ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Από την Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) ΤΟΠΟΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 16...

Από την Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)

ΤΟΠΟΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Απριλίου 2011 στο Δημοτικό Γυμναστήριο Πολίχνης «Αλέξανδρος Νικολαϊδης» - Θεσσαλονίκη, προέκταση Αγνώστου Στρατιώτου, έναντι δασυλλίου Πολίχνης τηλ. 2310-655656.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές –τριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ , έχουν γεννηθεί από το 1994 -1997 (14-17 ετών) και είναι κάτοχοι από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη ) και άνω.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, 15:00μ.μ στα γραφεία της ΕΤΑΒΕ (Καυτατζόγλειο Στάδιο, θύρα 16, προέκταση Αγ.Δημητρίου) ή στοφαξ: 2310 -212373, ή με e-mail: info@etabe.gr
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙ Σ ΔΕΝ ΘΑ Γ Ι ΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
Ο κάθε συμμετέχων σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της αποστολής της συμμετοχής του στο τηλέφωνο 2310 - 212350.
ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 και ώρα 09:00 π.μ. , στα γραφεία της ΕΤΑΒΕ θα διεξαχθεί η κλήρωση για όλες τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με τους ηλεκτρονικoύς θώρακες “LA JUST” και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
ΖΥΓΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ζύγιση θα γίνει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00 έως 20.00 μ.μ., ή το Σάββατο 16 Απριλίου 2011 και ώρα 07.30 π.μ. – 08.30 π.μ. στο χώρο των αγώνων για όλα τα σωματεία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η ζύγιση θα γίνει το Σάββατο 16 Απριλίου 2011 και ώρα 13.00 έως 15.00 μ.μ. ή την Κυριακή 17 Απριλίου 2011 και ώρα 07.30 π.μ. έως 08.30 π.μ. στο χώρο τωναγώνων για όλα τα σωματεία.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το Σάββατο 16 Απριλίου 2011 οι κατηγορίες που θα αγωνιστούν είναι :
Έφηβοι: 45-48 κ., 48-51 κ, 51-55 κ., 55 -59 κ., 59 -63 κ., + 78 κιλά.
Νεάνιδες: 42-44 κ., 44-46 κ., 46-49 κ. , 49 -52 κ., 52 -55 κ., + 68 κιλά.
Την Κυριακή 17 Απριλίου 2011 οι κατηγορίες που θα αγωνιστούν είναι :
Έφηβοι: - 45 κ, 63 -68 κ., 68-73 κ., 73-78 κιλά.
Νεάνιδες: - 42 κ., 55 -59 κ., 59-63 κ., 63-68 κιλά.
Ώρα έναρξης αγώνων 09:00 π.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή και θα προσκομίζονται τα
βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές – τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα συνοδευόμενη με παράβολο αξίας (50 ΕΥΡΩ) στην Γραμματεία των αγώνων, από τον αρχηγό της ομάδας του οποίου το όνομα θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις δηλώσεις συμμετοχής του Συλλόγου.
-Οι αθλητές/τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν, θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους Sensing Socks (καλτσάκια με αισθητήρες) “LA JUST” καθώς και γάντια ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, τα οποία θα χρησιμοποιούν πλέον σε κάθε διοργάνωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι αθλητές – τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά : επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ) , κάσκα. Οι θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία.
2. Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
3. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές-τριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5. Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-τριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται .
6. Οι αθλητές – τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
7. Στις δηλώσεις συμμετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8. Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
Πηγή: ΕΤΑΒΕ

Σχόλια

BLOGGER: 10
 1. Σταθερή, η ΕΤΑΒΕ στο πρόγραμμά της, διοργανώνει άλλο ένα πρωτάθλημα. Αυτοί οι αγώνες, όπως και οι προηγούμενοι, αναμένουμε να είναι πολύ καλά οργανωμένοι (μας κακομαθαίνετε, κύριε Πρέσβη), με ένα επιπλέον θετικό στοιχείο, την εφαρμογή των αισθητήρων και στα πέλματα (sensor socks).

