Translate

Νext Εvents$show=home$type=ticker$count=12$cols=2$cate=0

$height=300$show=home$type=three$count=6

Πως φτάσαμε ως εδώ; Γ.Γ.Α - ΕΛ.Ο.Τ - Ε.Τ.U.

Το χρονικό 2011 - 2016 Έτος 2011, σχολή προπονητών ETU. Η Διεξαγωγή της σχολής προπονητών διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή...

Το χρονικό 2011 - 2016Έτος 2011, σχολή προπονητών ETU.

Η Διεξαγωγή της σχολής προπονητών διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (Ε.Τ.U.) στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής.

Έτος 2013,  τροποποίηση του Νόμου που προβλέπει την ίδρυση σχολών προπονητών.

Ν. 4170 / 2013,  Άρθρο 78

2. Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, καταβαλλόμενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.»

Έτος 2014 , οι ανακοινώσεις ΕΛ.Ο.Τ και Γ.Γ.Α.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΛΟΤ  /  Ιουλίου 2014

«Κύριοι, Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενέκρινε σε συνεδρίασή της, την διεξαγωγή των σχολών προπονητών που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (Ε.Τ.U.) στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το 2011 και στο Oldenzaal της Ολλανδίας το 2010. Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι όσοι παρακολούθησαν τις δύο αυτές σχολές προπονητών, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση www.sportsnet.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Προπονητές – Δικαιολογητικά», και συγκεκριμένα Β3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος προπονητή - προπονήτρια του αθλήματός μας». (Δείτε την ανακοίνωση εδώ...)

2η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΛΟΤ   /  Αυγούστου 2014

« H Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (ETU) με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (ΕΛΟΤ), διοργανώνει: Σχολή Προπονητών Ταεκβοντό». Δείτε την ανακοίνωση εδώ...Ανακοίνωση της Γ.Γ.Α. / 15 Σεπτεμβρίου 2014

«Με αφορμή την ανάρτηση της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας σας, στην ιστοσελίδα σας, ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τάε Κβο Ντο διοργανώνει Σχολή Προπονητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ στη Θεσ/νίκη από 25/9-2/11/2014» με υποστήριξη της Ομοσπονδίας σας και κατάθεση παραβόλου 1000 Ευρώ στην 
<<ING BANK NETHERLANDS>>, στο Άμστερνταμ, σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερόμενη Σχολή δεν αναγνωρίζεται και δεν τελεί υπό την έγκριση της Γ.Γ.Α. διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ Α΄121) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.4170/2013 «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. κλπ.). Η ΕΛ.Ο.Τ οφείλει να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους και εάν κρίνει αναγκαία την Ίδρυση Σχολής Προπονητών για το άθλημα του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης με κατάθεση παραβόλου μέχρι 250,00 Ευρώ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, (άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.4170/11.07.2013,ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013)».  Εδώ η ανακοίνωση 

3η Ανακοίνωση ΕΛΟΤ   /  17 Σεπτεμβρίου 2014

«Η ΕΛ.Ο.Τ. δια της παρούσης θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη της, ότι η Σχολή Προπονητών που θα διεξαχθεί από 25/9 έως 2/11/2014 στην Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται αποκλειστικά και μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (E.T.U.), υπό την αιγίδα και εξουσιοδότηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (W.T.F.).

Η μοναδική ανάμειξη της ΕΛΟΤ προς την εν λόγω σχολή ήταν:

1. στην ανάρτηση της προκήρυξης 
2. στην ανεύρεση χώρου διεξαγωγής της Σχολής και
3. στην παροχή σχετικών πληροφοριών

Η ΕΛ.Ο.Τ. από την πλευρά της, ουδέποτε ανακοίνωσε ότι η Σχολή Προπονητών της E.T.U. αναγνωρίζεται και ότι τελεί υπό την έγκριση της Γ.Γ.Α., κάτι για το οποίο άλλωστε μοναδικός φορέας για να πράξει τούτο, είναι οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. Εκ της ΕΛ.Ο.Τ Εδώ η ανακοίνωση...

