ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011

Νοτίου Ελλάδος

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ανατολικό Κλειστό Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρακομακεδόνων, (τηλ:210-2467447).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Μαΐου 2011. Ώρα έναρξης των αγώνων 09.00 π.μ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές –τριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και ανήκουν στην δύναμη της Ε.ΤΑ.Ν.Ε., και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1997-1994 (14-17 ετών) και είναι κάτοχοι από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη και άνω).
Ο κάθε αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την πρόκριση του για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων συμμετέχοντας ΜΟΝΟ στους αγώνες πρόκρισης που διεξάγει η Ένωση που γεωγραφικά ανήκει το σωματείο του.
  • Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2011.
  • Για την συμμετοχή κάθε αθλητή-τριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 25€ (είκοσι πέντε ευρώ) ως παράβολο συμμετοχής στον αριθμό του Τραπεζικού λογαριασμού της Ε.ΤΑ.Ν.Ε.: Τράπεζα Κύπρου 11613474.
Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων, προκειμένου ο προπονητής να παραλάβει το κουπόνι της ζύγισης των αθλητών - τριών του.
Τα παράβολα ζύγισης μπορούν να προμηθεύονται ΜΟΝΟ οι προπονητές ή οι αρχηγοί ομάδας του συλλόγου και συνολικά για όλους τους αθλητές/τριες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
  • Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον . Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής-τρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
Αθλητής-τρια που δεν αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ στο βιβλιάριο του, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.
  • Για τους αθλητές-τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή-τριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 15:00 μ.μ, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ . (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων
Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, FAX: 210-6820117). ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Ο κάθε συμμετέχον σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της αποστολής της συμμετοχής του (είτε με φαξ, είτε ταχυδρομικώς), στα τηλέφωνα 210 6820112 – 114. Παρακαλείστε, για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας πριν την ημέρα της κλήρωσης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1) ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, FAX: 210 - 68 20 117), για όλες τις κατηγορίες.
2) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
β) Από τους αγώνες θα προκριθούν οι 8 αθλητές-τριες ανά κατηγορία βάρους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.
ΖΥΓΙΣΗ
Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00 μ.μ.- έως 20.00 μ.μ., η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων (Ανατολικό Κλειστό Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρακομακεδόνων) για τις όλες τις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011, θα αγωνιστούν όλες οι κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων
Εφήβων : -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά,
63-68 κιλά, 68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά.
Νεανίδων: -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά, 52-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.
Ώρα έναρξης αγώνων 09:00 π.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή και θα προσκομίζονται τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές – τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα συνοδευόμενη με παράβολο αξίας (50 ΕΥΡΩ) στην Γραμματεία των αγώνων, από τον αρχηγό της ομάδας του οποίου το όνομα θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις δηλώσεις συμμετοχής του Συλλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι αθλητές – τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα. Οι θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία.
2. Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
3. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές-τριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όπως επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5. Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-τριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται .
6. Οι αθλητές – τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
7. Στις δηλώσεις συμμετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8. Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
9. Οι αθλητές/τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους Sensing Socks (καλτσάκια με αισθητήρες) καθώς και γάντια ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, τα οποία θα χρησιμοποιούν πλέον σε κάθε διοργάνωση.
10. Όλοι οι αθλητές-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (τέιπ) με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τόμποκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια.
Πηγή: ΕΛΟΤ

ΣΧΟΛΙΑ

BLOGGER: 31
Loading...
Όνομα

Αθλητές,71,Αποτελέσματα Αγώνων,17,Απόψεις,46,Διεθνές Πρωτάθλημα,278,Ελλάδα,620,Ελληνικό Πρωτάθλημα,100,Επιχορηγήσεις,13,Ιατρική στήλη - Διατροφή,73,Καλεντάρι,3,Κανονισμοί και Νομοθεσία,108,Νέα στον Κόσμο,271,Παρεμβάσεις,102,Προσεχώς,6,Σεμινάρια Ταεκβοντό,67,Ωμέγα (1),1,Ωμέγα (2),82,info,6,Para-taekwondo,28,tkd itf - news,64,Video,61,
ltr
item
taekwondo greece group: ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011
http://2.bp.blogspot.com/-IeiqocBCt_M/S44nPkzSSgI/AAAAAAAAAhg/AgcgGjpSRTQ/s320/in.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IeiqocBCt_M/S44nPkzSSgI/AAAAAAAAAhg/AgcgGjpSRTQ/s72-c/in.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/04/2011.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/04/2011.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσότερα Reply Cancel reply Διαγραφή By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Προβολή Όλων Προτεινόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ιανουάριος Φερβουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Jan Feb Mar Apr Μάϊος Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy