ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  Συντάχθηκε από αθλητές για αθλητές, μέσα από μια παγκόσμια διαδικασία διαβούλε...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Συντάχθηκε από αθλητές για αθλητές, μέσα από μια παγκόσμια διαδικασία διαβούλευσης, και αντικατοπτρίζει τις απόψεις αθλητών. Οι αθλητές και τα δικαιώματά τους είναι αναπόσπαστο στοιχείο του Ολυμπιακού Κινήματος. 
Η παρούσα Διακήρυξη περιγράφει ένα κοινό πλαίσιο φιλόδοξων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αθλητών εντός του Ολυμπιακού Κινήματος που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των μελών του. 
Η Διακήρυξη αυτή είναι εμπνευσμένη από την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων, αρχές και συνθήκες. Σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τις ενέργειες του Ολυμπιακού Κινήματος. 
Όλα τα μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος, και ιδιαιτέρως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, οι Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές οφείλουν να προσπαθούν να προωθούν τον σεβασμό στα παρόντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μηχανισμούς αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων σχετικά με τα παρόντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ενώ οι αθλητές ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση των μηχανισμών αυτών.

 I. Δικαιώματα Αθλητών 
Η Παρούσα Διακήρυξη φιλοδοξεί να προωθήσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν οι αθλητές να: 
1. Ασκούνται σε ένα άθλημα και να αγωνίζονται χωρίς να υφίστανται κανενός είδους διάκριση εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της ηλικίας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας, της γλώσσας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της ιδιοκτησίας, της γέννησης ή άλλων αμετάβλητων καταστάσεων. 
2. Αποτελούν μέρους ενός διαφανούς, δίκαιου και καθαρού αθλητικού περιβάλλοντος, και πιο συγκεκριμένα ενός που αντιπαλεύεται τη φαρμακοδιέγερση και τη χειραγώγηση των αγώνων, διασφαλίζει διαφάνεια στη διαιτησία και τους κριτές, στις διαδικασίες επιλογής και πρόκρισης, και τα κατάλληλα αγωνιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των προπονητικών προγραμμάτων σε ανάλογους αγώνες. 
3. Έχουν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες που αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με τους αθλητές και τους αγώνες εγκαίρως και με διαφανή τρόπο. 
4. Έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση γύρω από αθλητικά θέματα, καθώς και τη δυνατότητα να εργάζονται ή να σπουδάζουν ενώ συμμετέχουν ενεργά σε προπονήσεις και αγώνες, στο βαθμό που ο ίδιος ο αθλητής επιλέγει να πράξει αναλόγως και όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο. 
5. Αξιοποιούν ευκαιρίες να παράγουν εισόδημα που σχετίζεται με την αθλητική τους καριέρα, το όνομά τους και τις προτιμήσεις τους, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα, τους κανονισμούς των διοργανώσεων και των αθλητικών οργανισμών καθώς και τον Ολυμπιακό Χάρτη. 
6. Απολαμβάνουν δίκαιη και ίση εκπροσώπηση των φύλων. 
7. Απολαμβάνουν προστασία της ψυχικής και σωματικής τους υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαλούς αγωνιστικού και προπονητικού περιβάλλοντος και προστασία από κάθε είδους κατάχρηση και παρενόχληση. 
8. Εκλέγουν εκπροσώπους των αθλητών εντός των αθλητικών οργανισμών του Ολυμπιακού Κινήματος. 
9. Αναφέρουν κάθε ανήθικη συμπεριφορά χωρίς τον φόβο αντιποίνων. 
10. Απολαμβάνουν ιδιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 
11. Απολαμβάνουν ελευθερία της έκφρασης. 
12. Δεούσης διαδικασίας, απολαμβάνουν το δικαίωμα δίκαιης ακρόασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή, το δικαίωμα να αιτηθούν δημόσια ακρόαση και το δικαίωμα στη λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων. 

II. Yποχρεώσεις Αθλητών 
Η παρούσα Διακήρυξη ενθαρρύνει τους αθλητές να: 
1. Υποστηρίζουν τις Ολυμπιακές Αξίες και τηρούν τις Βασικές Αρχές του Ολυμπισμού. 
2. Σέβονται την ακεραιότητα του αθλήματος, αγωνίζονται ως καθαροί αθλητές, και απέχουν από πρακτικές φαρμακοδιέγερσης και χειραγώγησης αγώνων. 
3. Ενεργούν με τρόπο σύμφωνο προς τον Κώδικα Ηθικής της ΔΟΕ, και ενθαρρύνονται να αναφέρουν ανήθικες συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών φαρμακοδιέγερσης, χειραγώγησης αγώνων, απαγορευμένων διακρίσεων, κατάχρησης και παρενόχλησης. 
4. Συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και τους κανόνες των διαδικασιών πρόκρισης και αγώνων του αθλήματος και των αντίστοιχων αθλητικών οργανισμών καθώς και τον Ολυμπιακό Χάρτη. 
5. Σέβονται τα δικαιώματα και το ευ-ζην, χωρίς να προβαίνουν σε κανενός είδους διάκριση, άλλων αθλητών, των υποστηρικτών και του περιβάλλοντος τους, των εθελοντών και άλλων προσώπων εντός του αθλητικού περιβάλλοντος, και απέχουν από πολιτικές διαδηλώσεις στο πλαίσιο αγώνων, αγωνιστικών εγκαταστάσεων και τελετών. 
6. Σέβονταιτην αρχή αλληλεγγύης του Ολυμπιακού Κινήματος, που επιτρέπει την παροχή βοήθειας και υποστήριξης μεταξύ αθλητών και μελών του Ολυμπιακού Κινήματος. 
7. Ενεργούν ως πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του καθαρού αθλητισμού. 
8. Λαμβάνουν πληροφόρηση και είναι γνώστες των υποχρεώσεών τους. 
9. Συμμετέχουν σε ακροάσεις όταν τους ζητηθεί και παρέχουν αληθινή μαρτυρία σε σχετικές διαδικασίες. 
10. Συμμετέχουν και ψηφίζουν στις εκλογές για τους εκπροσώπους των αθλητών. 

Η παρούσα Διακήρυξη παρουσιάστηκε και υιοθετήθηκε από το Ολυμπιακό Κίνημα κατά τη διάρκεια της 133 ης Συνόδου της ΔΟΕ στο Μπουένος Άιρες. 2018.10.09

Πηγή: ΕΛΟΤ

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,66,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,166,Νέα,111,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWI8X816yE-cLTcNsFFlUZ6BBJa8t5sHX04wNU2hsa8AzEzqXU0r0TziC-VykTopag57U4kU9WgFiRnMloqPJUfPqKFBWyYU60PMB1YocT-pHSCasiYbwQ6ED6v22sJYI7_u7HlkLXyfJriyJUkQ_oEb4_fMQ5onRhgFTJfRbYUKLechDIUAhh1YiTQ/s320/M_images_diorismos.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWI8X816yE-cLTcNsFFlUZ6BBJa8t5sHX04wNU2hsa8AzEzqXU0r0TziC-VykTopag57U4kU9WgFiRnMloqPJUfPqKFBWyYU60PMB1YocT-pHSCasiYbwQ6ED6v22sJYI7_u7HlkLXyfJriyJUkQ_oEb4_fMQ5onRhgFTJfRbYUKLechDIUAhh1YiTQ/s72-c/M_images_diorismos.JPG
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2023/01/blog-post_12.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2023/01/blog-post_12.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content