Αναζητώντας την αλήθεια.

Σχολές προπονητών Γ.Γ.Α, Σ χολές προπονητών  ETU και Ανακοινώσεις  ΕΛ.Ο.Τ.   Α.-   Τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί και γνωρίζουμε μέ...

Σχολές προπονητών Γ.Γ.Α, Σχολές προπονητών  ETU και Ανακοινώσεις  ΕΛ.Ο.Τ.  

Α.-  Τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί και γνωρίζουμε μέχρι σήμερα:

(1).- Στο εξώδικο της ΕΛΟΤ που δόθηκε στην δημοσιότητα από 18-4-2016 διαβάζουμε:

(2).- Την αγωνιστική περίοδο 2013- 2014 η Γ.Γ.Α. (επί υπουργίας κ. Ανδριανού) ενέκρινε και πραγματοποιήθηκαν 35 σχολές προπονητών διαφόρων αθλημάτων.

(3).- Τον μήνα Ιούλιο 2014 η ΕΛΟΤ δημοσιεύει ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (*) :  H Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (ETU) με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (ΕΛΟΤ), διοργανώνει: Σχολή Προπονητών Ταεκβοντό.
 (4).- Τον ίδιο μήνα  (Ιουλίου 2014) η ΕΛΟΤ  δημοσιεύει  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (*) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (E.T.U.) : 

«Κύριοι, Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενέκρινε σε συνεδρίασή της, την διεξαγωγή των σχολών προπονητών που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (Ε.Τ.U.) στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το 2011 και στο Oldenzaal της Ολλανδίας το 2010.» (Δείτε την ανακοίνωση εδώ...)

(5).- Την 12 Σεπτεμβρίου 2014, η Γ.Γ.Α απέστειλε επιστολή προς την ΕΛΟΤ με την επισήμανση ΕΠΕΙΓΟΝ που αφορούσε την «Ίδρυση Σχολής Προπονητών ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ από την ETU με την Υποστήριξη της ΕΛ.Ο.Τ.».

Στην επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων διαβάζουμε τα εξής:

«Η ΕΛ.Ο.Τ οφείλει να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους και εάν κρίνει αναγκαία την Ίδρυση Σχολής Προπονητών για το άθλημα του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης με κατάθεση παραβόλου μέχρι 250,00 Ευρώ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, (άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.4170/11.07.2013,ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013). »

Β.-  Πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια;

(ι)  στο εξώδικο της ΕΛΟΤ : ότι έχει καταθέσει  (7) αιτήσεις για ίδρυση σχολής προπονητών, ή
(ιι) στην επιστολή της Γ.Γ.Α. από 12-9-2014: εάν κρίνει (η ΕΛΟΤ) αναγκαία την Ίδρυση Σχολής Προπονητών για το άθλημα του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ να υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Γ.- Οι (7) αιτήσεις της ΕΛ.Ο.Τ  και τα (9) έτη. 

Εδώ  θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τον αθλητικό Νόμο, για να γίνει μια σχολή προπονητών απαιτούνται δύο προϋποθέσεις, α) η πρόθεση της Γ.Γ.Α. και β) η θέληση ( αίτημα) της οικίας Ομοσπονδίας. 

H αναζήτηση της αλήθειας επιβάλει την  δημοσίευση από την ΕΛΟΤ των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων, καθώς πρέπει να  γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε κατά την περίοδο 2013 - 2014 όπου επί υπουργίας του κ. Ανδριανού, υπήρξε ο σχεδιασμός για ίδρυση σχολών προπονητών σε όλα σχεδόν τα αθλήματα.

Εμείς λαμβάνουμε ως δεδομένο και αληθές το γεγονός ότι η ΕΛΟΤ από το 2008 έχει υποβάλει (7) αιτήσεις, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν μεταξύ αυτών των (7) αιτημάτων υπάρχει σχετικό αίτημα την περίοδο 2013 - 2014, όπου υπήρξε ο σχεδιασμός (η πρόθεση) από την πολιτεία για την ίδρυση των σχολών προπονητών.

