Συνέντευξη Κωνσταντίνου Μπέη - Οικονομική Ενίσχυση των Σωματείων.

Ο Κωνσταντίνος Μπέης είναι υποψήφιος Εκπρόσωπος της ΕΛ.Ο.Τ. στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και υποψήφιος για το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Τ.  - Συνέντ...Ο Κωνσταντίνος Μπέης είναι υποψήφιος Εκπρόσωπος της ΕΛ.Ο.Τ. στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και υποψήφιος για το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Τ.

 - Συνέντευξη  στο tkdgr :

Ερωτ: κ. Μπέη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις επερχόμενες εκλογές της ΕΛΟΤ. Τι το ιδιαίτερο έχουν;

Απάντηση: Οι εκλογές της ΕΛΟΤ στις 28 Μαρτίου 2021 έχουν ιστορική σημασία. Για πρώτη φορά χάρις στον νέο αθλητικό νόμο- δίδεται η δυνατότητα σε κάθε νόμιμο Σωματείο να έχει φωνή και δύναμη, να ψηφίσει με τον δικό του Αντιπρόσωπο ελεύθερα, αδέσμευτα και με μυστικότητα τα νέα μέλη (Πρόεδρο, Εκπρόσωπο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μέλη του ΔΣ), που πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν το άθλημά μας προς το καλύτερο, να πάρει στα χέρια του την τύχη των αθλητών του, του Σωματείου του και της Ομοσπονδίας. Όλα τα Σωματεία οφείλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση διότι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και λόγου.

Ερωτ: Ποιές -κατά την γνώμη σας- πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της νέας Διοίκησης της ΕΛΟΤ μετά τις εκλογές;

Απάντηση: Το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα Διοίκηση είναι η οικονομική ενίσχυση των Σωματείων. Όμως αναγκαία προϋπόθεση για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, είναι τα Σωματεία να τιμήσουν όλους τους υποψηφίους της παράταξής μας με την ψήφο τους, και να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος στην ΕΛΟΤ ο Ολυμπιονίκης μας Μιχάλης Μουρούτσος.  
Ως υποψήφιος Εκπρόσωπος της ΕΛΟΤ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και υποψήφιος για το ΔΣ της ΕΛΟΤ, δεσμεύομαι ότι θα εργασθώ με συνέπεια για να υποστηρίξω τα σωματεία και τους αθλητές, όπως το κάνω αδιάκοπα επί 45 χρόνια στοχεύοντας την πρόοδο του αγαπημένου μας αθλήματος.

Ερωτ: Με δεδομένη την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία για το κράτος, με ποιόν τρόπο μπορούν να υποστηριχθούν τα Σωματεία;

Απάντηση: Προτείνω τρεις δέσμες οικονομικών μέτρων. Η πρώτη δέσμη αφορά την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών από τα Σωματεία, τους αθλητές και τους γονείς τους και εννοώ τα απίστευτα σε αριθμό και έμπνευση παράβολα που πληρώνουν στην ΕΛΟΤ και τις ΕΝΩΣΕΙΣ τα οποία δυστυχώς ισχύουν ακόμη και σήμερα! Με δεδομένο ότι τα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας είναι όλα εξασφαλισμένα, η ΕΛΟΤ δεν έχει ανάγκη να εισπράττει παράβολα από τα Σωματεία. Από την πρώτη συνεδρίαση του Απριλίου θα εισηγηθώ να καταργηθεί οριστικά η πλειοψηφία των παραβόλων, όπως π.χ. το ανήκουστο παράβολο που πληρώνει ο μαθητής όταν ζητά μια βεβαίωση, ή τα 50 € για να δώσει άδεια η ΕΛΟΤ για να αγωνισθεί ένα Σωματείο στο εξωτερικό, το παράβολο του προπονητή, του συνοδού ομάδας, η ετήσια κάρτα αθλητή, κ.λπ. Όλα τα υπόλοιπα παράβολα (συμμετοχή σε αγώνες, κ.λπ.), πρέπει να ανασταλούν τουλάχιστον για ενάμιση χρόνο (Απρίλιος 2021-Σεπτέμβριος 2022). 
Ο τελικός στόχος είναι να καταργηθούν τα παράβολα όλα ανεξαιρέτως και να επιστρέψουμε στην εποχή προ του 2010 όταν δεν υπήρχε κανένα παράβολο. Η ετήσια συνδρομή για το 2020 και 2021 προς την ΕΛΟΤ και τις ΕΝΩΣΕΙΣ πρέπει να χαριστεί οριστικά, εφόσον δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα και θα μειωθεί όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα. Όσα Σωματεία την πλήρωσαν ήδη θα υπολογισθεί για το 2022. Θα υπάρξει άμεση μείωση του παράβολου εγγραφής νέου Σωματείου ως μέλος της ΕΛΟΤ από το παγκόσμιο αρνητικό ρεκόρ των 2.500 € (!), στο ποσόν που ίσχυε, ή και ακόμη χαμηλότερα. Πρέπει να επαναφέρουμε στην ΕΛΟΤ την λογική ότι δεν μπορούν να ενισχύουν τα οικονομικώς αδύναμα Σωματεία, οι αθλητές/τριες και οι γονείς την οικονομικά ισχυρή Ομοσπονδία, αλλά η κάθε Ομοσπονδία έχει υποχρέωση να ενισχύει τα Σωματεία και τους αθλητές/τριες, χάριν των οποίων λειτουργεί και χρηματοδοτείται από το κράτος!