  Δείχνει να "ανεβαίνει" όλο το ταεκβοντο και στην Ελλάδα, ως αγωνιστικό άθλημα μονομαχίας, με την επιτυχημένη εφαρμογή, με σταθερά βήματα, όλων των νέων καινοτομιών που εφάρμοσε η WTF για τα "μάτια" της ΔΟΕ αλλά και για την βελτίωση του αθλήματος.
  Μένει πλέον μόνο να δούμε και την αγωνιστική ετοιμότητα των εφήβων και νεανίδων μας.
  Με όλες τις ευχές μας σε όλους του αθλητές και αθλήτριες και για μια ακόμη συναρπαστική διοργάνωση της ένωσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!! Να είναι μια ακόμα πολύ όμορφη διοργάνωση!! Τους περιμένει και η πρόκριση τον επόμενο μήνα, οπότε πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους!
  Κύριε Σίμο, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Σχετικά με τις ηλεκτρονικές κάσκες. Έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό? Θεωρείται ότι θα είναι ακόμη καλύτερο το άθλημα με τις κάσκες ή θα είναι πολύ δύσκολο να πάρεις πόντο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η τεχνολογία υπάρχει, και για τις κάσκες με αισθητήρες, στην εφαρμογή (στον Η/Υ) της LaJUST (βλέπε: LaJUST) για τους ηλεκτρονικούς θώρακες, υπάρχουν και οι ανάλογες ρυθμίσεις (on/off, sensing κτλ). Ακόμη όμως, από ότι έχω δει στους αγώνες στο taekwondo TV (βλέπε: Σύνδεσμοι) δεν έχουν εφαρμοστεί. Ούτε και έχει ανακοινωθεί κάτι από την WTF. Οπότε, αναμένουμε.
  Αν, τώρα, είναι καλύτερα και με την χρήση τους, αυτό μέλλει να φανεί, όταν και άμα εφαρμοστούν.
  Θεωρώ, με την εμπειρία μου μέχρι τώρα πως η εφαρμογή όλων των καινοτομιών στους αγώνες, μόνο θετική προοπτική δείχνει να έχει.
  Μην παραβλέπουμε και το γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος και από την μεριά της εφαρμογής σε αγώνες αλλά και από την μεριά της προσαρμογής των αθλητών. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, είδαμε και θα δούμε πως πάει το όλο θέμα στην πράξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να δούμε κι άλλες αλλαγές. Βέβαια θα χρειαστεί πολύ δουλειά από όλους για να γίνουν "συνήθεια" όπως έγινε με τους θώρακες. Το καλό είναι ότι θα γίνει πάλι ξεκαθάρισμα αθλητών και θα δουλεύουν όλοι περισσότερο στην προπόνηση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου απαντήσατε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. -59 1 ΚΑΖΑΝΤΖΑ ΕΥΦΡ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.2 ΦΟΥΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΥΣΤΗΧΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εvents ΕΤU: πανευρωπαικό παίδων -κορασίδων στην Τυφλίδα 7-10 Ιουλίου 2011.
  Η πρόκριση των δικών μας παίδων-κορασίδων,πότε θα γίνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η ΕΛΟΤ έχει στο επίσημο καλεντάρι της το πανελλήνιο παίδων τον Οκτώβριο. Επίσης όταν ανακοίνωσε το καλεντάρι είχε γνώση της ημερομηνίας για το πανευρωπαϊκό παίδων και έχει βάλει στις ίδιες ημερομηνίες να διεξαχθεί το πανελλήνιο εφήβων, στο οποίο συμμετέχουν 97ρηδες που είναι ηλικιακά τα φαβορί για το παίδων. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν έχουν σκοπό να στείλουν ομάδα σ΄αυτό το πανευρωπαϊκό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η ομοσπονδία δεν καλεί όλους τους προπονητές να βρει μια λύση για το πανευρωπαϊκό Π/Κ και να μπορέσουμε να στείλουμε Εθνική ομάδα στην Γεωργία !!!! Γιατί δύο χρονιές Π/Κ οι 1997 1998 να χάσουν το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν την χώρα τους σε μια πανευρωπαϊκή διοργάνωση ???? Γιατί αυτή η εσωστρέφεια ?? Το μέλλον είναι τα παιδιά και πρέπει να τους δίνουμε κίνητρο όχι να τα απογοητεύουμε !!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κατ'αρχάς η Ομοσπονδία ποτέ δεν συζήτησε για οτιδήποτε με τους δασκάλους των συλλόγων και σαν πρόσχημα έχουν το ότι δεν επιτρέπεται προπονητές να παραβρίσκονται σε συνελεύσεις. Ποτέ δεν άκουσε τα αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σωματεία τους οι δάσκαλοι και οι αθλητές κι αυτό νομίζω τα λέει όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,76,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,144,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,162,Νέα,91,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,7,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
http://4.bp.blogspot.com/-_hgwtcZCvf0/TYW9WEch0mI/AAAAAAAABCY/FJsp2g6hqlw/s200/DSC00215.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-_hgwtcZCvf0/TYW9WEch0mI/AAAAAAAABCY/FJsp2g6hqlw/s72-c/DSC00215.JPG
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/04/blog-post.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/04/blog-post.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content