ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ έτους 2011

(Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ., το αρχείο της προκήρυξης σε μορφή DOC ) Π ρ ο ς ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                                  ...

(Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ., το αρχείο της προκήρυξης σε μορφή DOC)

Π ρ ο ς

ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                                                                Αθήνα, 14/6/2011
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
έτους 2011

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν, στα Άνω Λιόσια στο 3οΚλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων (Μεγ.Αλεξάνδρου & Διονύσου 17, Άνω Λιόσια(Ζωφριά), ΤΗΛ: 210-2484382-3) [χάρτης google: Διονύσου, Άνω Λιόσια 13344, Ελλάς]


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011 και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2011. Ώρα έναρξης των αγώνων 09.00 π.μ. και για τις δύο ημέρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν οι αθλητές/-τριες που προκρίθηκαν:
 1. στη Α’ Πρόκριση Εφήβων/Νεανίδων, Νοτίου Ελλάδος (Αν. Κλ. Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρακομακεδόνων στις 7 Μαΐου 2011).
 2. στη Β’ Πρόκριση Εφήβων/Νεανίδων, Βορείου Ελλάδος (Εθν. Γυμν. Μίκρας, στις 21 Μαΐου 2011).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2011.
 • Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής/-τρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
 • Για τους αθλητές/-τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή/-τριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι σύλλογοι των οποίων οι αθλητές θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει μέχρι τις 6/7/2011 ημέρα Τετάρτη, με επίσημο έγγραφό τους να κοινοποιήσουν στην ΕΛ.Ο.Τ. τον κόουτς και τον αρχηγό ομάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης.
β) Οι αθλητές/-τριες θα αγωνισθούν στις κατηγορίες βάρους που προκρίθηκαν.
γ)Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.

ΚΛΗΡΩΣΗ

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, FAX: 210-6820117), για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο ημέρες.
ΖΥΓΙΣΗ

