Translate

$height=300$show=home$type=three$count=3

Παρέμβαση στην μετάφραση των Κανονισμών 2017.

Γράφει ο Μαυρουδής Πεχλιβάνης Προπονητής Ξεκινώντας θα ήθελα να δηλώσω με σαφήνεια την υποστήριξή μου στην προσπάθεια του κ...Γράφει ο Μαυρουδής Πεχλιβάνης
ΠροπονητήςΞεκινώντας θα ήθελα να δηλώσω με σαφήνεια την υποστήριξή μου στην προσπάθεια του κ. Αγραφιώτη  (υπεύθυνος διαιτησίας ΕΛ.Ο.Τ.) για το εγχείρημα να μεταφράσει για δεύτερη φορά τους κανονισμούς διαιτησίας από το πρωτότυπο κείμενο της WTF. Μια επίπονη δουλειά μετάφρασης πολλών σελίδων και με μεγάλη πράγματι δυσκολία εφαρμογής «πιστής μετάφρασης», καθώς εμπεριέχονται ορολογίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν το Άθλημα.

Με γνώμονα αυτή την δυσκολία, η παρέμβασή μου δεν θα μπορούσε να έχει ένα μικρόψυχο στόχο προς απαξίωση όλης ή μέρους της προσπάθειας. Παίρνοντας το ρίσκο και με μοναδικό σκοπό  να προσφέρω μια μικρή βοήθεια ( σε σχέση με την συνολική δουλειά ), προτείνω κάποιες διορθώσεις, σχετικά με τις επεξηγήσεις που υπάρχουν στο κείμενο της ΕΛΟΤ και έχουν να κάνουν με τις απαγορευμένες ενέργειες στην διεξαγωγή του αγώνα.

Συγκρίνοντας λοιπόν τους κανονισμούς διαιτησίας 2017 της ΕΛΟΤ, όπου την επιμέλεια μετάφρασης την έκανε ο κ. Χρήστος Αγραφιώτης (εδώ οι κανονισμοί), με το πρωτότυπο κείμενο  κανονισμών της WTF  ( εδώ ) στο άρθρο 14 διαπίστωσα  ορισμένες ασάφειες στην μετάφραση και όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω αλλάζουν ως ένα βαθμό το νόημα των επεξηγήσεων.

Τα επίμαχα σημεία στο κείμενο έχουν μαρκαριστεί με ελαφρώς κίτρινο χρώμα και με κόκκινο σημειώνετε μια παράλειψη λέξεων που δεν μεταφράστηκαν, επίσης τα έχω αριθμήσει (από 1 έως 5) και στην συνέχεια δίνω κάποιες επεξηγήσεις ξεχωριστά για το καθένα.

Α.- Στο Άρθρο 14   (μετάφραση της  ΕΛΟΤ),  σελίδα 23 

Απαγορευμένες Ενέργειες και Ποινές:

5. Ανασήκωση του ποδιού για να αμυνθεί (1), το λάκτισμα στο πόδι του αντιπάλου με σκοπό να παρεμποδίσει την επίθεση του αντιπάλου, τα λακτίσματα στον αέρα και η ανασήκωση του ποδιού για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να εμποδίσει τις επιθετικές κινήσεις του αντιπάλου, το λάκτισμα που χτυπάει κάτω από την μέση (2).
Η ανασήκωση του ποδιού ή το αμυντικό λάκτισμα στον αέρα (3) δεν θα τιμωρούνται όταν ακολουθείται σε συνδυασμό με την εκτέλεση τεχνικού λακτίσματος.
6. ¨Επίθεση κάτω από την μέση¨
H ενέργεια αυτή ισχύει για περιπτώσεις επίθεσης σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος βρίσκεται κάτω από την μέση του Αντιπάλου. Όταν ένα αντίστοιχο κτύπημα εκδηλωθεί  (by the recipien) (4)  κατά την διάρκεια ανταλλαγής τεχνικών, δεν θα επιβάλλεται ποινή.
Το άρθρο αυτό ισχύει επίσης και για δυνατά κτυπήματα ή για πατήματα (5) σε κάθε μέρος του μηρού, του γόνατου ή της κνήμης με σκοπό τη παρεμπόδιση ανάπτυξη τεχνικής από τον Αντίπαλο.