Οι Σχολές:  Εν το μεταξύ στο μεσοδιάστημα 2013/2014 πραγματοποιούνται από την Γ.Γ.Α. πολλές σχολές προπονητών,  μεταξύ αυτών και στα περισσότερα μαχητικά αθλήματα της Ελλάδος.
 • Σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα
 • Σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ' Κατηγορίας στη Θεσσαλoνίκη
 • Σχολής Προπονητών Ζίου Ζίτσου Γ' Κατηγορίας στον Πειραιά
 • Σχολής Προπονητών Πάλης-Πάλης Υποταγής (grappling)-Πάλης Μεικτών Μαχητικών Τεχνών Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα
 • Σχολής Προπονητών Γουσου Κουνγκ Φου Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα
 • Σχολής Προπονητών στο άθλημα του Καράτε, Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα
 • Σχολής Προπονητών Ταεκβο-ντο (ITF) Γ' Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη
 • Σχολής Προπονητών Τζούντο Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα
 • Σχολής Προπονητών Kick Boxing Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα
Για τις σχολές τις Γ.Γ.Α μπορείτε να δείτε,  περισσότερα εδώ..
Έτος 2016, οι αποφάσεις:

24 Μαρτίου. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με έγγραφό της από 8 Μαρτίου 2016, δεν αναγνωρίζει την ισοτιμία διπλώματος προπονητή ΕΤU με αυτή του διπλώματος προπονητή της Γ.Γ.Α και απαγορεύει στον κάτοχο να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή αθλητών ταεκβοντό. Διαβάστε περισσότερα »

26 Μαρτίου.  Η ΕTU δημοσιεύει επιστολή, όπου αναφέρονται τα εξείς: «Εφ' όσον το Ελληνικό Υπουργείο Αθλητισμού δεν αναγνωρίζει το σύστημα άδειας προπονητή (Coach License System), όλοι οι αθλητές, προπονητές και παράγοντες  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό αναστέλλονται από την Ένωση. Η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση που προωθείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση Ταεκβοντό.» Διαβάστε περισσότερα »

28 Μαρτίου. Ο γ.γ.Α  κ. Συναδινός  μεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής:
 1. Κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων, ούτε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ταε Κβον Ντο κύριος Πραγαλός, ούτε το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταε Κβον Ντο, από το οποίο η ΓΓΑ αναμένει τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση της έννομης λειτουργίας του αθλήματος.
 2. Ως Υπουργείο θα διενεργήσουμε τα νόμιμα καταθέτοντας σχετικό φάκελο στην Εισαγγελία και τις οικονομικές ελεγκτικές αρχές, ώστε να διερευνηθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης της «σχολής» Ταε Κβον Ντο της Χαλκιδικής και των οικονομικών παραμέτρων της. 
 3. Η Ελληνική Ομοσπονδίας Ταε Κβον Ντο κατά την τελευταία πενταετία έχει χρηματοδοτηθεί συνολικά με το ποσόν των 1,71 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά για τα τελευταία έτη 2014 και 2015 δεν έχει αποδώσει, ως όφειλε, οικονομικό απολογισμό.
 4. Σε κάθε περίπτωση όσοι συμμετείχαν στη σχολή προπονητών εάν κρίνουν ότι εξαπατήθηκαν, μπορούν να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.   Διαβάστε περισσότερα »
Ο επίλογος: Το Blog ακολουθώντας την πάγια τακτική του, δεν προσθέτει σχόλια και δεν βγάζει συμπεράσματα, παραθέτουμε αυστηρά και μόνο το χρονικό, καθώς αυτή την κρίσιμη στιγμή για το Ελληνικό ταεκβοντό το σημαντικότερο όλων είναι να έχουμε πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση. 

Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,78,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,145,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,163,Νέα,96,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,32,podcast,7,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Πως φτάσαμε ως εδώ; Γ.Γ.Α - ΕΛ.Ο.Τ - Ε.Τ.U.
Πως φτάσαμε ως εδώ; Γ.Γ.Α - ΕΛ.Ο.Τ - Ε.Τ.U.
https://4.bp.blogspot.com/-nePg01ooizY/VvgRole8teI/AAAAAAAAJv4/k18Ei-A35mkLAr-c3KKudOyK_6G0fp2Rw/s400/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
https://4.bp.blogspot.com/-nePg01ooizY/VvgRole8teI/AAAAAAAAJv4/k18Ei-A35mkLAr-c3KKudOyK_6G0fp2Rw/s72-c/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25BB%25CE%25BF.png
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2016/03/u_27.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2016/03/u_27.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content