Translate

$show=home$type=blogging$count=6

Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές - Νέος Νόμος( 9/2020)

Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές  - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121) τροποποιούνται οι εσωτ...Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές

 - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121) τροποποιούνται οι εσωτερικές παρ. 6 και 7 της παρ. 8 και οι παρ. 20 και 23, προστίθεται παρ. 25 και οι παρ. 8, 20, 23 και 25 διαµορφώνονται ως εξής: 

«8. Αθλητές που κατακτούν 
 • 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή 
 • 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ή 
 • 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή 
 • που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο αθλητικές οµοσπονδίες, 
εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. της προτίµησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συµµετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, µέχρι τη στιγµή της άσκησης του σχετικού δικαιώµατος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται µε βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισµένης κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 
 • 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς αγώνες, 
 • 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 
 • 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ανδρών -γυναικών, 
 • 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, 
 • 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας, 
 • 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει 
 • ή ισοφαρίζει παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων,
εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις µε την επιφύλαξη της συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας. 

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, µε την προϋπόθεση της συνδροµής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά µορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθµού των µορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριµένη σχολή στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των µορίων ως ακολούθως: 

Ολυµπιακούς Αγώνες
 • 1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα 
 • 2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες παίδων -κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσµιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα
 • 3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • 4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας
 • 5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθληµάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο αθλητικές οµοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσµια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του παρόντος. 
 • 5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
Σε πανελλήνιους αγώνες
 • 6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 
 • δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισµα όλων των κατηγοριών λαµβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα στην παρούσα. 

Για οµαδικά αγωνίσµατα ατοµικών αθληµάτων απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον έξι (6) οµάδων από έξι (6) σωµατεία µε ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριµένο άθληµα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οµάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία για τα οµαδικά αθλήµατα και, προκειµένου για τα ατοµικά αθλήµατα, η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία ανά αγώνισµα, η δε διάκριση να αφορά άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες. Περαιτέρω στα οµαδικά αθλήµατα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συµµετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων αθλητών-τριών της οµάδας του/της να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθµού, των υπό των οικείων κανονισµών του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος του αθλήµατος, δικαιουµένων αθλητώντριών να συµµετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. 

Κατά τον προσδιορισµό των ποσοστών του προηγουµένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης µονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως προηγούµενη ακέραιη µονάδα. Όταν πρόκειται για ατοµικό ή οµαδικό άθληµα ή αγώνισµα ή για µορφή τέτοιου αθλήµατος που σύµφωνα µε τους κανονισµούς της οικείας παγκόσµιας οµοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής οµοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωµατείο µε ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριµένο άθληµα. 

ΜαθητικούςΣχολικούς Αγώνες

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους ΜαθητικούςΣχολικούς Αγώνες παρέχεται 
 • είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση 
 • οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, 
 • έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και 
 • τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, 
υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, λογιζοµένων, για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολείων ως σωµατείων. 

Προσαύξηση μορίων - Ποσοστό Εισακτέων - Μεταγραφή

Σε περίπτωση που µαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόµενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα επί του µεγαλύτερου ποσοστού. 

Επιφυλασσοµένων των οριζοµένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει µία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόµενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τµήµα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή. Αν το τµήµα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής µπορεί να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισµένου αθλητικού σωµατείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη, εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι.. 

Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιµάζεται, δύναται να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυµα, κατά περίπτωση, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από εισήγηση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ώστε να µπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται µε βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισµένης, κατά τον παρόντα νόµο, Οµοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού». 

«20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα στους συνοδούς-αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται µαζί µε αθλητές µε αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισµά τους σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και σηµειώνουν τις 15 εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά µε την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και µόνον στα εξής αθλήµατα ΑµεΑ: στίβο, ποδηλασία, µπότσια (boccia) και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεµ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου µε προβλήµατα όρασης και στους αθλητές - συνοδούς των ατόµων µε αναπηρία που αγωνίζονται στο µπότσια.» 

Άδειες 

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, µέλη των εθνικών οµάδων ή προεθνικών οµάδων των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, των Παραολυµπιακών Αγώνων, των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών, θερινών και χειµερινών, και της Σκακιστικής Ολυµπιάδας, είτε άθληµα ή αγώνισµα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισµένη οµοσπονδία µέλος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών και της Σκακιστικής Οµοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαµβάνουν µέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες, οι Παραολυµπιακοί Αγώνες, οι Ολυµπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυµπιάδα και τα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισµένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δηµόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων µπορεί να χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, προκειµένου να συµµετέχουν στους αγώνες αυτούς. 
Ίδια άδεια µπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες µέλη των εθνικών οµάδων, των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, των Παραολυµπιακών Αγώνων, των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυµπιάδας, είτε άθληµα ή αγώνισµα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισµένη οµοσπονδία µέλος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών και της Σκακιστικής Οµοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συµµετοχής τους σε επίσηµους αγώνες για την πρόκριση ή προετοιµασία για τις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. 
Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούµενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιµασία ή τη συµµετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει τις εκατό (100) υπηρεσιακές ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξανοµένη συνολικά σε εκατόν σαράντα πέντε (145) ηµέρες για το έτος διεξαγωγής Πανευρωπαϊκών και Παγκόσµιων πρωταθληµάτων και σε εκατόν εβδοµήντα (170) ηµέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων. 
Ιδιαιτέρως, για το άθληµα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες και για το άθληµα του ζατρικίου συνολικά έως σαράντα πέντε (45) ηµέρες. 

Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 
α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειµένου για τους θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι µέλος της Ολυµπιακής ή της προ-Ολυµπιακής οµάδας που συµµετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, 
β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Οµοσπονδίας, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσµιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι µέλος της εθνικής οµάδας που συµµετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, 
γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης ή προετοιµασίας για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και 
δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγµένη στον σχεδιασµό της προετοιµασίας των εθνικών οµάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής οµάδας ατοµικού αγωνίσµατος. 

Οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και στους εργαζόµενους αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία (ΑΜεΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου µέλη εθνικών οµάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συµµετέχουν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, στους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυµπιάδα, καθώς και σε Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόµενη βεβαίωση στους συµµετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή, προκειµένου για τους κωφούς η Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). 

Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στους συµµετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.» «25. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυµπιακούς Αγώνες ή σε Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στα Σώµατα Ασφαλείας είτε στον δηµόσιο τοµέα είτε σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είτε σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού επιτρέπεται χωρίς αµοιβή, πέραν του επισήµου ωραρίου εργασίας τους και κατά πα16 ρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αναλαµβάνουν δραστηριότητα και να συµµετέχουν σε δράσεις, οι οποίες προάγουν τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, καθώς και σε προγράµµατα ή δράσεις αναφορικά µε την κοινωνική προσφορά του πολιτισµού και αθλητισµού εν γένει.»
Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,165,Νέα,109,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές - Νέος Νόμος( 9/2020)
Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές - Νέος Νόμος( 9/2020)
https://1.bp.blogspot.com/-goO-1BGAtP8/Xlk-voddLZI/AAAAAAAAQto/-ulELv5V_-U_BG-c99aHzJOYemJB8T89QCPcBGAYYCw/s16000/IMG_20200223_172648-1-1200x640.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-goO-1BGAtP8/Xlk-voddLZI/AAAAAAAAQto/-ulELv5V_-U_BG-c99aHzJOYemJB8T89QCPcBGAYYCw/s72-c/IMG_20200223_172648-1-1200x640.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2020/09/92020.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2020/09/92020.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content