Β.- Η ανωτέρω μετάφραση της ΕΛΟΤ αντιστοιχεί στο παρακάτω κείμενο (σελίδα 30  από το πρωτότυπο της WTF)  

Article 14 Prohibited acts and Penalties
v. Lifting the leg to block (1), or kicking the opponent’s leg to impede the opponent’s kicking attack, or lifting a leg or kicking in the air for more than 3 seconds to impede opponent’s potential attacking movements, or kick was aiming to below the waist (2).
Lifting the leg or cut kick motion (3) shall not be penalized only when it is followed by execution of kicking technique in combination motion
vi. Attacking below the waist: 
This action applies to an attack on any part below the waist. When an attack below the waist is caused by the recipient (4)   in the course of an exchange of techniques, no penalty will be given. This article also applies to strong kicking or stamping actions  (5) to any part of the thigh, knee or shin for the purpose of interfering with the opponent’s technique.

Γ.- Η σύγκριση των μεταφράσεων και η δική μου επεξήγηση

Α/Α
Η μετάφραση της ΕΛΟΤ
Vs
Μετάφραση από το πρωτότυπο *
1
Ανασήκωση του ποδιού για να αμυνθεί 
  -
Ανύψωση  του  ποδιού για να μπλοκάρει (εμποδίσει) 

Στο πρωτότυπο κείμενο της WTF η ανύψωση του ποδιού ορίζετε με σαφήνεια σε θέση ώστε να μπλοκάρει κλοτσιές του αντιπάλου (Lifting the leg to block). Η μετάφραση της ΕΛΟΤ «Ανασήκωση του ποδιού για να αμυνθεί» αφήνει την εντύπωση ότι σε οποιαδήποτε θέση ή κατεύθυνση και εάν σηκωθεί το πόδι για να αμυνθεί είναι ποινή. 

Διαβάζοντας όμως λίγο παρακάτω, στο κείμενο αναγράφεται ότι είναι ποινή «η άρση ενός ποδιού  ή κλοτσιές στον αέρα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να εμποδίσουν πιθανές επιθετικές κινήσεις  του αντιπάλου». Το εύλογο ερώτημα είναι: ποια είναι η τεχνική εκτέλεση της άρσης του ενός ποδιού (το ύψος και η κατεύθυνση) που επιτρέπεται κάτω από 3 δευτερόλεπτα;


Α/Α
Η μετάφραση της ΕΛΟΤ
Vs
Μετάφραση από το πρωτότυπο *
 2
το λάκτισμα που χτυπάει κάτω από την μέση
  -
λάκτισμα που  είχε σκοπό την περιοχή κάτω από τη μέση

Εδώ το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει «το λάκτισμα που είχε σκοπό την περιοχή κάτω από τη μέση», αυτό σημαίνει ότι ακόμα και εάν αστοχήσει ο αθλητής, ο διαιτητής επιβάλει ποινή εάν κατά την κρίση του αναγνωρίσει πρόθεση. Η μετάφραση της ΕΛΟΤ είναι τελείως άστοχη καθώς αναφέρει «το λάκτισμα που χτυπάει κάτω από την μέση» παραλείποντας την λέξη «είχε σκοπό». 


Α/Α
Η μετάφραση της ΕΛΟΤ
Vs
Μετάφραση από το πρωτότυπο *
 
 το αμυντικό λάκτισμα στον αέρα 
  -
cut kick κίνηση  (λάκτισμα περικοπής )


Σε αυτό το σημείο η μετάφραση της ΕΛΟΤ χρησιμοποιεί τον όρο «αμυντικό λάκτισμα στον αέρα», ενώ το σωστό είναι λάκτισμα περικοπής, ένα λάκτισμα που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια με την διεθνή ορολογία cut kick και είναι γνωστό σε όλους καθώς έχει μια συγκεκριμένη τεχνική εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την ορθή μετάφραση επιτρέπεται στους αθλητές να ανυψώνουν το πόδι  ή να εκτελέσουν το cut kick στον αέρα, όταν ακολουθείται από συνδυασμό κίνησης για την εκτέλεση τεχνικής λακτίσματος.Α/Α
Η μετάφραση της ΕΛΟΤ
Vs
Μετάφραση από το πρωτότυπο *
 4
παράληψη μετάφρασης λέξεων (by the recipien)
  -
(από τον παραλήπτη) ή από αυτόν που δέχεται την επίθεση.

