Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών 2012

Tο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών 2012, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων (Διεύθυνση: Αρτάκης & Ελλη...

Tο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών 2012, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων (Διεύθυνση: Αρτάκης & Ελλησπόντου - Τηλ: 210-6820112-14).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου, το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2012.

Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης εδώ... 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
έτους 2012

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν, στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων (Διεύθυνση: Έξοδος 5 Αττικής Οδού προς Ελευσίνα- Αρτάκης & Ελλησπόντου - Τηλ: 210-6820112-14)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012  και την Κυριακή 1 Απριλίου 2012. Ώρα έναρξης των αγώνων 09.00 π.μ. και για  τις τρεις ημέρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές –αθλήτριες εγγεγραμμένοι στην ΕΛ.Ο.Τ. που έχουν γεννηθεί από το 1996 και κάτω (16 ετών και άνω) και είναι κάτοχοι από 1ο ΝΤΑΝ και άνω (μαύρη ζώνη και άνω).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2012.
  • Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής-αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
  • Για τους αθλητές-αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή-αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ  θα  πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ. 


ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  • Για την συμμετοχή κάθε αθλητή-αθλήτριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 30€ (τριάντα ευρώ) ως παράβολο συμμετοχής στον αριθμό του Τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.Ο.Τ.: Τράπεζα Κύπρου  18435041.

Οι πληρωμές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνουν μέχρι την τελευταία ημέρα των δηλώσεων συμμετοχής (Δευτέρα 26/3/2012) και η απόδειξη πληρωμής θα αποστέλλεται με φαξ στο 2106820116 ή με e-mail:  info@elot-tkd.gr
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα χρήματα.  

Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων- από τον προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας- πριν την ζύγιση και θα επιστρέφεται αφού σφραγιστεί, προκειμένου ο σύλλογος να παραλάβει  συνολικά τα κουπόνια της ζύγισης των αθλητών-αθλητριών του.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον κάθε Σύλλογο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης συμμετοχής του Συλλόγου του στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται: όνομα προπονητή, αρχηγού ομάδος, ονόματα αθλητών/αθλητριών, κατηγορία βάρους  κλπ.

Εγγράψτε τους αθλητές σας στην ιστοσελίδα: http://www.tpss.nl.

**Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα αναλυτικά βήματα που θα ακολουθήσετε για να εγγραφείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ και Παραγόντων-Επισήμων (προπονητής, αρχηγός αποστολής): έως την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΔΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: έως την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012.

- Δηλώσεις συμμετοχής μετά την λήξη της προθεσμίας(26/3/12) δεν θα γίνονται δεκτές.
-Δηλώσεις συμμετοχής με φαξ ή με e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
-Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τις δηλώσεις συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με το e-mail: info@elot-tkd.gr  γράφοντας αναλυτικά το πρόβλημά σας.


ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  
α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες Dae do.
β)Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
 

ΚΛΗΡΩΣΗ

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.00 μμ., θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά η κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, τηλ: 210-6820112-14), για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις τρεις ημέρες.

ΖΥΓΙΣΗ

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων  από τις 18.00 μμ. έως τις 20.00 μμ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Ανδρών: -54 κιλά, 54-58 κιλά, 74-80 κιλά, 80-87 κιλά.

Γυναικών: 46-49 κιλά, 49-53 κιλά.

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων  από τις 15.00 μμ. έως τις 17.00 μμ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Ανδρών: 58-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-74 κιλά.

Γυναικών: -46 κιλά.

Το Σάββατο 31  Μαρτίου 2012, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων  από τις 15.00 μμ. έως τις 17.00 μμ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Ανδρών: +87 κιλά.

Γυναικών: 53-57 κιλά, 57-62 κιλά, 62-67 κιλά, 67-73 κιλά, +73 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της ομάδας (του οποίου το όνομα είναι δηλωμένο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: http://www.tpss.nl, συνοδευόμενη με παράβολο αξίας (50 ΕΥΡΩ) στην Γραμματεία των αγώνων.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.      Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ, (κάτω από το τομπόκ), κάσκα. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία.
2.     Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης κόουτς και να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα.  Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
3.     Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4.     Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, νερό και κουβά.
5.     Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-αθλήτριες καθώς επίσης και  παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται .
6.     Οι αθλητές – αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
7.     Στην ηλεκτρονική εγγραφή της δήλωσης συμμετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8.    Οι αθλητές-αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν Τόμποκ. 
9.     Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
10.Οι αθλητές-αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους E- Foot Protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ομοσπονδία.
11.  Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (τέιπ) με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τόμποκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Όλοι οι αθλητές /αθλήτριες και οι προπονητές των συλλόγων θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης και να την επιδεικνύουν στην έναρξη κάθε αγώνα .Πηγή : ΕΛΟΤ

ΣΧΟΛΙΑ

BLOGGER: 61
Loading...
Όνομα

Αθλητές,55,Απόψεις,12,Διεθνές Πρωτάθλημα,222,Ελλάδα,559,Ελληνικό Πρωτάθλημα,84,Επιχορηγήσεις,13,Ιατρική στήλη - Διατροφή,63,Καλεντάρι,2,Κανονισμοί και Νομοθεσία,79,Νέα στον Κόσμο,312,Παρεμβάσεις,93,Προσεχώς,9,Προτεινόμενα,4,Σεμινάρια Ταεκβοντό,59,Para-taekwondo,26,tkd itf - news,55,Video,49,
ltr
item
taekwondo greece group: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών 2012
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών 2012
http://4.bp.blogspot.com/-bFr2njlShFQ/TdWkeXTZKxI/AAAAAAAAAL8/2GC-6t_k2fQ/s320/anoliossia8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bFr2njlShFQ/TdWkeXTZKxI/AAAAAAAAAL8/2GC-6t_k2fQ/s72-c/anoliossia8.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2012/03/2012_13.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2012/03/2012_13.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσότερα Reply Cancel reply Διαγραφή By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Προβολή Όλων Προτεινόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ιανουάριος Φερβουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Jan Feb Mar Apr Μάϊος Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy