Άδεια τέλεσης αγώνων από Σωματείο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 / 23 Φεβρουαρίου 2012  - Άρθρο 22  Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  και άδεια τέλεσης αγώνων. Α....


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 / 23 Φεβρουαρίου 2012


 - Άρθρο 22 Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων.Α.- Νομοθεσία και Δεδομένα

1. - Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 / 23 Φεβρουαρίου 2012 - Άρθρο 22.

Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων 

Παράγραφος 9. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.


2.   Έγγραφο της Γ.Γ.Α.  -  Ενημέρωση προς Περιφέρειες Ελλάδος και  Ομοσπονδίες. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Ανδρέα Παπανδρέου 37
 ΤΚ 15180 Μαρούσι 
Πληροφορίες : Σ. Μπακογιάννη 
Τηλέφωνο : 213 1316450 Fax : 213 1316607
                               Μαρούσι, 22/07/2013 
                               Αρ. Πρωτ.: οικ. 19278

ΠΡΟΣ: 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 
3. Δ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔ. (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΤΚ 10177 ΑΘΗΝΑ 
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 18510

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 22, παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 4049/2012 - 
              (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». 
Σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1, «Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου (2725/99,όπως ισχύει), απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου». Επίσης στην παρ. 8 του ως άνω άρθρου ορίζεται «Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεων της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού / Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού».

 «ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ». 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 , παρ. 9 του Ν.4049/2012 «Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή , κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης». Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τις περιφέρειες στα πλαίσια της αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας όπως άμεσα αποστείλουν στην Υπηρεσία μας κατάσταση των υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων διοικητικής τους δικαιοδοσίας. 

Με Ε.Υ. 
ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ 
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

3. Καταστατικό Σωματείου 

Άρθρο : Σκοπός του Σωματείου 
«Η πραγματοποίηση του σκοπού θα επιδιωχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, …..με την οργάνωση επιδείξεων και αγώνων, με τη διοργάνωση εκδρομών, αθλητικών αγώνων, με την έκδοση φυλλαδίων, περιοδικών και γενικά διαφημιστικών μέσων για την προτίμηση του αθλητισμού». 

Άρθρο: Πόροι του Σωματίου
Πόροι του σωματείου είναι : α) τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών, β) οι επιχορηγήσεις, κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές, γ) τα ποσά που προέρχονται από τους αγώνες, εορτές, εράνους, συγκεντρώσεις, διαλέξεις κ.λ.π. και δ) κληρονομιές με την προϋπόθεση να αφήνονται στο σωματείο «επ’ ωφελεία απογραφής».

4.-  Ν. 2725/1999/Α-121 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΘΛΗΤΗΣ 

Άρθρο 33: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών 

Παρ. 8 - Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

5.- Απόφαση της Περιφέρειας για τέλεση αγώνων από Σωματείο. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………………………. ……

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………………………….. 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  27 Μαρτίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: 1304


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε στο φορέα με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝ-ΝΤΟ ……άδεια τέλεσης των αγώνων ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ του Ετήσιου Τουρνουά TAEKWON-DO Εφήβων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων, Παμπαίδων / Παγκορασίδων, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Αθλητικό (Γυμναστήριο) του Δήμου…………………, την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και από ώρα 09:00π.μ. έως 21:00μ.μ., όπως αυτό ορίζεται στο υπ’αριθμ. 03/23-3-2014 συνημμένο σχετικό πρακτικό και τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών. Οι αθλητικές συναντήσεις, οι αγωνιζόμενες ομάδες ή σωματεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης η ημερομηνία και η ώρα τέλεσης των σχετικών συναντήσεων, καθορίζονται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα αγώνων και όπως αυτό εγκρίθηκε από τη διοργανώτρια Αρχή. Ο φορέας υποχρεούται να κοινοποιήσει στην υπηρεσία μας και στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση το πρόγραμμα αγώνων, καθώς και τις τροποποιήσεις που αυτό ενδέχεται να έχει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η παρούσα άδεια (σύμφωνα με το παραπάνω 9 σχετικό) ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας των αθλητικών εγκαταστάσεων Νομού ………..με την επιφύλαξη όσων ορίζει η σχετική απόφαση άδειας λειτουργίας και εφόσον δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης ή ακαταλληλότητας. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια, δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση του αγώνα.

ΠΡΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΑΕΚΒΟΝ-ΝΤΟ …….. …….. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αστυνομική Διεύθυνση …………. Τμήμα Ασφάλειας……………
(για να λάβει ό λα τ α αναγκαία μέτρα ασφάλεια ς και τ ά ξ η ς )

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


Β.-  Συμπεράσματα: 

1.- Το Αθλητικό Σωματείο ως νομικό πρόσωπο είναι αυτόνομο διοικητικά και οικονομικά, διέπεται δε από τις διατάξεις του καταστατικού του, του ΑΚ και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους περί σωματείων. 

2.- Μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό του και τον Ν. 4049/2012 - Άρθρο 22, να είναι η διοργανώτρια αρχή αθλητικής συνάντησης. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτηση του σωματείου και την υποβολή αναλυτικού προγράμματος των αγώνων. Για την έκδοση της άδειας δεν απαιτείται η έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. 

3.- Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής καθώς και του προγράμματος της αθλητικής συνάντησης κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

 4.- Το Σωματείο θα πρέπει να κοινοποιήσει την άδεια τέλεσης της αθλητικής συνάντησης στην οικεία Ομοσπονδία και να ζητήσει, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, την έγκριση αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση η Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 - Άρθρο 33, μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στους συμμετέχοντες αθλητές που ανήκουν στο δυναμικό της (κατέχουν δελτίο αθλητή). 

5.- Η Ομοσπονδία έχει την νομική υποχρέωση να αποδεχθεί την αδειοδότηση της Αρμόδιας Αρχής και θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της για την τέλεση της αθλητικής συνάντησης. 

6.- Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν θα αναγνωρίζεται ως «επίσημη συνάντηση» της Ομοσπονδίας και δεν θα έχει βαθμολογική αξία για τους συμμετέχοντες Αθλητές ( προνόμια αθλητών), ούτε θα παρέχει στα συμμετέχοντα σωματεία το δικαίωμα ψήφου.

- Επιμέλεια παρουσίασης: taekwondo greece group 
* Η Παρουσίαση και τα συμπεράσματα είναι μια ιδιωτική προσέγγιση των συντακτών του blog και δεν αποτελούν Νομολογίες ή Γνωμοδοτήσεις Δημοσίων Αρχών.  

Αρχές που πρέπει να απευθύνεστε: 

1.- Οικεία Περιφέρεια / Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
2.- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού / ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
3.- Οικεία Ομοσπονδία του Αθλήματος.


Παρουσίαση:    Διοργάνωση αγώνων 


Σχόλια

BLOGGER
Όνομα

Αθλητές,109,Αποτελέσματα Αγώνων,80,Απόψεις,66,Διεθνές Πρωτάθλημα,404,Ελλάδα,692,Ελληνικό Πρωτάθλημα,148,Επιχορηγήσεις,16,Ιατρική στήλη - Διατροφή,84,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,166,Νέα,111,Νέα στον Κόσμο,262,Νext Εvents,3,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,23,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,25,info,5,Olympic Games,10,Para-taekwondo,32,podcast,8,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Άδεια τέλεσης αγώνων από Σωματείο
Άδεια τέλεσης αγώνων από Σωματείο
http://4.bp.blogspot.com/-MzBpOjAfGU4/T5O_rsmJdJI/AAAAAAAABo4/lMaaoaf42Fg/s1600/tkd13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-MzBpOjAfGU4/T5O_rsmJdJI/AAAAAAAABo4/lMaaoaf42Fg/s72-c/tkd13.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2014/05/blog-post_853.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2014/05/blog-post_853.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content