Δ.- Στο εξώδικο της ΕΛΟΤ διαβάζουμε:


Σε ποια κείμενη νομοθεσία βασίζετε η ανωτέρω επισήμανση της ΕΛΟΤ; Πραγματικά δεν κατανοούμε την προσθήκη : «υπό την αιγίδα  της  ETU και της WTF»

Έτσι για άλλη μια φορά, με γνώμονα την αξιόπιστη ενημέρωση των αναγνωστών μας, δημοσιεύουμε τον Νόμο  για την ίδρυση των σχολών προπονητών.
- Ν. 4170 / 2013,  Άρθρο 78 2. Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, καταβαλλόμενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.»

                                                                                                                 

* Οι ανακοινώσεις της ΕΛΟΤ και η επιστολή της Γ.Γ.Α.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΟΤ    -    2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΛΟΤ  

(Για ολόκληρη την επιστολή της Γ.Γ.Α  πατήστε εδώ )

Σχόλια

BLOGGER: 4
 1. Πληρέστατη η ανάλυση αλλά θα ήθελα να επισημάνω δύο λεπτομέρειες: αρχικά επικολλώ αυτούσια από την επιστολή της ΓΓΑ που αναδημοσιεύετε πιο πάνω: "Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τάε Κβο Ντο διοργανώνει Σχολή Προπονητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ στη Θεσ/νίκη από 25/9-2/11/2014 με υποστήριξη της Ομοσπονδίας σας και κατάθεση παραβόλου 1000 Ευρώ στην<< ING BANK NETHERLANDS>>, στο Άμστερνταμ". ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ.
  Επίσης να υπενθυμίσω ότι την εποχή εκείνων των ανακοινώσεων (προεκλογική όπως αποδείχθηκε αργότερα, γεγονός που βέβαια γνώριζαν οι έχοντες εσωτερική πληροφόρηση κυβερνώντες) ο τότε υπουργός αναρτούσε κατ΄ επανάληψη φωτογραφίες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α από απονομές μεταλλίων σε αγώνες της ΕΛ.Ο.Τ. Όπου είχε αγώνες ταεκβοντό στη Νότια Ελλάδα (από Αργολίδα γαρ ορμώμενος ο υπουργός) έκανε και απονομές μεταλλίων να μαζέψει κανένα σταυρουδάκι. Γιατί δεν ενέκρινε η Γ.Γ.Α. αυτές τις αιτήσεις για νόμιμη σχολή προπονητών με μέγιστο παράβολο 250€ κατά τον 2725; Αφού οι σχέσεις φαίνονταν καλές. Εδώ προσφάτως σε λογαριασμό γνωστού κοινωνικού δικτύου της τότε Γ.Γ.Α. (εκ Β' Θεσσαλονίκης ορμώμενης) αναρτήθηκε υπερηφάνως σειρά φωτογραφιών από ομιλία της σε γιορτή της Ε.ΤΑ.Β.Ε. να εκθειάζει τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μέχρι να βρεθεί η αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΗΡΑΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ETU ΣΤΙΣ 13-9-2010 ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΕΛΙΩΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΜΑΣ.ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. KAΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΕΥΘΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ.ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ.ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΛΟΝ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ.ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ETU ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2010

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τραπεζανίδη η ΓΓΑ έχει απαντήσει ξεκάθαρα ότι τα διπλώματα της ETU δεν αναγνωρίζονται, το ίδιο ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς πέσατε θύματα μιας καλοστημένης απάτης και καλά θα κάνετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας.

   Διαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,76,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,143,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,161,Νέα,89,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Αναζητώντας την αλήθεια.
Αναζητώντας την αλήθεια.
https://1.bp.blogspot.com/-7zXAR-ZeZk8/VxdT1bD8XJI/AAAAAAAAKIQ/Tr51a65L8owC0lumL1K_9Gakn6xKpl9HQCLcB/s1600/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%2B%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2582.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7zXAR-ZeZk8/VxdT1bD8XJI/AAAAAAAAKIQ/Tr51a65L8owC0lumL1K_9Gakn6xKpl9HQCLcB/s72-c/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%2B%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2582.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2016/04/blog-post_20.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2016/04/blog-post_20.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content