ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011

Νοτίου Ελλάδος   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ανατολικό Κλειστό Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρ...

Νοτίου Ελλάδος

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ανατολικό Κλειστό Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρακομακεδόνων, (τηλ:210-2467447).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Μαΐου 2011. Ώρα έναρξης των αγώνων 09.00 π.μ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές –τριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και ανήκουν στην δύναμη της Ε.ΤΑ.Ν.Ε., και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1997-1994 (14-17 ετών) και είναι κάτοχοι από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη και άνω).
Ο κάθε αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την πρόκριση του για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων συμμετέχοντας ΜΟΝΟ στους αγώνες πρόκρισης που διεξάγει η Ένωση που γεωγραφικά ανήκει το σωματείο του.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2011.
 • Για την συμμετοχή κάθε αθλητή-τριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 25€ (είκοσι πέντε ευρώ) ως παράβολο συμμετοχής στον αριθμό του Τραπεζικού λογαριασμού της Ε.ΤΑ.Ν.Ε.: Τράπεζα Κύπρου 11613474.
Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων, προκειμένου ο προπονητής να παραλάβει το κουπόνι της ζύγισης των αθλητών - τριών του.
Τα παράβολα ζύγισης μπορούν να προμηθεύονται ΜΟΝΟ οι προπονητές ή οι αρχηγοί ομάδας του συλλόγου και συνολικά για όλους τους αθλητές/τριες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 • Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον . Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής-τρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
Αθλητής-τρια που δεν αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ στο βιβλιάριο του, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.
 • Για τους αθλητές-τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή-τριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 15:00 μ.μ, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ . (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων
Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, FAX: 210-6820117). ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Ο κάθε συμμετέχον σύλλογος είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της αποστολής της συμμετοχής του (είτε με φαξ, είτε ταχυδρομικώς), στα τηλέφωνα 210 6820112 – 114. Παρακαλείστε, για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας πριν την ημέρα της κλήρωσης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1) ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, FAX: 210 - 68 20 117), για όλες τις κατηγορίες.
2) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
β) Από τους αγώνες θα προκριθούν οι 8 αθλητές-τριες ανά κατηγορία βάρους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.
ΖΥΓΙΣΗ
Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00 μ.μ.- έως 20.00 μ.μ., η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων (Ανατολικό Κλειστό Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρακομακεδόνων) για τις όλες τις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011, θα αγωνιστούν όλες οι κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων
Εφήβων : -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά,
63-68 κιλά, 68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά.
Νεανίδων: -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά, 52-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.
Ώρα έναρξης αγώνων 09:00 π.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή και θα προσκομίζονται τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές – τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα συνοδευόμενη με παράβολο αξίας (50 ΕΥΡΩ) στην Γραμματεία των αγώνων, από τον αρχηγό της ομάδας του οποίου το όνομα θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις δηλώσεις συμμετοχής του Συλλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι αθλητές – τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα. Οι θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία.
2. Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
3. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές-τριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όπως επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5. Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-τριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται .
6. Οι αθλητές – τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
7. Στις δηλώσεις συμμετοχής που αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8. Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
9. Οι αθλητές/τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους Sensing Socks (καλτσάκια με αισθητήρες) καθώς και γάντια ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, τα οποία θα χρησιμοποιούν πλέον σε κάθε διοργάνωση.
10. Όλοι οι αθλητές-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (τέιπ) με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τόμποκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια.
Πηγή: ΕΛΟΤ

