Το αντικείμενο ελέγχων της Γ.Γ.Α. σε αθλητικούς φορείς.

Μετά από  μια σχετική έρευνα για την δυνατότητα της Γ.Γ.Α. να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, εν συντομία παρουσιάζουμε το αντικείμενο των ελ...Μετά από  μια σχετική έρευνα για την δυνατότητα της Γ.Γ.Α. να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, εν συντομία παρουσιάζουμε το αντικείμενο των ελέγχων σε αθλητικούς φορείς.

Παρουσίαση:  tkdgr - Περιγραφή : Μαυρουδής Πεχλιβάνης 

 

 - Παρακάτω διαβάστε το άρθρο 52Β - Ν 2725/1999 για την δυνατότητα της Γ.Γ.Α. να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους.
                                

Άρθρο 52Β - Ν 2725/1999
Επιτόπιος έλεγχος αθλητικών φορέων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 44 ΝΟΜΟΣ 4809/2021

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των αθλητικών φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52 

Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ιδίως για τη διαπίστωση:

α) της ακρίβειας των καταχωρίσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

β) της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34. 
 
 και

γ) της τήρησης, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος υπηρετεί στο τμήμα που έχει την αρμοδιότητα τήρησης των μητρώων ή, αναλόγως, την αρμοδιότητα εποπτείας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος ανήκει στον κλάδο ή την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής του κλιμακίου ελέγχου. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, δύναται να συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου υπάλληλοι άλλων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε προγραμματισμένους και έκτακτους. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγμα των ελεγχόμενων φορέων, σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, για τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού έχει αποφανθεί, ότι χρήζουν διερεύνησης. Καταγγελίες που έχουν τεθεί στο αρχείο εξετάζονται μετά από εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

4. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία συνοδευόμενη από τον φάκελο τεκμηρίωσης του ελέγχου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης, ο οποίος κοινοποιεί αντίγραφό της στον ελεγχόμενο αθλητικό φορέα. Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της.

5. Αν από τον διεξαχθέντα έλεγχο προκύπτει η υποβολή ψευδών ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά μητρώα της περ. α) της παρ. 1, ο ελεγχθείς αθλητικός φορέας διαγράφεται από το οικείο μητρώο, με απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οργάνου της Γ.Γ.Α. Αν προκύπτει η παραβίαση των άρθρων που παρατίθενται στην περ. β) ή των όρων των προκηρύξεων ή των κανονισμών της περ. γ) της παρ. 1, ανάλογα με το είδος της παράβασης επέρχονται, κατά περίπτωση, οι από τα άρθρα αυτά προβλεπόμενες έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα είτε εκκινεί η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα της παρ. 9 του άρθρου 3, είτε ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 3 του άρθρου 8, του άρθρου 27 και της παρ. 2 του άρθρου 28 είτε ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές.

6. Οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

7. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

8. Για τους ελέγχους του παρόντος καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).


Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,75,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,142,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,161,Νέα,88,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Το αντικείμενο ελέγχων της Γ.Γ.Α. σε αθλητικούς φορείς.
Το αντικείμενο ελέγχων της Γ.Γ.Α. σε αθλητικούς φορείς.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPA6LIOu1HPimSv0u6S_XPT6RvnMUkk1B_cB38s4xG6PSpfLcQI-mizh-zO4H4V0KYD9SPqiZ66wSYW832GlM0jY4kV2s3Av-ac9TkZloswpdfqm1u_hsAbs64IUQ_-lNDJ1TcDvrUdZdoMWUcxue99ZgGVXgwTjOZ5CtStBgFm45sKtqsbnxKHVbv7K6C/w640-h479/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%CF%82.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPA6LIOu1HPimSv0u6S_XPT6RvnMUkk1B_cB38s4xG6PSpfLcQI-mizh-zO4H4V0KYD9SPqiZ66wSYW832GlM0jY4kV2s3Av-ac9TkZloswpdfqm1u_hsAbs64IUQ_-lNDJ1TcDvrUdZdoMWUcxue99ZgGVXgwTjOZ5CtStBgFm45sKtqsbnxKHVbv7K6C/s72-w640-c-h479/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%CF%82.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2023/11/blog-post_16.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2023/11/blog-post_16.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content