Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2011

Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΣΣΗΣ». ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγών...


Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
 Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων,
με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΣΣΗΣ».

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Πολυγύρου,                  (Τηλ: 23710-23889).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011. Ώρα έναρξης των αγώνων  9:00 π.μ. και για  τις τρεις ημέρες.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. (από 2ο ΚΟΥΠ και άνω)
Ø      Για τις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών, έχουν οι αθλητές-αθλήτριες γεννηθέντες από το 1993 και κάτω.
Ø      Για τις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων, έχουν οι αθλητές-αθλήτριες γεννηθέντες κατά τα έτη 1994, 1995,1996 και 1997.
Ø      Για τις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων έχουν οι αθλητές-αθλήτριες γεννηθέντες κατά τα έτη 1998-1999 και 2000.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2011.

 • Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής-αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
 • Για τους αθλητές-αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα  να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή-αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ θα  πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15:00μ.μ. στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ.  (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής – Άνω Λιόσια, FAX: 210 - 68 20 116). ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
Ο κάθε συμμετέχον σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της αποστολής της συμμετοχής του (είτε με φαξ, είτε ταχυδρομικώς), στα τηλέφωνα 210-6820112-114, μέχρι και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, στις 15:00μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας   Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους.  Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
    

ΚΛΗΡΩΣΗ

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., θα διεξαχθεί η κλήρωση στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Πολυγύρου, για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις τρεις ημέρες.

ΖΥΓΙΣΗ

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων  από τις 17.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Ανδρών:   -54 κιλά, 54-58 κιλά, 58-63 κιλά , 63-68 κιλά, 68-74 κιλά

Γυναικών: -46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-62 κιλά.

Εφήβων:  -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά.
Νεανίδων:   -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά, 52-55 κιλά, 55-59 κιλά.
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων  από τις 17.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Ανδρών:   74-80 κιλά, 80-87 κιλά, +87 κιλά.

Γυναικών62-67 κιλά, 67-73 κιλά, +73 κιλά.

Εφήβων:   68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά.

Νεανίδων59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.

Παίδων 1998-1999:   -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-61 κιλά.

Κορασίδων 1998-1999: -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων  από τις 16.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Παίδων 1998-1999:   61-65 κιλά, +65 κιλά.

Κορασίδων 1998-1999: 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Παίδων 2000:              -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Κορασίδων 2000:         -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν την κάρτα διαπίστευσης αθλητή και τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.           Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
2.           Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης  κόουτς και να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή-αθλήτριας που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
3.           Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4.           Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5.           Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
6.           Οι αθλητές – αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
7.           Στις δηλώσεις συμμετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8.           Οι αθλητές-αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν Ντόμποκ. 
9.           Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.

Πηγή : ΕΛΟΤ

Σχόλια

BLOGGER: 23
 1. ΕΔΩ ΣΤΟ Β ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΔΩ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1994.ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΕΙΝΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ιδιες ηλικιες εχει και προκυρηξη που ειναι στο site της ελοτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό λέγεται ποικιλία ρε παιδιά, διαλέγεις αυτό που σου πάει και σου αρέσει χα χα χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο site της Ελοτ τα έχουν διαφορετικά. Είναι ίδια και για το Α και για το Β κύπελλο. Μάλλον τα διόρθωσαν και πλέον είναι όπως πρέπει να είναι οι ηλικίες νομίζω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΘΩΡΑΚΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ...? ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΙΣΧΩΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ..ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΠΙΣΩ? ΤΟ 2013 ΠΟΥ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΘΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ?? ---> Η' ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥ 2012?? ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ.....??? ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ...ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάλι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι αλλά τουλάχιστον διόρθωσαν την μεγαλύτερη χοντράδα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι 97-98-99 μαζί σαν παίδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τώρα ή έχω πάθει ψιλοεγκεφαλικό και δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω ή η ΕΛΟΤ μας κάνει χοντρή πλάκα... Την ίδια χρονική περίοδο οι 96-97 εντάσσονται στους Παίδες (Πρωτάθλημα)και στους Έφηβους (Κύπελο).. Και ίσως να το καταλάβαινα για τους 96, λόγω μεταβατικής χρονιάς αλλά οι 97...???
  Αυτά τα παιδιά δεν έχουν αγωνιστεί ΠΟΤΕ σαν μεγαλύτεροι στην κατηγορία τους... Δεν καταλαβαίνω την λογική του να απογοητεύεις έναν πιτσιρικά που παίζει ΣΥΝΕΧΕΙΑ με μεγαλύτερους και περιμένει κάποτε να αγωνιστεί "ισότιμα" με τους υπόλοιπους, ξαφνικά, δια μαγείας και με το έτσι γουστάρω να τον καταβαραθρώνεις σαν τον εντελώς μικρότερο στην κατηγορία του(και ουσιαστικά να του λες: περίμενε άλλα 4 χρόνια να δεις άσπρη μέρα..) Λυπάμαι, αλλά μόνο σαν άσχημη φάρσα μπορώ να το δω γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να βρίσω άσχημα...
  Υ.Γ.
  Εκτός αν η ΕΛΟΤ ξεμπλέξει ότι έχει μπλεγμένο και καταλάβει ότι άλλο είναι οι αυτόνομοι αγώνες κάθε κατηγορίας (όπως π.χ. το φετινό πρωτάθλημα Ε/Ν όπου δινόταν το δικαίωμα στους 96-97 να συμετάσχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ στην κατηγορία)και άλλο η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κατάταξη των αθλητών σε μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία, όταν ταυτόχρονα αγωνίζεται και η δικαιωματικά δική τους κατηγορία..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. kai kati allo den ginonte pleon sxoles proponiton !!!

