H υπερ-ενισχυμένη αναλογική δεν φέρνει αλλαγές στον αθλητισμό.

     Ένα άρθρο του tkdgr για όσους αναγνώστες  θέλουν πραγματικά να γνωρίζουν !  Τ ον Σεπτέμβριο του 2020 ψηφίστηκε νέο αθλητικό νομοσχέδιο...

  
 Ένα άρθρο του tkdgr για όσους αναγνώστες  θέλουν πραγματικά να γνωρίζουν !

 Τον Σεπτέμβριο του 2020 ψηφίστηκε νέο αθλητικό νομοσχέδιο καταργώντας το επίσης πρόσφατο, Μάρτιος 2019, νομοσχέδιο Βασιλειάδη. Ο Νόμος αυτός, άλλαξε το εκλογικό μέτρο σταυροδοσίας από 1/3 σε 2/3, για εκλογές με  ενιαίο ψηφοδέλτιο και απέρριψε την δυνατότητα απλής αναλογικής σε περίπτωση παρατάξεων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιµέρους τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων προέδρων.  Στο δεύτερο τµήµα, αναγράφονται, τα ονοµατεπώνυµα των υποψήφιων συµβούλων. 
Επιπλέον αυστηροποίησε την δυνατότητα απόκτησης δικαιώματος ψήφου για τα σωματεία, και τέλος έδωσε την δυνατότητα στους προέδρους που συμπλήρωναν την μέγιστη δυνατή θητεία να γίνουν γραμματείς και αντιστοίχως στους γραμματείς να γίνουν πρόεδροι. 
  Αφού  τα ανωτέρω συντάχθηκαν, ψηφίστηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, φτάσαμε στην περίοδο τω εκλογών. Έτσι κάποιοι θεώρησαν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία αλλαγών και ξεκίνησαν μια προσπάθεια ανανέωσης των διοικήσεων, έκανε μάλιστα την εμφάνισή του και ένα «κίνημα Ολυμπιονικών». Καταξιωμένοι αθλητές - ολυμπιονίκες ενεργοποιήθηκαν για την συμμετοχή τους στα διοικητικά των Ομοσπονδιών.   

Αποτέλεσμα, έγινε ακριβώς αυτό  που ο νόμος επέβαλε. Με την υπερ -ενισχυμένη αναλογική και το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο νόμος του κ. Αυγενάκη πριμοδότησε αυτούς που ήδη κατείχαν την εξουσία και βρισκόταν στο τιμόνι του Αθλητισμού.

 Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος παίρνουμε ως παράδειγμα την πρόσφατη εκλογική διαδικασία στην ΕΛ.Ο.Τ. 
- Οι εκλογές έγιναν με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συµβούλων, ψήφισαν 123 σωματεία για την εκλογή  21μελούς Δ. Συμβουλίου. Δικαίωμα ψήφου είχαν τα 125 από τα 297  εγγεγραμμένα σωματεία στο μητρώο της Γ.Γ.Α.

Αποτελέσματα:

Πρόεδρος
 • Μιχάλης Φυσεντζίδης 88 ψήφους, ( εκλέγεται πρόεδρος)
 • Μιχάλης Μουρούτσος 35 ψήφους, (εκλέγεται 20ό μέλος στο Δ.Σ)
Για το Δ.Συμβούλιο
 • Πρώτη σε ψήφους στο Δ.Σ,  ΑΔΑΜΙΔΟΥ  με 72 ψήφους   
 • Τελευταίος (19ος) στο Δ.Σ, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ με 51 ψήφους 
 Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο τελευταίος στο Δ.Σ. για να εκλεγεί χρειάστηκε να τον ψηφίσουν 51 σωματεία, που ως ποσοστό αναλογεί  στο 41% των ψήφων. Αυτό συμβαίνει διότι ο Νόμος προβλέπει ότι το κάθε σωματείο δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύµβουλους µέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόµενης και αυτής του προέδρου. Στην περίπτωση της ΕΛΟΤ (21μελές  Δ. Σ.),το κάθε σωματείο βάζει 13 σταυρούς σε υποψηφίους  συμβούλους και έναν σταυρό δίνει στον υποψήφιο  πρόεδρο. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι για να εκλεγεί κάποιος στο Δ.Σ. της ΕΛΟΤ ως μέλος θα έπρεπε να τον ψηφίσουν  πάνω από 51  σωματεία  ή να έχει ποσοστό ψήφων  από 41%.
 • Γι΄αυτό τον λόγο η πλευρά που υποστήριξε την υποψηφιότητα Φισετζίδη εξέλεξε όλα τα μέλη του Δ.Σ.
 • Γι΄αυτό τον λόγο η πλευρά που υποστήριξε την υποψηφιότητα Μουρούτσου, αν και είχε σε ποσοστό 30% των ψήφων δεν κατάφερε να εκλέξει κάποιο μέλος στο Δ.Σ. 
(*Ο Μουρούτσος, σύμφωνα με τον Νόμο, εκλέγεται από την θέση του υποψηφίου προέδρου τελευταίος (20ός) στο Δ.Σ. διότι συγκέντρωσε το 25% των ψήφων.)

