Κριτήρια επιλογής αθλητών-αθλητριών για εθνικές ομάδες έτους 2019

1. Απαραίτητη η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ του έτους 2018 στην κατηγορία βάρους που επιθυμεί ο αθλητής – αθλήτρια.  ...


1. Απαραίτητη η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ του έτους 2018 στην κατηγορία βάρους που επιθυμεί ο αθλητής – αθλήτρια. 
2. Θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε όσα G1 βαθμολογούμενα επιθυμεί, αλλά να χρησιμοποιεί την βαθμολογία από : α) 2 πρωταθλήματα G1 εκτός Ελλάδας, στην ίδια κατηγορία βάρους που αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και, β)το G1 και το G2 που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην ίδια κατηγορία βάρους που αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
3. Η συγκέντρωση βαθμολογίας θα είναι από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
4. Οι αθλητές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία τους στο προηγούμενο έτος, θα καταλαμβάνουν τις 4 γωνίες του φύλλου αγώνων (πουλ) για την κλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
5. Στα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα G, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών ανά κατηγορία, όπως άλλωστε ισχύει στο σύστημα βαθμολόγησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό W.T. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Επίσημη κατηγορία για έναν αθλητή θεωρείται εκείνη στην οποία επέλεξε ο αθλητής να αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2018. Επίσης σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών ή άλλων τυχόν ζητημάτων που προκύψουν, θα επιλαμβάνεται η Τεχνική Επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Τ.. 

Παρατήρηση : Αθλητές που αγωνίστηκαν στις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων και κατέλαβαν από 1 έως 3 θέση σε Παγκόσμιο Ε/Ν και 1 & 2 σε Ευρωπαϊκό Ε/Ν και οι οποίοι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο (χρονολογιακό έτος 1/1 έως 31/12) αγωνίζονται σε κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ στην κλήρωση 1 (μία) από τις 4 γωνίες του φύλλου αγώνων της κατηγορίας που θα δηλωθούν. Σε αυτή τη περίπτωση αντικαθιστούν τον 4ο σε βαθμολογία αθλητή της κατηγορίας.

1. Απαραίτητη η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΝΑ/ΝΓ του έτους 2018 στην κατηγορία βάρους που επιθυμεί ο αθλητής – αθλήτρια. 
2. Θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε όσα G1 βαθμολογούμενα επιθυμεί, αλλά να χρησιμοποιεί την βαθμολογία από : α) 2 πρωταθλήματα G1 εκτός Ελλάδας, στην ίδια κατηγορία βάρους που αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και, β)το G1 και το G2 που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην ίδια κατηγορία βάρους που αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 4 
3. Η συγκέντρωση βαθμολογίας θα είναι από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
4. Οι αθλητές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία τους στο προηγούμενο έτος, θα καταλαμβάνουν τις 4 γωνίες του φύλλου αγώνων (πουλ) για την κλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
5. Στα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα G, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών ανά κατηγορία, όπως άλλωστε ισχύει στο σύστημα βαθμολόγησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό W.T. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Επίσημη κατηγορία για έναν αθλητή θεωρείται εκείνη στην οποία επέλεξε ο αθλητής να αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2018. Επίσης σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών ή άλλων τυχόν ζητημάτων που προκύψουν, θα επιλαμβάνεται η Τεχνική Επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Τ.. 

Παρατήρηση : Αθλητές που αγωνίστηκαν στις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων και κατέλαβαν από 1 έως 3 θέση σε Παγκόσμιο Ε/Ν και 1 & 2 σε Ευρωπαϊκό Ε/Ν και οι οποίοι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο (χρονολογιακό έτος 1/1 έως 31/12) αγωνίζονται σε κατηγορίες Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ στην κλήρωση 1 (μία) από τις 4 γωνίες του φύλλου αγώνων της κατηγορίας που θα δηλωθούν. Σε αυτή τη περίπτωση αντικαθιστούν τον 4ο σε βαθμολογία αθλητή της κατηγορίας.

1. Απαραίτητη η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ε/Ν του έτους 2018 στην κατηγορία βάρους που επιθυμεί ο αθλητής – αθλήτρια. 
2. Θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε όσα G1 βαθμολογούμενα επιθυμεί, αλλά να χρησιμοποιεί την βαθμολογία από : α) 2 πρωταθλήματα G1 εκτός Ελλάδας, στην ίδια κατηγορία βάρους που αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και, β)το G1 και το G2 που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην ίδια κατηγορία βάρους που αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
3. Η συγκέντρωση βαθμολογίας θα είναι από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
4. Οι αθλητές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία τους στο προηγούμενο έτος, θα καταλαμβάνουν τις 4 γωνίες 6 του φύλλου αγώνων (πουλ) για την κλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
5. Στα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα G, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών ανά κατηγορία, όπως άλλωστε ισχύει στο σύστημα βαθμολόγησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό W.T. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Επίσημη κατηγορία για έναν αθλητή θεωρείται εκείνη στην οποία επέλεξε ο αθλητής να αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2018. Επίσης σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών ή άλλων τυχόν ζητημάτων που προκύψουν, θα επιλαμβάνεται η Τεχνική Επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Τ..

                                             

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Προκειμένου να προσμετράται η βαθμολογία σε κάθε αθλητή – αθλήτρια, που επιθυμεί να αγωνιστεί σε διεθνή διοργάνωση G1 εκτός Ελλάδας, θα πρέπει ο σύλλογος που ανήκει να έχει προβεί στις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις : 

1) Η βαθμολογία του αθλητή – αθλήτριας, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο σύλλογος που ανήκει, έχει προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση και λήψη άδειας μετάβασης από την ΕΛ.Ο.Τ.. 

2) Ο σύλλογος θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως την ΕΛ.Ο.Τ., για τις διακρίσεις των αθλητών – αθλητριών του, στα διεθνή πρωταθλήματα G1 εκτός Ελλάδας, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα αντίγραφα φύλλων αγώνων της διεθνής διοργάνωσης.

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Κριτήρια επιλογής αθλητών-αθλητριών για εθνικές ομάδες έτους 2019
Κριτήρια επιλογής αθλητών-αθλητριών για εθνικές ομάδες έτους 2019
https://2.bp.blogspot.com/-unfXrkWmAYE/WperpeCSVcI/AAAAAAAAOQs/reDW8snYfKYpMqfC078MsnORQ8vZUgjygCLcBGAs/s640/va8mologia.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-unfXrkWmAYE/WperpeCSVcI/AAAAAAAAOQs/reDW8snYfKYpMqfC078MsnORQ8vZUgjygCLcBGAs/s72-c/va8mologia.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2018/03/2019.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2018/03/2019.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content