Σχόλια

BLOGGER: 31
 1. Καλη επιτυχια σε ολους τους αθλητες που θα λαβουν μερος στην προκριση Ν.Ελλαδος και Β.Ελλαδος και ευχομαι να βγουν πρωτοι οι πιο αξιοι.Εχει μεγαλη σημασια για τα παιδια αυτων των ηλικιων να μεγαλωνουν με αξιες και ιδανικα.Για το λογο αυτο ελπιζω ολοι οι παραγοντες(διατησια,ομοσπονδια)να συμβαλλουν στην ομαλη διεξαγωγη των αγωνων.Και γι'αυτους που ''υποσχονται'' πρωτες θεσεις για καποιες ''παραχωρησεις'' καλο θα ειναι να το ξανασκεφτουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είμαστε μέσα στο γήπεδο σήμερα Παρασκευή ημέρα ζυγισης και ώρα 19.37. Η ζύγηση θεωρητικά έχει ξεκινήσει απο τις 18.00 ΑΛΛΑ επειδή η επιτροπή έχει ΜΌΝΟ δύο ζυγαριές εκ των οποίων η μια χάλασε, όλοι οι αθλητές ακόμα περιμένουν να ζυγιστουν πεινασμένοι και διψασμένοι. ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι πραγματικά ΝΤΡΟΠΗ να έχουν ορίσει την ζύγιση 18:00 με 20:00 έχουμε φθάσει 19:45 για να αρχίσει η ζύγιση!!!!!!Τα 25 ευρω γιατί τα πληρώσαμε ?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εχει και παρα μα παρα πολλεs συμμετοχεs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ POUL ΣΤΑ -55 ΕΦΗΒΩΝ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πως κι έτσι γίνεται αυτό; Η ΕΤΑΝΕ είναι πάντα άψογη στις διοργανώσεις της...χε χε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα αποτελέσματα της πρόκρισης θα τα μάθουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Υπεύθυνη για την δημοσίευση/κοινοποίηση είναι μόνο η αρχή που διοργανώνει τους αγώνες. Αν δεν "δώσει" τα αποτελέσματα, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι πως μόλις γίνει και η πρόκριση ΒΕ από την ΕΤΑΒΕ, η ΕΛΟΤ θα δημοσιεύσει την προκήρυξη για το πρωτάθλημα Ε/Ν και (όπως έγινε και με το Πρωτάθλημα Α/Γ) θα συμπεριλαμβάνεται η λίστα με τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα συμμετέχουν (16 max, 8 ΝΕ και 8 από ΒΕ, σε κάθε κατηγορία βάρους Ε/Ν). Οπότε, θα πρέπει να περιμένουμε την έκδοση της προκήρυξης από την ΕΛΟΤ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΕΛΕΙ Η ΕΤΑΝΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΗ Η ΕΤΑΒΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΄Μήπως ξέρετε πότε και πού θα γίνει το πανελλήνιο εφηβων-νεανίδων;και τί θα γίνει με το πρωτάθλημα των παιδων-κορασίδων;Άραγε,θα δώσουν την ευκαιρία στους παίδες-κορασίδες για το πανευρωπαικό τον Ιούλιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. THELATE KAI METALIA STO PAGKOSMIO ME POLI MEGALI PROETOIMASIA POY EKANAN TA PAIDIA MONO OI PROPONITES TOYS IXSERAN POS EPEZAN TA PAIDIA ANAROTIEME O IPTAMENOS OLLANDOS IXSESRE I KOITOYSE APLA APO TI KAREKLA ...EPITELOYS POTE THA VALOYME MIALO DEN FERNOYME KANENAN IRANO MPAS KAI DOYME KANENA METALLIO MIAS KAI TOYS KOREATES TOYS APAXSIOYME