Η μετάφραση της ΕΛΟΤ γράφει: Όταν ένα αντίστοιχο κτύπημα εκδηλωθεί κατά την διάρκεια ανταλλαγής τεχνικών, δεν θα επιβάλλεται ποινή. Εδώ δεν μεταφράζεται μια ολόκληρη φράση, ήτοι : (by the recipien = παραλήπτης ) ή από αυτόν που δέχεται την επίθεση. 

Το ορθό από το πρωτότυπο κείμενο είναι: Όταν μια επίθεση κάτω από τη μέση γίνεται από αυτόν που δέχεται την επίθεση κατά την εξέλιξη ανταλλαγής τεχνικών, δεν θα δίνεται ποινή.


Α/Α
Η μετάφραση της ΕΛΟΤ
Vs
Μετάφραση από το πρωτότυπο *
 5
 πατήματα 
  -
ενέργειες  άσκησης πίεσης με το πόδι (stamping actions)

Την φράση του πρωτότυπου «stamping actions» στο κείμενο της ΕΛΟΤ μεταφράζεται ως «πατήματα». Το ρήμα  stamp μεταφράζεται ως σφραγίζω ή χτυπώ με το πόδι, έτσι η δική μου γνώμη είναι ότι ποιο σωστή μετάφραση  της φράσης είναι:  «ενέργειες άσκησης πίεσης με το πόδι».

Έτσι ολόκληρη η παράγραφος πρέπει να διορθωθεί ως εξής: Αυτό το άρθρο ισχύει επίσης και σε ισχυρές κλοτσιές ή ενέργειες  άσκησης πίεσης με το πόδι σε οποιοδήποτε μέρος του μηρού, γόνατο ή κνήμη με σκοπό τη παρεμπόδιση ανάπτυξη τεχνικής από τον αντίπαλο.


Δ.-  Η ορθή κατά την γνώμη μου μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο:

vΑνύψωση  του  ποδιού για να μπλοκάρει  (εμποδίσει)  ή να κλοτσάει το πόδι του αντιπάλου για να εμποδίσει κλοτσιές επίθεσης του αντιπάλου, ή η άρση ενός ποδιού  ή κλοτσιές στον αέρα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να εμποδίσουν πιθανές επιθετικές κινήσεις  του αντιπάλου του, ή λάκτισμα που  είχε σκοπό την περιοχή κάτω από τη μέση.

Ανύψωση του ποδιού ή  cut kick κίνηση*  ( λάκτισμα περικοπής )  δεν πρέπει να τιμωρείται μόνο όταν ακολουθείται από συνδυασμό κίνησης για την εκτέλεση τεχνικής λακτίσματος.

vi. Επίθεση κάτω από τη μέση:
Η δράση αυτή ισχύει για μια επίθεση σε οποιοδήποτε μέρος κάτω από τη μέση.
Όταν μια επίθεση κάτω από τη μέση γίνεται από αυτόν που δέχεται την επίθεση κατά την εξέλιξη ανταλλαγής τεχνικών, δεν θα δίνεται ποινή.

Αυτό το άρθρο ισχύει επίσης και σε ισχυρές κλοτσιές ή ενέργειες  άσκησης πίεσης με το πόδι (stampingactions) σε οποιοδήποτε μέρος του μηρού, γόνατο ή κνήμη με σκοπό τη παρεμπόδιση ανάπτυξη τεχνικής από τον αντίπαλο.

 cut kick motionκίνηση με λάκτισμα περικοπής είναι το λάκτισμα στον αέρα που στοχεύει στο να κόψει την επιθετική κίνηση του αντιπάλου.  
   stamp : σφραγίζω ,  χτυπώ με το πόδι
                                                                                       

*Η μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο έγινε από τον συντάκτη της ανάρτησης και με την επικουρική βοήθεια του google translation.

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,146,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,163,Νέα,98,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,2,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,32,podcast,7,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Παρέμβαση στην μετάφραση των Κανονισμών 2017.
Παρέμβαση στην μετάφραση των Κανονισμών 2017.
https://1.bp.blogspot.com/-ai6sPCaopjY/WImugbF_8qI/AAAAAAAAL5c/6IbfqB-IXtMstHfc1tWgPxHhAwisdgjYQCLcB/s400/images.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ai6sPCaopjY/WImugbF_8qI/AAAAAAAAL5c/6IbfqB-IXtMstHfc1tWgPxHhAwisdgjYQCLcB/s72-c/images.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2017/01/2017_30.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2017/01/2017_30.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content