  etsi den sas eipan??????

  parte mia geysi.....
  http://www.mahitikanea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:2011-11-21-07-17-59&catid=901:2011-11-21-15-49-33&Itemid=119

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Και ποιός σας είπε ότι δεν γίνονται τέτοιες σχολές και σε μας, τον Ιανουάριο δεν έκανε και η ΕΛΟΤ σε συνεργασία με την ETU; Η κάθε Ομοσπονδία μπορεί να κάνει όσες σχολές προπονητών θέλει. Το θέμα είναι εαν αναγνωρίζονται από την ΓΓΑ και εαν δίδεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για κάνε μια ερώτηση στην ΕΟΜΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τι καινούργια βλακεία αυτή με τους 97αρηδες? Η ΕΛΟΤ μόνο με την απειλή ασφαλιστικών μέτρων για άνιση μεταχείρηση των αθλητών της θα συμμορφοθεί? Οι 97αρηδες δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ ως μεγαλύτεροι.Φέτος στο πρωτάθλημα έπρεπε να αγωνιστούν (βάση των προηγούμενων ετών) 97-98 και το ίδιο στο κύπελο. ΄Ανιση μεταχείρηση, σημαίνει αδικία (με πιθανό δόλο!!). Οι υπεύθυνοι της ΕΛΟΤ ας κοιτάξουν τα αρχεία τους, ας αλλάξουν τις κατηγορίες των αθλητών όπως πρέπει γιατί εάν η μόνο οδός είναι η νομική, δυστυχώς θα πρέπει να φτάσουμε σε ακραίες ενέργειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΝΤΕ ΚΑΝΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΙΣ .............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Για την ενημέρωσή μας:
  Οι κανονισμοί αγώνα της WTF [V2_Competition_Rules_(2011_E-ballot_October_4)], στην σελ. 8, στο άρθρο 4 "Contestant" (Διαγωνιζόμενος), στο άρθρο 1 και στην παρ. 1.4, σαφώς ορίζει ότι:
  1.4 Contestants at the age of at least 15 years old in the year the pertinent tournament is held (14-17 years old for Junior Taekwondo Championships)
  αποσαφηνίζει επίσης στην (Ερμηνεία) λίγο πιο κάτω στο κείμενο πως υπολογίζεται η ηλικία.
  Η παράγραφος αναφέρεται στην κατηγορία Α/Γ και στην κατηγορία Ε/Ν (για τους Π/Κ βγαίνει από τους ορισμούς των δύο παραπάνω κατηγοριών). Οπότε έχουμε:
  Α/Γ -> από 15 ετών και πάνω
  Ε/Ν -> από 14 ετών έως και 17 ετών
  οπότε για τους
  Π/Κ -> 13 ετών και κάτω τουλάχιστον.
  Αν τώρα υπολογίσουμε τα ίδια "κοινά" χρόνια που υπάρχουν για τους Ε/Ν και Α/Γ που είναι 15, 16 και 17 (3 χρόνια) μπορούμε ίσως, να πούμε πως οι ηλικίες των Π/Κ μπορεί να είναι: από 16 και κάτω.
  Δηλαδή: όποιος είναι 15 ή 16 ετών μπορεί να αγωνιστεί και στο Π/Κ και στο Ε/Ν και στο Α/Γ.
  Η WTF αφήνει στην κρίση του αθλητή σε ποια ηλικιακή κατηγορία θα αγωνιστεί θέτοντας μόνο τα όρια.

