Translate

Νext Εvents$show=home$type=ticker$count=12$cols=2$cate=0

$height=300$show=home$type=three$count=6

Νέος Νόμος για τον Προπονητή

Άρθρο 11 Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, ...


Άρθρο 11 Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 31 Προπονητής 

1. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, η οποία τηρεί µητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσµο η οµοσπονδία προπονητών. 

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή απαιτούνται: 
α) πτυχίο Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα, ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωµα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, 
β) αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται αµετάκλητη καταδίκη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, 
γ) πιστοποιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη για τα αδικήµατα της περ. β΄, 
δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονοµικές επιτροπές των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, 
ε) καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ, εκδιδόµενου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. 
Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται µητρώο προπονητών, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόµενη στο παρόν άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 

3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισµένων σχολών της ηµεδαπής, απαιτείται και γνώµη για την ισοτιµία της πενταµελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού και αποτελείται από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της οµοσπονδίας προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσµου προπονητών του οικείου αθλήµατος. Εάν δεν υπάρχει οµοσπονδία ή σύνδεσµος προπονητών, ορίζεται, ως πέµπτο µέλος της επιτροπής, προπονητής µεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωµα της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Για κάθε άθληµα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής µπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την αναγνώριση της ισοτιµίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή. 

4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία της σχολής πραγµατοποιείται, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες για την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισµό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και το πρόγραµµα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
 
5. Προπονητή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν
α) Οι αθλητικές οµοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις. 
β) Οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και τα τµήµατα αµειβόµενων αθλητών. 
γ) Τα αθλητικά σωµατεία τα οποία καλλιεργούν οµαδικό άθληµα και συµµετέχουν σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθληµα πρώτης κατηγορίας. 
Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας οµοσπονδίας ή συνδέσµου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθληµάτων. 
δ) Τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν ατοµικό άθληµα και έχουν αθλητές στη δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα δεν ισχύει για τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν τα αθλήµατα του ζατρικίου και του αγωνιστικού µπριτζ. 
6. Κάθε προπονητής συµβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως µε τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του µε πλήρη, µερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύµβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.. 
Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δηµόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου για τα ολυµπιακά αθλήµατα, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας οµοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή µερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της µισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακαλείται µερικά ή ολικά η αρχική απόφαση. 
7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, για παραβάσεις που εµπίπτουν στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου. 

8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε µία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονοµικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατοµικού αγωνίσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή οµάδες του ίδιου προπονητή σηµειώσουν µια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούµενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται επί της µεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σηµείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού για καθεµία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέµα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονοµικής επιβράβευσης. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄151), που προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 2459/1997 (Α΄17), εφαρµόζεται ανάλογα και στους προπονητές. Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονοµική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιµερίζεται µεταξύ τους κατ’ ίσα µέρη. Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συµβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστηµονικοί συνεργάτες, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος, το ποσοστό της οικονοµικής επιβράβευσης µπορεί να επιµερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύµφωνα µε τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόµενα στον κανονισµό εθνικών οµάδων της οικείας οµοσπονδίας. 

9. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας οµοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσµου προπονητών, µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα µε την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις µεταξύ προπονητών και αθλητικών σωµατείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την οµοσπονδία ή τον σύνδεσµο των προπονητών, οι περιορισµοί, τα ασυµβίβαστα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισµού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα, ως και θέµατα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελµα του προπονητή κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

10. Κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδροµίας µπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες. Με κανονισµό που ψηφίζεται από τις οµοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα διπλώµατα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες οµοσπονδίες και θεωρούνται για τη νοµιµότητά τους από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄ της παρ. 2 του παρόντος. 

11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλµατος προπονητή από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, δεν µπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσηµους αγώνες του αθλήµατος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική οµοσπονδία. 

Εν ενεργεία αθλητής οµαδικού ή ατοµικού αθλήµατος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελµα του προπονητή:
α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν, στην οποία συµµετέχει ως αθλητής, 
β) σε ακαδηµίες, ή 
γ) σε οµάδες αντίθετου µε αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. 
Εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος προπονητή, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελµα του προπονητή. 12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση  του επαγγέλµατος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναµου αποτελέσµατος περιορισµό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθληµα στο οποίο θα εργαστεί.. 
Σε αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας µε εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε συµµετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσηµους αγώνες στα παραπάνω ατοµικά αθλήµατα, απονέµεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήµατος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούµενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονοµικό ή άλλο υλικό αντάλλαγµα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από αυτόν. Το δίπλωµα του εκπαιδευτή απονέµεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιµασίας εκπαιδευτικού προγράµµατος από την οικεία αθλητική οµοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών. Τα αθλητικά σωµατεία, που καλλιεργούν τα αθλήµατα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήµατος εγγεγραµµένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών του τρίτου εδαφίου µε σύµβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άν ευ ανταλλάγµατος.»
Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,146,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,163,Νέα,97,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,32,podcast,7,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Νέος Νόμος για τον Προπονητή
Νέος Νόμος για τον Προπονητή
https://1.bp.blogspot.com/-MpHxYz2idvo/X2xFmdtHQAI/AAAAAAAAHps/b8NkIsXBCVMDpssLjp_ncfx45NLsdanCwCNcBGAsYHQ/s0/images.png
https://1.bp.blogspot.com/-MpHxYz2idvo/X2xFmdtHQAI/AAAAAAAAHps/b8NkIsXBCVMDpssLjp_ncfx45NLsdanCwCNcBGAsYHQ/s72-c/images.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2020/09/blog-post_24.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2020/09/blog-post_24.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content