Εδώ πράγματι μπαίνουν κάποια ερωτήματα: 
 1. Πόσο σωστό  και δημοκρατικό είναι να απαιτείτε 41%  για να εκλεγεί κάποιος μέλος  στο Δ.Σ Ομοσπονδίας;
 2. Πόσο σωστό και δημοκρατικό  είναι να ψηφίζουν μόνο το 42% των σωματείων (125 από 297);
 3. Ποιο  θα ήταν το αποτέλεσμα εάν ψήφιζαν π.χ. 250 σωματεία;  
Οι απαντήσεις βρίσκονται σε δύο σκέλη:

1.- Στο σύστημα εκλογής: απλή ή ενισχυμένη αναλογική, παρατάξεις ή ενιαίο ψηφοδέλτιο.
2.- Στις προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος ψήφου από τα Σωματεία.

  Ξεκινώντας από το δεύτερο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, το σωματείο έχει δικαίωµα ψήφου όταν τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούµενα της γενικής συνέλευσης έτη συµπεριλαµβανοµένου του έτους διεξαγωγής της, συµµετείχε σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα, µε οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος.
* Επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαµβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραµµα της Ομοσπονδίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

Πρόταση: Το σωματείο να έχει δικαίωµα ψήφου όταν συµµετείχε σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις, με 5 τουλάχιστον αθλητές την προηγούμενη χρονιά των εκλογών. Με τροποποίηση του νόμου να συμπεριλαμβάνονται όλα τα Ενωσιακά πρωταθλήματα στο ετήσιο πρόγραμμα (καλεντάρι) της οικίας Ομοσπονδίας, ώστε να θεωρούνται και αυτά επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις.

  Για το σύστημα των εκλογών στις Ομοσπονδίες και τις απαγορεύσεις σας προτείνουμε να δείτε παρακάτω, τον νόμο (2020) Αυγενάκη που ισχύει, τον νόμο (2019) Βασιλειάδη που καταργήθηκε και την διαβούλευση (2014) νόμος  Ανδριανού. Έτσι θα έχετε μια ολοκληρωμένη, δική σας άποψη για το εκλογικό σύστημα των Ομοσπονδιών που θα πρέπει τελικά να ισχύει.

 *Με δική μας επιμέλεια κωδικοποιήσαμε παρακάτω τα άρθρα για μια γρήγορη ανάγνωση, για περισσότερα διαβάστε την δημοσίευση των Νόμων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
                                                             
NOMOΣ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 4726 / 18 Σεπτεμβρίου 2020 - Υφυπουργός Αθλητισμού Αυγενάκης

Οι αρχαιρεσίες: ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συµβούλων. 
 • Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιµέρους τµήµατα. 
 • Στο πρώτο τµήµα, το οποίο τίθεται στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, µε αλφαβητική σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων προέδρων. 
 • Στο δεύτερο τµήµα, αναγράφονται, επίσης µε αλφαβητική σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των υποψήφιων συµβούλων. 
 • Ο εκλογέας σταυροδοτεί µε έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίµησής του και
 • δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύµβουλους µέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόµενης και αυτής του προέδρου.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί:
 • πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει συµπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή µερικές θητείες στο αξίωµα αυτό. 
 • αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα αυτά δύο (2) συνεχόµενες φορές για πλήρη ή µερική θητεία. 
 • Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόµενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα του προηγούµενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον µεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών.
 •  Μετά τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ου) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας.
                                                                
Νόμος 4603 από 14/3/2019  -Υφυπουργός Αθλητισμού Βασιλειάδης

Οι αρχαιρεσίες:

1.-  ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα όργανα (Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών)
 • Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής. 
2. - ξεχωριστό ψηφοδέλτιο - απλή αναλογική, εφόσον: 
 • α) συγκεντρώνουν αριθμό υποψηφίων ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής
 • β) ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών.
 • Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Δεν επιτρέπεται: το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές, ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους ή μερικής θητείας.

Για την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, που προστίθεται με την παράγραφο 3, δε λαμβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

                                                              
Διαβούλευση Αθλητικού Νόμου 25 Νοεμβρίου  2014  Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννης Ανδριανός.

Οι αρχαιρεσίες:
 • είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο
 • είτε με χωριστά ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής
 • Αν διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσία, στην περίπτωση που εκλέγονται περισσότερα από ένα (1) άτομα, περιορίζεται στο 20% όσων εκλέγονται.
 • εκλογές αθλητικών σωματείων με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος,
 - Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. έχουν δικαίωμα μιας μόνο ανανέωσης της θητείας τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τα οκτώ (8) έτη. 
 - Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης, όποιος κατά το χρόνο που υποβάλλει την υποψηφιότητά του είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή της οικείας ομοσπονδίας.

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,24,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: H υπερ-ενισχυμένη αναλογική δεν φέρνει αλλαγές στον αθλητισμό.
H υπερ-ενισχυμένη αναλογική δεν φέρνει αλλαγές στον αθλητισμό.
https://1.bp.blogspot.com/-58qbDp7wQRA/YGeYhvuaDTI/AAAAAAAAITg/Gi5qCPHME044nDeN9LsAPgT5ssgYl9cjQCNcBGAsYHQ/s16000/know.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-58qbDp7wQRA/YGeYhvuaDTI/AAAAAAAAITg/Gi5qCPHME044nDeN9LsAPgT5ssgYl9cjQCNcBGAsYHQ/s72-c/know.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2021/04/h.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2021/04/h.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content