Τη Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων από τις 18.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Εφήβων: -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά.
Νεανίδων: 52-55 κιλά. 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων από τις 16.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Εφήβων: 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-73 κιλά,73-78 κιλά, +78 κιλά.
Νεανίδων:. -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς, Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές/-τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα συνοδευόμενη με παράβολο αξίας (50 ΕΥΡΩ) στην Γραμματεία των αγώνων, από τον αρχηγό της ομάδας του οποίου το όνομα αναγράφεται στις δηλώσεις συμμετοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά : επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ, (κάτω από το τομπόκ), κάσκα. Οι θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία.
 2. Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
 3. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές/-τριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
 4. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, νερό και κουβά.
 5. Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές/-τριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται .
 6. Οι αθλητές/-τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές/-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
 7. Οι αθλητές/-τριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν Τομπόκ.
 8. Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
 9. Οι αθλητές/-τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους Sensing Socks (καλτσάκια με αισθητήρες) τα οποία θα χρησιμοποιούν πλέον σε κάθε διοργάνωση.
 10. Όλοι οι αθλητές/-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (τέιπ) με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τομπόκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 
Ε.ΤΑ.Ν.Ε. : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 7/5/2011
Ε.ΤΑ.Β.Ε.: ΜΙΚΡΑ 21/5/2011
ΕΦΗΒΟΙ
-45
1ος
ΤΣΙΠΛΙΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΣ ΠΑΛΜΟΣ
2ος
ΜΠΟΖΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3ος
ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
4ος
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
5ος
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
6ος
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
7ος
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ
8ος
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
9ος
ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
10ος
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
11ος
ΣΩΠΡΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΤΟΛΜΗ" ΚΙΛΚΙΣ
12ος
ΛΙΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
13ος
ΦΙΣΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
14ος
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
15ος
ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
45-48
1ος
ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΣ ΒΥΡΩΝΑ
2ος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΛΑΕΛΝΤΙΝ ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ
3ος
ΣΚΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
4ος
ΒΡΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
5ος
ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ
6ος
ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
7ος
ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
8ος
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ
9ος
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
10ος
ΠΡΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
11ος
ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
12ος
ΤΑΞΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
13ος
ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
48-51
1ος
ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
2ος
ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3ος
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
4ος
ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
5ος
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ
6ος
ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΟ ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ
7ος
ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ
8ος
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
9ος
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10ος
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
11ος
ΜΑΔΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ
12ος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
13ος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΤΟΛΜΗ" ΚΙΛΚΙΣ
14ος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
51-55
1ος
ΦΑΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ος
ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΑΡΙΩΝ 2005
3ος
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣ ΑΘΛΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
4ος
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ
5ος
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ
6ος
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7ος
ΓΙΑΒΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8ος
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9ος
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
10ος
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ
11ος
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
12ος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
13ος
ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
14ος
ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ
15ος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ
16ος
ΓΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
55-59
1ος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΣ ΑΘΛΟΣ
2ος
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3ος
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
4ος
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
5ος
ΜΠΡΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6ος
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
7ος
ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
8ος
ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ
9ος
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
10ος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ
11ος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
12ος
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ
13ος
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
14ος
ΤΣΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
15ος
ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
16ος
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
59-63
1ος
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ος
ΛΙΝΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
3ος
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
4ος
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ
5ος
ΣΜΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
6ος
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣ ΑΘΛΟΣ
7ος
ΓΙΑΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8ος
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ
9ος
ΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
10ος
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000
11ος
ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ
12ος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
13ος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΑΤ
14ος
ΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
15ος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
63-68
1ος
ΒΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
2ος
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ ΦΩΤΙΑ
3ος
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ
4ος
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5ος
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6ος
ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7ος
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
8ος
ΤΣΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9ος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
10ος
ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
11ος
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
12ος
ΤΕΛΙΚΟΣΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
13ος
ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
14ος
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
15ος
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
16ος
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΑΤ
68-73
1ος
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ
2ος
ΝΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ
3ος
ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΙΜΟΣ ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
4ος
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ
5ος
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
6ος
ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7ος
ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000
8ος
ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
9ος
ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
10ος
ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
11ος
ΤΣΙΓΚΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
12ος
ΚΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
13ος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΑΤ
14ος
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
73-78
1ος
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ
2ος
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
3ος
ΜΟΥΣΑΤΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4ος
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ
5ος
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
6ος
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
7ος
ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
8ος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΣ ΜΙΛΩΝ ΑΜΠ/ΠΩΝ
9ος
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10ος
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11ος
ΚΟΥΛΑ ΝΕΪΜΗ ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ
12ος
ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΑΣ
13ος
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
14ος
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
+78
1ος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
2ος
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΣ
3ος
ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4ος
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
5ος
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6ος
ΑΠΟΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
7ος
ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣ ΘΗΒΩΝ Ο ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ
8ος
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995
9ος
ΔΑΛΚΥΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ
10ος
ΑΔΗΝΕΡΕΛ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
11ος
ΚΑΡΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
12ος
ΤΣΑΧΤΣΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣ ΜΑΚ. ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
13ος
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
14ος
ΣΑΦΛΕΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣ ΤΑΛΩΣ
15ος
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
-42
1η
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
2η
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
3η
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ
4η
ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
5η
ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΓ Η ΔΟΞΑ
6η
ΓΕΛΑΜΕΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝ. ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
7η
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
8η
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
9η
ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
42-44
1η
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΣ ΑΘΛΟΣ
2η
ΓΛΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
3η
ΛΑΧΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
4η
ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ
5η
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
6η
ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7η
ΚΛΑΨΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΣ ΕΡΜΗΣ
8η
ΚΟΝΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
9η
ΜΑΛΑΤΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10η
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
11η
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Ο Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ" ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
12η
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
13η
ΤΑΞΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣ ΜΕΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
44-46
1η
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
2η
ΚΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ ΝΙΚΗ
3η
ΔΑΪΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4η
ΤΖΕΝΕΡΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΠΑΛΜΟΣ
5η
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
6η
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ
7η
ΦΑΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ
8η
ΠΑΠΠΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9η
ΚΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
10η
ΠΑΠΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
11η
ΑΛΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Ο Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ" ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
12η
ΕΛΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
13η
ΣΕΠΕΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
14η
ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
15η
ΣΑΛΤΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
46-49
1η
ΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
2η
ΧΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3η
ΤΖΟΛΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
4η
ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ
5η
ΤΣΩΛΗ ΖΩΗ ΑΣ ΦΛΟΓΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
6η
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7η
ΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
8η
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
9η
ΚΩΣΤΑ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
10η
ΚΑΠΑΤΑΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
11η
ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
12η
ΠΛΑΛΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
13η
ΓΩΤΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
14η
ΠΑΠΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΠΣ "ΟΡΕΣΤΗΣ" ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
15η
ΤΣΙΑΜΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΣ "ΟΡΕΣΤΗΣ" ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
49-52
1η
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
2η
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣ ΘΗΒΩΝ Ο ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
3η
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
4η
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
5η
ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6η
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
7η
ΤΖΩΡΤΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
8η
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
9η
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
10η
ΤΟΥΓΛΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
11η
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
12η
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
13η
ΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
14η
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
15η
ΣΑΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
52-55
1η
ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2η
ΓΑΛΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
3η
ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ
4η
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
5η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ
6η
ΣΑΚΕΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ
7η
ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΓ Η ΔΟΞΑ
8η
ΜΠΑΚΥΡΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
9η
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
10η
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
11η
ΜΗΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
12η
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
13η
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΑ ΑΠΣ "ΟΡΕΣΤΗΣ" ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
14η
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
15η
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
55-59
1η
ΓΑΒΡΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2η
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
3η
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ
4η
ΠΑΠΑΔΕΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
5η
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ
6η
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ
7η
ΚΑΖΑΝΤΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
8η
ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ
9η
ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
10η
ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΠΓΟ "Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ" ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
11η
ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
12η
ΝΤΙΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
13η
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
14η
ΚΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
15η
ΞΥΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
59-63
1η
ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
2η
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ
3η
ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ
4η
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
5η
ΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6η
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ
7η
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8η
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ
9η
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
10η
ΟΜΕΡΟΓΛΟΥ ΜΙΝΕΒΕΡ ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ
11η
ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
12η
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ
13η
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
14η
ΚΥΡΟΜΙΤΗ ΑΝΝΑ ΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
15η
ΚΛΕΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
63-68
1η
ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ
2η
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ
3η
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
4η
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995
5η
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
6η
ΧΑΝΤΖΗΝΤΕΒΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7η
ΙΑΚΟΥΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8η
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΡΕΦΑΕΛΑ ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9η
ΝΤΙΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
10η
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
11η
ΣΑΛΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
12η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ
+68
1η
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2η
ΠΡΙΤΣΙΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ ΑΣ ΚΟΜΠΡΑ ΙΛΙΟΥ
3η
ΜΑΝΤΕ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
4η
ΡΟΥΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΡΕΩΝ
5η
ΤΡΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
6η
ΚΑΛΟΓΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
7η
ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΓΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
8η
ΓΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
9η
ΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000
10η
ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΣΓ ΔΙΔ/ΧΟΥ
11η
ΚΙΟΣΕ ΕΛΕΝΗ ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ
12η
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
13η
ΠΕΤΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
14η
ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ

[SD]

Σχόλια

BLOGGER: 6
 1. οσο για το καινουργιο γηπεδο ηταν ονειρο απατηλο σιγα μην το δεινανε για το πανελληνιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή όσες κατηγορίες έχουν λιγότερα από 15 άτομα δεν πρόκειται να μοριοδοτηθούν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όχι άτομα, απαιτείτε συμμετοχή 16 Συλλόγων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ο νομοσ λεει οπου υπαρχουν ορια προκρισησ ειναι αναγκαιο η συμμετοχη τουλαχιστον οκτω 8 σωματειων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. tkdgr Νομοθεσία & Έντυπα Τ.Κ.D

  Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2010-2011
  Η δημοσιευμένη εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στις 23/12/2009, που επεξηγεί τα ισχύοντα για την μοριοδότηση αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, καθώς και η αντίστοιχη Αίτηση. (σε μορφή PDF)
  Πηγή: Κ.Ε.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,76,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,143,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,162,Νέα,90,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ έτους 2011
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ έτους 2011
http://3.bp.blogspot.com/-7hUnYAj60dE/TYW87x0miPI/AAAAAAAABB8/ye8H8jakhpU/s320/DSC00211.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7hUnYAj60dE/TYW87x0miPI/AAAAAAAABB8/ye8H8jakhpU/s72-c/DSC00211.JPG
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/06/2011.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/06/2011.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content