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μαλλον στον ΒΟΛΟ και μαλλον τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. o ολλανδος φιλε μου εχει κ 2 ελληνες μαζι του που μαλλον κοιταζουν τις δικες τους σχολες κ αθλητες κ οχι ολους που θα επρεπε. Κ ιρανος να ερθει τα ιδια θα εχουμε οσο η εθνικη συγκεντρωνεται 15 μερες πριν το παγκοσμιο η το πανευρωπαικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μακαρι να αφηναν τον ολλανδο να κανει την δουλεια του γιατι στις χωρες που εχει δουλεψει εχει αφησει εργο. Μονο αυτος δεν φταιει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΣΩΣΤΟΙ!!!! ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Είναι απογοητευτικό για τα παιδιά που αθλούνται και χάνουν ώρες από το παιχνιδι τους και τα μαθήματα τους να μην τους δίνουν ένα κίνητρο οι''αρμόδιοι''να προσπαθήσουν περισσότερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΑΣ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ CADET ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΕΘΝΙΚΗ Π/Κ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Π/Κ ?????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Απλά και μόνο γιατί δεν τους ενδιαφέρει η πορεία του αθλήματος αλλά να κάνουν μικρο-εξυπηρετήσεις για να διατηρούνται στην εξουσία. Τί νομίζετε ότι είναι το Ταεκβοντο, απλά ο καθρέπτης της κοινωνίας μας. Εάν κάνανε έστω και λίγο την δουλειά τους οι έχοντες την εξουσία, δεν θα είχαμε αυτό το χάλι σήμερα στην χώρα μας. Το ίδιο ισχύει και για το Ταεκβοντο. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες και νοοτροπία που να έχουν στόχους και οράματα,έάν κάποια φορά γίνει αυτό τότε θα δούμε την χώρα μας να εκτοξεύεται ψηλά γιατί ο κόσμος το έχει αποθημμένο. Και πρέπει να το βροντοφωνάξω ότι ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τα συμφέροντα και οι εξυπηρετήσεις μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Τα
  παιδίά και το άθλημα δεν ενδιαφέρει κανέναν.Αν δεν προσέξουμε τα παιδιά π θα υπάρξει αργότερα ομάδα και άθλημα;Ας μας πουν τους λόγους που δεν θα πάρουν μέρος η ομάδα των cadet;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΚΥΡΙΟΙ ΕΓΩ ΕΠΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΕ ΣΙΜΟ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΖΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΛΑ ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ CADET ???ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ?ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 25€ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΦΘΑΝΟΥΝ ΘΕΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΛΤΕΤΟ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Για ακόμη μια φορά θα επαναλάβω αυτό που ισχύει: Δεν έχω την δυνατότητα να διαγράφω αναρτήσεις.