  Θα ψάξω και άλλο τους κανονισμούς μπας και βρω τίποτα σχετικό (στις ξένες ομοσπονδίες που έχουν τα καταστατικά και τους κανονισμούς τους, δημοσιευμένους στο internet, και της ETU επίσης)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συλλέξαμε τις πληροφορίες που υπάρχουν σε διεθνείς διοργανώσεις (ETU OPEN A-Class, WTF G-1 και άλλες) για τις ηλικίες (έτος γέννησης) στις κατηγορίες Α/Γ, Ε/Ν και Π/Κ. Και βρήκαμε αυτά:
  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Α/Γ -> από 1993 και κάτω
  Ε/Ν -> 1994 ~ 1997
  Π/Κ -> 1997 ~ 1999

  Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία όπως αυτά υπάρχουν στις προκηρύξεις:
  Στοιχεία από τις προκηρύξεις
  Δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα:
  Συγκεντρωτικός Πίνακας

  Τα συμπεράσματα δικά σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μπράβο Σίμο πολύ καλή δουλειά, μόνο οι Γάλλοι κάνουνε μια στραβή και έχουν τους 94 ως άντρες μόνο, ενώ επειδή είναι 17 χρονών θα έπρεπε να μπορούν να αγωνιστούν και στο εφήβων. Εμείς βέβαια είμαστε πάντα πρωτότυποι και με πολλές εναλλακτικές λύσεις χα χα χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ma den katalavenw giati to kanoun 96-97 kai dn to kanoun 97-98 pou einai to pio dikaio???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΘΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Παιδια το blog σας ειναι καλο αλλα λιγο οι διαιτητες σας χαλανε την διοργανωση.Πολυ πουλημενοι δυστυχος.


  απο τον αθλητη που βγηκε δευτερος στο κυπελο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ στα 37-41 κιλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Έχω μια απορία γιατί στην εκδήλωση βράβευσης που έγινε στο Κυπελο στο Πολύγυρο
  δεν βραβεύτηκαν και οι αθλητές από το Πανευρωπαϊκό Ανδρών-Γυναικών και από το Παγκόσμιο Εφήβων - Νεανίδων και βραβεύτηκε μόνο μία αθλήτρια και καλώς βραβεύτηκε ,αλλά οι υπόλοιποι αθλητές τι είναι αφανείς ήρωες;Κρίμα εγώ πάντως προσωπικά αισθάνθηκα ως προπονητής πολύ απαίσια για αυτή την εξαίρεση στο πρόσωπο των Πρωταθλητών και ας μην είναι αθλητές μου αλλά σίγουρα τίμησαν την Ελλάδα και διαφήμισαν το άθλημα μας ,δεν μπορώ να το εξηγήσω με τίποτα κρίμα ασυγχώρητο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τι ακριβως εγινε; για να καταλαβουμε και οσοι δεν ημασταν εκει

   Διαγραφή
  2. εχεις κατι αποριες κι εσυ τωρα και ποιος να τις απαντησει

   Διαγραφή
 19. Να μας απαντησεις εσυ. ή καποιος που ξερει. Μυστικο ειναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. πες μας ποιον βραβευσανε και τα υπολοιπα θα τα καταλάβουμε μονοι μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,165,Νέα,109,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2011
Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2011
http://1.bp.blogspot.com/-H2mygdH4W6U/TsliDVVdUEI/AAAAAAAAAvY/MrTtCK1eQho/s320/DSC00437.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-H2mygdH4W6U/TsliDVVdUEI/AAAAAAAAAvY/MrTtCK1eQho/s72-c/DSC00437.JPG
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/11/2011_21.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/11/2011_21.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content