Ερωτ: Αυτά τα μέτρα τα χρειάζεται κάθε Σωματείο και σίγουρα θα βοηθήσουν την οικονομική τους κατάσταση, διότι θα μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα. Ποια είναι η δεύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων που αναφέρατε;

Απάντηση: Η ΕΛΟΤ δεν εισπράττει από την πολιτεία την προβλεπόμενη ετησία επιχορήγηση σύμφωνα με όσα δικαιούται αν και είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ από πλευράς αριθμού Σωματείων και αθλητών/τριών (πλέον σύμφωνα με τα αναμφισβήτητα στοιχεία της ΓΓΑ), αλλά και ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα αθλήματα διαχρονικά, όσον αφορά τις διεθνείς διακρίσεις. Περιορίσθηκε μόνο στην κάλυψη των παγίων εξόδων από την ετήσια επιχορήγηση και γι’ αυτό μετέφερε ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στους ώμους των Σωματείων και των αθλητών, εισπράττοντας παράβολα! Όμως, με βάση τον νέο αθλητικό νόμο, οι ετήσιες επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών θα εγκρίνονται βασιζόμενες σε κάποια σωστά κριτήρια και προϋποθέσεις, τα οποία η ΕΛΟΤ υπερκαλύπτει. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Διοίκηση πρέπει να κάνει ένα αποφασιστικό αγώνα ώστε να λάβει την υψηλότερη ετήσια επιχορήγηση που δικαιούται (σε σχέση με τις άλλες ερασιτεχνικές Ομοσπονδίες). Έτσι αυτομάτως από την αναστολή θα περάσουμε στην οριστική κατάργηση όλων των παραβόλων που προανέφερα. Ένα ακόμη μέτρο ορθής οικονομικής διαχείρισης είναι η μείωση των εξόδων και η ανακατανομή των χρημάτων από λιγότερο ωφέλιμες δράσεις στις πιο σπουδαίες, ώστε κάθε ευρώ να αξιοποιηθεί σωστά.

Ερωτ: Μπορείτε να μας πληροφορήσετε και για την τρίτη δέσμη οικονομικών μέτρων που προτείνετε;

Απάντηση: Η τρίτη δέσμη οικονομικών μέτρων αφορά την εισροή χρήσιμων πόρων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, από την αναζήτηση χορηγών και από άλλες πηγές που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν, αλλά βρίσκονται στον σχεδιασμό μου. Η εισήγηση μου είναι, από αυτούς τους πόρους να εξασφαλισθούν όλα τα ετήσια έξοδα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων των Εθνικών και των Προ-Ολυμπιακών μας ομάδων, αλλά και η υποστήριξη των κορυφαίων αθλητών/τριών ατομικά. Έτσι θα περισσεύσει στο ταμείο της ΕΛΟΤ ένα πολύ σημαντικό ποσό από την αυξημένη ετήσια επιχορήγηση της ΓΓΑ που προανέφερα, το οποίο θα μπορεί να κατευθυνθεί προς ενίσχυση των Σωματείων και της ανάπτυξης τους. Θα δεχθούμε και τις προτάσεις-ιδέες των Σωματείων. Η άποψη μου είναι ότι τα Σωματεία πρέπει να έχουν λόγο και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για κάθε θέμα που τους απασχολεί και η νέα διοίκηση οφείλει να ακούει και να υλοποιεί όπια πρόταση είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη του αθλήματος.


Ερωτ: Φαίνονται αρκετά φιλόδοξες οι προτάσεις σας. Πιστεύετε ότι μπορείτε να τις υλοποιήσετε αν θα είστε η νέα Διοίκηση της ΕΛΟΤ;

Απάντηση: Πιστεύω ότι όποιος έρχεται σε μια θέση ευθύνης-εξουσίας (όποια και αν είναι αυτή), οφείλει να έχει ένα φιλόδοξο όραμα για να προσφέρει στην κοινωνία που τον εξέλεξε μια σαφή πρόοδο, ένα καλύτερο παρόν και μια υποδομή για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Εμείς όλοι -στην παράταξη μας- θεωρούμε αναγκαία για την πρόοδο του ελληνικού Ταεκβοντό τη ριζική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του αθλήματος μας. Έχουμε έτοιμες τις ιδέες τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε και σε άλλους τομείς, όπως π.χ. στα τεχνικά θέματα, όπου θα βελτιωθούν πολλά και θα εισαχθούν νέες δράσεις. Τελικά όμως όλα εξαρτώνται από την συνετή, διαφανή, δίκαιη και χρηστή διαχείριση των οικονομικών.

tkdgr: κ. Μπέη, σας ευχαριστούμε για την συνέντευξη και ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Συνέντευξη Κωνσταντίνου Μπέη - Οικονομική Ενίσχυση των Σωματείων.
Συνέντευξη Κωνσταντίνου Μπέη - Οικονομική Ενίσχυση των Σωματείων.
https://1.bp.blogspot.com/-JQc-r6DIRDI/YFjIUD94zBI/AAAAAAAARXA/R1FfeTRsM8QddCW-RKDJVzgMlpRkHaiPQCPcBGAYYCw/s16000/2018.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JQc-r6DIRDI/YFjIUD94zBI/AAAAAAAARXA/R1FfeTRsM8QddCW-RKDJVzgMlpRkHaiPQCPcBGAYYCw/s72-c/2018.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2021/03/blog-post_25.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2021/03/blog-post_25.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content