Translate

$height=300$show=home$type=three$count=3

Ευκαιρία για αδειοδότηση των χώρων προπόνησης Ταεκβοντό.

  Μ ε αφορμή ελέγχους σε Σωματεία από τις Αστυνομικές Αρχές στην Θεσσαλονίκη , ως προς την άδεια λειτουργίας και μετά την σημαντική ανακ...


 Με αφορμή ελέγχους σε Σωματεία από τις Αστυνομικές Αρχές στην Θεσσαλονίκη, ως προς την άδεια λειτουργίας και μετά την σημαντική ανακοίνωση της Γ. Γ. Α , για κριτήρια κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων αποφασίσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση για την κινητοποίηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. 
Η σημερινή συγκυρία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να λυθεί το ζήτημα της λειτουργίας των χώρων προπόνησης που διατηρούν τα εκατοντάδες Σωματεία Ταεκβοντό σε όλη την Χώρα.

Να σημειωθεί ότι τα σωματεία υπάγονται στο άρθρο 56Α όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4049/2012 άρθρο 22, και έχουν υποχρέωση να κατέχουν άδεια για την αθλητική εγκατάσταση όπου προπονούνται οι αθλητές τους. ( Υπάρχει εδώ σχετική παρουσίαση )

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του Νόμου και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος.

Η κοινή υπουργική απόφαση μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, η δε προηγούμενη απόφαση αναφέρει κάποια κτηριολογικά στοιχεία, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις ή τις προδιαγραφές των χώρων. 

Παρακάτω παρουσιάζετε ένα σχετικό απόσπασμα από την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση: 46596/2004 - ΦΕΚ B 1793/6.12.2004:

«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 

Άρθρο 6 Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής

Η αθλητική εγκατάσταση πρέπει να έχει τουλάχιστον μια μονάδα αποδυτηρίου για κάθε ομάδα αθλουμένων και για τους διαιτητές. Κάθε μονάδα αποδυτηρίου πρέπει να αποτελείται από το χώρο ένδυσης - απόδυσης και τους χώρους υγιεινής της (αποχωρητήρια - νιπτήρες - καταιονητήρες)…»

 Πριν λίγες μέρες (Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) , η Γ. Γ. Α προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση και φαίνετε ότι εντός του 2015 μαζί με την ψήφιση του νέου Αθλητικού Νόμου θα προχωρήσει και η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης που θα αφορά τις προδιαγραφές, κτιριολογικά στοιχεία και κριτήρια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και των χώρων προπόνησης των Σωματείων.

Η Ανακοίνωση 


Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός με έγγραφό του ζητά από τις αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας τις απόψεις τους προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από το άρθρο 84 του σχεδίου του νέου αθλητικού νόμου. (*Στο τέλος μπορείτε να δείτε το άρθρο 84 του Αθλητικού Νόμου)

Η κατηγοριοποίηση θα γίνει βάσει κριτηρίων όπως:

- Το μέγεθος της αθλητικής εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών
- Το είδος της αθλητικής εγκατάστασης (ανοιχτή ή κλειστή, προπονητική ή και αγωνιστική δραστηριότητα κλπ)
- Η κατηγορία των αγώνων που διεξάγονται στην αθλητική εγκατάσταση
- Το είδος του αθλήματος και οι αντίστοιχες κτηριολογικές κλπ ανάγκες
- Το είδος του αθλήματος και η συχνότητα των περιστατικών βίας.


 Αυτό που μέχρι σήμερα αναφέρει η Ομοσπονδία στον εσωτερικό της κανονισμό είναι ο καθορισμός του Αγωνιστικού χώρου και έχει να κάνει με την τέλεση αγώνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Αθλήματος.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι αγώνες ταεκβοντό διεξάγονται σε κλειστά εθνικά ή δημοτικά στάδια όπου εκεί στήνονται 4,5,6, κ.λ.π. αγωνιστικοί χώροι (τερέν). Έτσι το ζήτημα αδειοδότησης της εγκατάστασης αφορά τους Δήμους ή τις διοικήσεις των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων.

Για τους χώρους προπόνησης που διατηρούν τα Σωματεία, η Ομοσπονδία δεν έχει δημοσιεύσει κάποιες προδιαγραφές και όπως βλέπουμε οι υπάρχοντες Νόμοι που ισχύουν δεν κάνουν λεπτομερή αναφορά, καθώς αφήνουν τον καθορισμό σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

Σήμερα με αυτή την ανακοίνωση της Γ.Γ.Α. δίνετε η πρωτοφανής δυνατότητα στις οικίες Ομοσπονδίες να συναποφασίσουν και να ρυθμίσουν με προτάσεις τους τις προδιαγραφές των χώρων προπόνησης. 

 Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και η δική μας πρόταση, για τις γενικές προδιαγραφές των χώρων προπόνησης ταεκβοντό:

Ένας χώρος προπόνησης πρέπει απαραίτητα να διαθέτει:
 • · Χώρο άθλησης με ειδικό δάπεδο (τερέν), προβλεπόμενο υλικό από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντό ( WTF).
 • · Ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα.
 • · Τουλάχιστον μια μονάδα αποδυτηρίου για κάθε ομάδα αθλουμένων
 • · Κάθε μονάδα αποδυτηρίου πρέπει να αποτελείται από το χώρο ένδυσης - απόδυσης και τους χώρους υγιεινής της (αποχωρητήρια - νιπτήρες – καταιονητήρες).
 • · Ελάχιστη επιφάνεια αποδυτηρίων πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυμναζόμενο.
 • · Ελάχιστο ύψος κάθε χώρου δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60)
 Σημείωση: Δεν είναι αναγκαίο να ορισθούν τα συνολικά μέτρα της εγκατάστασης διότι αφενός δεν το προβλέπει ο Νόμος και αφετέρου υπάρχει πρόβλεψη ( και στο προσχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου) για έκδοση άδειας υπό όρους. Με το ανωτέρω μοντέλο που προτείνουμε μπορεί να εκδοθεί για παράδειγμα άδεια σε μια εγκατάσταση η οποία διαθέτει ωφέλιμο χώρο προπόνησης αθλητών 50 τ.μ και να διαθέτει μόνο μια μονάδα αποδυτηρίou με χώρο ένδυσης – απόδυσης 6 τ.μ., με τον ορισμό ( προϋπόθεση ) να αθλείται μία ομάδα κάθε φορά με μέγιστο αριθμό τους (12) αθλητές. 

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η Ομοσπονδία έχει μια ευκαιρία να τακτοποιήσει ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά όλα τα Σωματεία μέλη της και έχει να κάνει με την προπόνηση των χιλιάδων αθλητών σε όλη την Χώρα. 

                                                                                                  

*Δείτε παρακάτω τις παραγράφους του άρθρου 84 που αφορούν τα Σωματεία, στο σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου: 

« Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

1. α) Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από αυτά που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 83, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για όσους αθλούνται.

ε)Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα, όπως αγώνες ή προπονήσεις

3. Η Επιτροπή της παραγράφου 2 ελέγχει, αναφορικά με τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας όσων αθλούνται..

4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 8 του παρόντος.

6. β) Αν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφαση του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων και ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης στους υπευθύνους των εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 για την έκπτωση από το αξίωμα του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα». 
                                                                                    

* Μια πολύ καλή προσέγγιση προδιαγραφών κάνει το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219, περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4:

1. Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης, άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογοι του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών και των αθλημάτων που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Γενικές προδιαγραφές:

α) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

β) Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση του αθλήματος είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60).

γ) Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα.

δ) Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) και με αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιματιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Ο φωτισμός και αερισμός των ως άνω χώρων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού.

ε) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χώρους

αποδυτηρίων (ανδρών − γυναικών), με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Η ελάχιστη επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυμναζόμενο. στ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ.

ζ) Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περίοικων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. Η ανάγκη ηχομόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Β. Χώροι υγιεινής. Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής:

α) Λουτρό με δύο (2) τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για κάθε αποδυτήριο.

β) Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι μέχρι και ογδόντα (80) εκγυμναζόμενοι, αυξανόμενα κατά ένα (1) αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους.

γ) Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχουν

1) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και λεκάνες υγιεινής.

2) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός.

3) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.)

4) Ανθεκτική και αντιολισθηρή επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.

5) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προ στα μέσα.

6) Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο (2) αποχωρητήρια.

Γ. Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών.

α) Σε κεντρικό σημείο κάθε γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.

γ) Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχει

φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Σχόλια

BLOGGER: 1
 1. Πολύ καλά τα γράφετε φίλοι του greece group, μα νομίζω πως τους υπέυθυνους των συλλόγων άλλα τους απασχολούν.
  Επειδή όμως τα πράγματα πάνε αναγκαστικά μπροστά και μιας και έγινε η αρχή, είτε το θέλουν κάποιοιοι είτε όχι, καθώς η άδεια λειτουργίας είναι μεγάλος μοχλός πίεσης, όσοι καταλαβένουν αυτά που γράφετε καλό είναι να προετοιμαζόνται.
  Η ομοσπονδία ας ελπισουμε ότι θα κάνει το σωστό καθώς την άδεια αυτή την έχουν ανάγκη όλα τα σωματεία και αυτά που τους αγαπάνε και αυτά που δεν τους αγαπάνε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,108,Αποτελέσματα Αγώνων,79,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,402,Ελλάδα,691,Ελληνικό Πρωτάθλημα,146,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,163,Νέα,98,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,2,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,32,podcast,7,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Ευκαιρία για αδειοδότηση των χώρων προπόνησης Ταεκβοντό.
Ευκαιρία για αδειοδότηση των χώρων προπόνησης Ταεκβοντό.
http://4.bp.blogspot.com/-ahULk6MYzKs/T5PDqvPSgQI/AAAAAAAABpA/dRYhW_g44Fc/s1600/tkd13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ahULk6MYzKs/T5PDqvPSgQI/AAAAAAAABpA/dRYhW_g44Fc/s72-c/tkd13.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2014/12/blog-post_28.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2014/12/blog-post_28.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content