  Επί της ουσίας τώρα. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτά που γράφεις. Κατά καιρούς έχω αναρτήσει προβληματισμούς, ερωτήσεις, προτάσεις, ακόμα και ευχές. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα, επειδή δεν είμαστε στις θέσεις που θα είχαμε τέτοια δυνατότητα (και όπως έχω ήδη δηλώσει δεν ενδιαφέρομαι για τέτοια θέση). Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το λέμε και να το ξαναλέμε. Μερικές φορές ακούγεται και κάτι γίνεται.
  Η δύναμη (για όσους δεν το έχουν καταλάβει) είναι στα χέρια των συντελεστών του αθλήματος (προπονητές, αθλητές, σύλλογοι) και αυτοί οι συντελεστές με κάποιο τρόπο θα πρέπει να "δείξουν" την δύναμη τους και να επιβάλλουν κάποια πράγματα. Μιλάω γενικά γιατί απλά είναι πολλά τα θέματα που "μπορείτε" να επιβάλλεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αν οι έχοντες τις ηγετικές θέσεις δεν σας ικανοποιούν, τότε μια και είναι αιρετοί μπορείτε να τους αλλάξετε, όταν και όπως πρέπει.
  Για το CADET θα μπορούσατε να στείλετε με e-mail μια ολοκληρωμένη πρόταση και εγώ να είστε σίγουρος ότι θα την αναρτήσω. Τα γιατί και τα τι θα γίνει, που εκφράζετε είναι ίδια με αυτά που είχα και έχω και εγώ. Για να μην μακρηγορώ, το να "γκρινιάζουμε" (ακόμη και αν έχουμε δίκιο) δεν μας οδηγεί πουθενά, χρειάζονται προτάσεις και αντιπροτάσεις καθώς και "επιβολή" ή "εφαρμογή" οργάνωσης και σχεδιασμού για να κινηθούν τα πράγματα προς τα εμπρός. Πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε, αυτά για τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Τι εγινε με τα αποτελεσματα των εφηβων εκλεισε εβδομαδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. kanw 20 xronia t.k.d.sto parelthon ekana kai agwnes kai eixa kapoies epituxies(alla kati kserw kai gw).diavasa gia to filo pou grafei na paroume ksenous proponites iranous,koreates ktl.dikia mou gnwmi einaioti pio polu agapaei tin ethniki omada enas ellinas para enas ksenos.oso gia tous ellines proponitesafiste tous mia fora na kanoun ti douleia tous dixws koutsompolia.nomizw mas exei faei i ksenomania oxi mono sto t.k.d alla k sta alla athlimata.telos thelw na pw pws emeis oi ellines otan kerdizoume imaste panta enwmenoi, otan omws xanoume panta ftaineoi proponites i opoisdipote allos ektos apo autous(athlites).gia mena i niki einai sunoliki.s autin summetexoun kai o athlitis kai o proponitis tou sullogou kai o proponitis tis ethnikis omadas.o teleutaios minas prin tous agwnes einai o pio krisimos tis xronias.
  <>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ....(sunexeia apo proigoumeno).mipws telika oi athlites den kanoun proponisi opws prepei k den pisteuoun ston eauto tous?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Εγώ συμφωνώ με τον παραπάνω για το ότι ένας Ελληνας προπονητής θα δείξει πιο πολύ πάθος από έναν ξένο, επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν Ελληνες προπονητές που μπορούν να κάνουν εξαίρετη δουλειά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ποιός Έλληνας θα αφήσει το σωματείο του για να δουλέψει με την εθνική έχοντας να συνεργαστεί με μια Ομοσπονδία που δείχνει συχνά μια ασυνέπεια στα συμφωνηθέντα και κατά κανόνα στο τέλος βρίσκει τον μπελά του με την όλη υπόθεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΖΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΕΒΓΑΛΕ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Η ΕΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 28 ΚΑΙ 29 ΜΑΙΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Συμφωνω οτι ο καθε αθλητης που ανηκει στην εθνικη ομαδα σε παγκοσμιο η πανευρωπαικο πρωταθλημα θα πρεπει να εχει τον δικο του προπονητη μαζι γιατι μονο αυτος γνωριζει την τεχνικη του κ την ψυχολογια του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. paidia na maste ligaki fronimoi kai sovaroi.den ginetai na xei i omospondia 16 proponites sto andrwn-gunaikvn kai 20 sto efivwn -neanidwn (osoi kai oi athlites diladi).sta paneurwpaika kai pagkosmia prwtathlimata sto a/g oi kanonismoi epitrepoun mexri 2 proponites kai sto e/n 3 proponites.oso gia tous proponites an den tous aresei kai exoune mpelades na fygoun apo tin thesi tou omospoondiakou proponiti kai na pane stis sxoiles tous...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. pes te mou enan proponitara pou tha paei kapoio paidi stin ethniki

  kai o daskalos tou den tha ton sxoliasi me ta xeirotera

  pou na pas mprosta etsi

  p.x kostakis athlitis 70 kg
  proponitis tou o dimitrakis

  proponitis ethnikis o giorgakis

  kserete ti tha akousei o kaimenos o giorgakis apo tin k. dimitraki

  kai sas leo tora ti na kanei o kaimenos o kostakis

  san anekdoto akougete alla etsi einai distixos

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗς ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΗς Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ? ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,24,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011
http://2.bp.blogspot.com/-IeiqocBCt_M/S44nPkzSSgI/AAAAAAAAAhg/AgcgGjpSRTQ/s320/in.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IeiqocBCt_M/S44nPkzSSgI/AAAAAAAAAhg/AgcgGjpSRTQ/s72-c/in.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/04/2011.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/04/2011.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content