Τροποποιήσεις του Αθλητικού Νόμου (Μέρος 2ο)

Παρακάτω παρουσιάζουμε το άρθρο 31(σε διαβούλευση) που αφορά τους προπονητές, παρακαλούμε καθίστε και απολαύστε.. Μόνο οι Α΄επιπέδου ...


Παρακάτω παρουσιάζουμε το άρθρο 31(σε διαβούλευση) που αφορά τους προπονητές, παρακαλούμε καθίστε και απολαύστε..
 • Μόνο οι Α΄επιπέδου προπονητές θα μετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και σε διεθνείς διοργανώσεις. 
 • Οι προπονητές Γ΄επιπέδου δεν συμμετέχουν σε καμία αθλητική διοργάνωση (Ενωσιακά ή Διασυλλογικά πρωταθλήματα)
Άρθρο 31 – Επαγγελματικά δικαιώματα προπονητών

1. Ο προπονητής Α΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του ως προπονητής :
 • σε όλους τους φορείς στους οποίους δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ο προπονητής Β΄ επιπέδου,
 • σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και σε διεθνείς διοργανώσεις, 
 •  σε Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της ανώτατης εθνικής κατηγορίας του οικείου αθλήματος και σε διεθνείς διοργανώσεις 
 • στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία.
2. Ο προπονητής Β΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του ως προπονητής :
 • σε όλους τους φορείς στους οποίους δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ο προπονητής Γ΄ επιπέδου, 
 • σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εγχώρια αθλητική διοργάνωση, εκτός από τα πανελλήνια πρωταθλήματα 
 • Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εγχώρια αθλητική διοργάνωση, εκτός από τα πρωταθλήματα της ανώτατης επαγγελματικής κατηγορίας του οικείου αθλήματος.
3. Ο προπονητής Γ΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του
 • σε ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, 
 • σε γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων, 
 • στις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά τμήματα ή τμήματα υποδομής των αθλητικών σωματείων 
 •  στις ακαδημίες των Α.Α.Ε.

4. Οι προπονητές Α΄ και Β΄ επιπέδου, με πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ημεδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο ή ισοδύναμο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή το Σ.Α.Ε.Π, έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν την προετοιμασία υποψηφίων, αθλητών ή μη, για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές, τμήματα ή εκπαιδευτικές κατευθύνσεις τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία σε ένα ή περισσότερα αθλήματα ή αγωνίσματα της ειδικότητας τους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να ανατίθενται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε φορά, καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου ολυμπιακών ή παραολυμπιακών αθλημάτων σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο κατά παρέκκλιση του παρόντος και του άρθρου 30. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το είδος των καθηκόντων που ανατίθενται, η διάρκεια άσκησής τους, η πλήρης ή μερική απαλλαγή των καθηγητών από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 - Προπονητής Α΄επιπέδου

Το επάγγελμα του προπονητή Α΄ επιπέδου συγκεκριμένου αθλήματος μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

 • πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι), με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
 • πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλο τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.),
 •  απόφαση του Σ.Α.Ε.Π ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προπονητή Α΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010,
 •  δίπλωμα Σχολής Προπονητών Α΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
 • επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών ως προπονητής Β΄ επιπέδου και επιτυχή παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος προπονητικής Α΄ επιπέδου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που υλοποιείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε συνεργασία, αν κρίνεται σκόπιμο, με άλλες Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι ή και με την αντίστοιχη εθνική αθλητική ομοσπονδία.

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,147,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,164,Νέα,101,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Τροποποιήσεις του Αθλητικού Νόμου (Μέρος 2ο)
Τροποποιήσεις του Αθλητικού Νόμου (Μέρος 2ο)
https://3.bp.blogspot.com/-AaQCz_GcMv0/W_zzitIdWPI/AAAAAAAAGNQ/2URqJ2MNgtcUNcXckBKoFPKZgLLRoAwgACLcBGAs/s640/bouli-1021-1021x576.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-AaQCz_GcMv0/W_zzitIdWPI/AAAAAAAAGNQ/2URqJ2MNgtcUNcXckBKoFPKZgLLRoAwgACLcBGAs/s72-c/bouli-1021-1021x576.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2018/11/2.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2018/11/2.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content