Translate

$height=300$show=home$type=three$count=3

Πότε ξεκινάει να ισχύει ο νέος νόμος: Σωματεία - Προπονητές

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4809 / 19 Ιουνίου 2021 Α. Σωματεία Άρθρο 53 Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων τουν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, ...


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4809 / 19 Ιουνίου 2021

Α. Σωματεία

Άρθρο 53

Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων τουν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 «Άρθρο 30  Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη.

«Άρθρο 140

Έναρξη ισχύος  1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Προπονητές

1.-Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) - Έναρξη ισχύος από 19 Ιουνίου 2021 - 

Άρθρο 31 .παρ. 4.  β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή,εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ.2   Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.

Άρθρο 31 / παρ. 5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

2.-  Συμμετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας - Έναρξη ισχύος από 1/1/2022 - 

Άρθρο 11 παρ. 6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών/αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

3.- Απασχόληση Προπονητών - Έναρξη ισχύος από την αγωνιστική περίοδο 2022 -2023 -  

Άρθρο 31 / παρ.4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα,όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.

Άρθρο 31Α . παρ 2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

(α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α' επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

(β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

(γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β' επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

                              

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,146,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,163,Νέα,98,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,2,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,32,podcast,7,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Πότε ξεκινάει να ισχύει ο νέος νόμος: Σωματεία - Προπονητές
Πότε ξεκινάει να ισχύει ο νέος νόμος: Σωματεία - Προπονητές
https://1.bp.blogspot.com/-qvnauZjH2Zo/WF9_ULM8pqI/AAAAAAAALu8/yoQdiAN7uJYbe9VvE6tFY2hRhnIQ79pEQCPcBGAYYCw/s16000/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
https://1.bp.blogspot.com/-qvnauZjH2Zo/WF9_ULM8pqI/AAAAAAAALu8/yoQdiAN7uJYbe9VvE6tFY2hRhnIQ79pEQCPcBGAYYCw/s72-c/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2021/07/blog-post.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2021/07/blog-post.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content