ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011

Από την Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες θα διεξ...
Από την Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατο 21 Μαϊου 2011 στην Θεσσαλονίκη στο Εθνικό Γυµναστήριο Μίκρας, Τέρµα Ν. Κρήνης, τηλ 2310-­474131-4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Δικαίωμα συµµετοχής έχουν µόνο οι αθλητές/-τριες εγγεγραµµένοι στους Συλλόγους µέλη της ΕΛ.Ο.Τ που ανήκουν στη δύναµη της Ε.ΤΑ.Β.Ε και της Κ. Ελλάδος, έχουν γεννηθεί από το 1994­ -1997 (14­-17 ετών) και είναι κάτοχοι από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη ) και άνω.
Ο κάθε αθλητής/-τρια έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει την πρόκριση του για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Εφήβων/Νεανίδων συµµετέχοντας ΜΟΝΟ στους αγώνες πρόκρισης που διεξάγει η Ένωση που γεωγραφικά ανήκει το σωµατείο του.

- Το δικαίωμα συµµετοχής εξασφαλίζεται µε την προϋπόθεση ότι οι συµµετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην Ε.ΤΑ.Β.Ε για τα έτη 2010 & 2011.
- Για την συµµετοχή κάθε αθλητή­/-τριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 25 € ως παράβολο συµµετοχής ΜΟΝΟΝ στον λογαριασμό της ΕΤΑΒΕ, ALPHA BANK 477 002 002 003 197. Ηπρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραµµατεία των αγώνων (κατά την ζύγιση) και θα επιστρέφεται επιτόπου αφού σφραγιστεί, προκειµένου ο προπονητής να παραλάβει τον φάκελο του σωµατείου του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωµατείου και να είναι υπογεγραµµένα από τον Γραµµατέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθµός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής/-­τρια και να είναι επικυρωµένο από τον σύλλογο.
- Για τους αθλητές­/-τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρηµένος ο βαθµός ΝΤΑΝ στο θεωρηµένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή/­τριας. Η καταχώρηση του βαθµού ΝΤΑΝ θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µέχρι την Τρίτη 17 Μαϊου 2011 15:00µ.µ στα γραφεία της ΕΤΑΒΕ (Καυτατζόγλειο Στάδιο, θύρα 16, προέκταση Αγ.Δηµητρίου) ή στο φαξ: 2310 ­- 212373, ή µε e­mail: info@etabe.gr

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
Ο κάθε συµµετέχων σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της αποστολής της συµµετοχής του στο τηλέφωνο 2310 - 212350.

ΚΛΗΡΩΣΗ

Την Πέµπτη 19 Μαϊου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., στα γραφεία της ΕΤΑΒΕ θα διεξαχθεί η κλήρωση για όλες τις κατηγορίες Εφήβων - Νεανίδων.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε τους ηλεκτρονικoύς θώρακες “LA JUST” και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις
(3) γύρους των δύο (2) λεπτών µε ένα (1) λεπτό διάλειµµα ανάµεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβληµα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωµα διαµόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
Θα προκριθούν οι 8 αθλητές­/-τριες ανά κατηγορία βάρους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων.

ΖΥΓΙΣΗ
Την Παρασκευή 20 Μαϊου 2011 και ώρα 18.00 έως 20.00 µ.µ., στο χώρο των αγώνων θα γίνει η ζύγιση για όλους τους αθλητές/­-τριες.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Το Σάββατο 21 Μαϊου 2011 θα αγωνιστούν οι παρακάτω κατηγορίες :
Έφηβοι: ­-45 κ, 45-­48 κ., 48­-51 κ, 51­-55 κ., 55-­59 κ., 59-63 κ., 63-­68 κ.,
68-­73 κ., 73-­78 κιλά, + 78 κιλά.
Νεάνιδες: ­-42 κ., 42­-44 κ.,44­-46 κ., 46-­49 κ.,49-52 κ., 52-55 κ., 55-59 κ.,
59-­63 κ., 63­-68 κιλά, + 68 κιλά.
Ώρα έναρξης αγώνων 09:00 π.µ.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή και θα προσκοµίζονται τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρηµένα (σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόµου) από Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή
Υγειονοµική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές/-τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά µε ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών µετά την λήξη του αγώνα συνοδευόµενη µε παράβολο αξίας (50 ΕΥΡ.) στην Γραµµατεία των αγώνων, από τον αρχηγό της οµάδας του οποίου το όνοµα θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις δηλώσεις συµµετοχής του Συλλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαµίδες, επιβραχιονίδες, σπασουάρ (κάτω από το τοµπόκ) , κάσκα. Οι θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Οµοσπονδία.
2. Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκοµίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
3. Οι σύλλογοι που θα συµµετέχουν µε περισσότερους από τέσσερις αθλητές­/-τριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν µαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισµούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5. Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές­/-τριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
6. Οι αθλητές/-τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυµµα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές­/-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωµάτευση ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
7. Στις δηλώσεις συµµετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόµατα των αρχηγών οµάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την οµάδα και δεν θα έχουν δικαίωµα αντικατάστασης από άλλα άτοµα.
8. Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
9. Οι αθλητές/τριες οι οποίοι θα συµµετέχουν, θα πρέπει να προµηθευτούν τα προσωπικά τους Sensing Socks (καλτσάκια µε αισθητήρες) “LA JUST” καθώς και γάντια ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, τα οποία θα χρησιµοποιούν πλέον σε κάθε διοργάνωση.

Πηγή: ΕΤΑΒΕ

COMMENTS

BLOGGER: 5
Loading...
Όνομα

Αθλητές,39,Διεθνή Πρωταθλήματα,92,Ελλάδα,408,Ελληνικό Πρωτάθλημα,51,Επιχορηγήσεις,12,Ιατρική στήλη - Διατροφή,52,Καλεντάρι,4,Κανονισμοί και Νομοθεσία,62,Νέα στον Κόσμο,163,Παρεμβάσεις,92,Προσεχώς,3,Προτεινόμενα,3,Σεμινάρια Ταεκβοντό,50,Συνεντεύξεις,8,Para-taekwondo,23,tkd itf - news,44,Video,28,
ltr
item
taekwondo greece group: ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011
http://4.bp.blogspot.com/-qezvafFha5Q/S3lNTGZCH4I/AAAAAAAAAGQ/jbQQavFKJyg/s320/protiselida.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qezvafFha5Q/S3lNTGZCH4I/AAAAAAAAAGQ/jbQQavFKJyg/s72-c/protiselida.jpg
taekwondo greece group
http://www.tkdgr.eu/2011/05/2011.html
http://www.tkdgr.eu/
http://www.tkdgr.eu/
http://www.tkdgr.eu/2011/05/2011.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Περισσότερα Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Περισσότερα RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy