Σύστημα Πρόκρισης – ΑΓΩΝΕΣ της ΧΧΧ (30ης) ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Taekwondo

Α. Κατηγορίες (Βάρους) (8)
ΑΝΔΡΩΝ (4)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4)
Έως 58kg
Έως 49kg
Έως 68kg
Έως 57kg
Έως 80kg
Έως 67kg
Πάνω από 80kg
Πάνω από 67kg


Β. Ποσόστωση Θέσεων

Με Πρόκριση

Θέσεις Τριμερούς Επιτροπής

Θέσεις για την Διοργανώτρια Χώρα
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
60
2
2
64
Γυναίκες
60
2
2
64
ΣΥΝΟΛΟ
120
4
4
128


(Τριμερής Επιτροπή [για το Ταεκβοντο]: Από μια έρευνα που έκανα δεν βρήκα τι ακριβώς είναι. Οπότε μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω : (1) ΔΟΕ, (2) WTF και (3) Διοργανώτρια Χώρα, ίσως;)Θέσεις για κάθε ΕΟΕ (Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή) των Χωρών που συμμετέχουν
Άνδρες
2
Γυναίκες
2
ΣΥΝΟΛΟ
4


(Δηλαδή: η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα, μπορεί να συμμετέχει στην Ολυμπιάδα με μέγιστο 2 αθλητές και 2 αθλήτριες και σε 4 διαφορετικές κατηγορίες βάρους συνολικά)

Γ. Προσόντα Αθλητών
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να είναι σύμμορφοι με τις διατάξεις της Ολυμπιακής Χάρτας (Olympic Charter) που είναι σε ισχύ και μόνο αυτοί οι αθλητές που είναι σύμμορφοι με τις διατάξεις της Ολυμπιακής Χάρτας μπορούν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
δες τα σχετικά αγγλικά κείμενα, σε μορφή PDF, στον ιστότοπο της ΔΟΕ:
(12 October 2010 10:29)
(Charter in force as from 11 February 2010 25 February 2010 4:27)
(δες και άλλες σχετικές πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο της Ολυμπιάδας Λονδίνο 2012 για το άθλημα του ταεκβοντο:
London 2012 - Taekwondo)

Όλοι οι αθλητές πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό Kukkiwon Dan, και πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος 2012 που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Όλοι οι αθλητές που δεν έχουν προκριθεί μέσα από την διαδικασία των αγώνων πρόκρισης θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον κάποια (οποιαδήποτε, έστω και μια) [στο αγγλικό κείμενο λέει: must meet at least any of following requirements] από τις παρακάτω προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετέχουν για να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012:
  • Αθλητές που έχουν καταταγεί έστω και μια φορά σε θέση κατάταξης από 1η έως και 20η στην Παγκόσμια Κατάταξη της WTF την χρονική περίοδο ανάμεσα στον Μάιο 2010 και τον Απρίλιο 2012. (σημείωση: στον ιστότοπο της WTF και στην θέση: WTF Ranking υπάρχει η παγκόσμια κατάταξη αθλητών της WTF. Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μέχρι και τον Ιούνιο 2009, αν και είχε ανακοινωθεί πως θα βγαίνει κατάταξη κάθε 2 μήνες ή αμέσως μετά από κάποια "μεγάλη" διοργάνωση, δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη... 
    Εδώ, πιθανολογώ, πως εννοεί ότι οι αθλητές/αθλήτριες θα πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί την αντίστοιχη περίοδο [...που έχουν καταταγεί...] και να έχουν λάβει μαζί με την προηγούμενη βαθμολογία κάποια θέση από την 1 έως και 20, εκτός αν εννοεί πως αρκεί να βρεθούν σε μια τέτοια θέση άσχετα με το αν έχουν βαθμολογηθεί την αντίστοιχη περίοδο, απλά και μόνο επειδή η βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει από πριν τους έχει τοποθετήσει έστω και μια φορά σε κάποια από αυτές τις θέσεις. Αυτό μάλλον θέλει αποσαφήνιση μια και το αγγλικό κείμενο είναι λίγο γενικόλογο, τουλάχιστον στην δική μου κατανόηση)
  • Αθλητές που έχουν φτάσει σε 16άδα ή και παραπάνω (8άδα, 4άδα κτλ.) είτε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντο της WTF (2011) είτε στην Παγκόσμια Διοργάνωση Πρόκρισης (δες παραπάνω: καλεντάρια της WTF)
  • Αθλητές που έχουν φτάσει σε 4άδα ή παραπάνω, είτε σε Ηπειρωτικό Πρωτάθλημα Ταεκβοντο που διεξήχθη την χρονική περίοδο ανάμεσα στον Μάιο του 2010 και τον Απρίλιο 2012 είτε σε Ηπειρωτικό Πρωτάθλημα Ταεκβοντο Πρόκρισης (δες παραπάνω: καλεντάρια της WTF)
  • Νικητής σε Εθνικό Πρωτάθλημα Ταεκβοντο που διεξήχθη την χρονική περίοδο ανάμεσα στον Μάιο 2010 και τον Απρίλιο 2012 (Για την Ελλάδα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ, Ε/Ν ή και Π/Κ αν οι ηλικίες των Π/Κ είναι μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου Γ.) (σημείωση το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ και Ε/Ν 2010 είναι εκτός μια και έγιναν πριν τον Μάιο του 2010)

Δ. Σύστημα Πρόκρισης
Ποσόστωση θέσεων που αποδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενη ΕΟΕ.

1. WTF Παγκόσμιο Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης
Οι θέσεις μιας ΕΟΕ/ΕΟ (ΕΟΕ Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή / ΕΟ Εθνική ομάδα ΕΟ Εθνική Ομοσπονδία [εδώ έκανα λάθος, είναι NF National Federation και όχι NT National Team]) που μπορεί συμμετέχει στο WTF Παγκόσμιο Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης είναι κατά μέγιστο αριθμό των δύο (2) ανδρών και δυο (2) γυναικών, με έναν αθλητή κατά το μέγιστο ανά κατηγορία βάρους (δηλ. 2 αθλητές και 2 αθλήτριες σε διαφορετική κατηγορία βάρους ο καθένας και η κάθε μία αντίστοιχα).
Οι τρεις πρώτοι στην κατάταξη αθλητές ανά κατηγορία βάρους Ολυμπιακών Αγώνων θα προκρίνουν την ΕΟΕ τους μια θέση στο αντίστοιχο γεγονός.

2. Ηπειρωτικά Τρουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης
Μια ΕΟΕ/ΕΟ μπορεί να συμμετέχει σε αντίστοιχο Ηπειρωτικό Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης με τους εξής περιορισμούς (1) οι κατηγορίες βάρους στις οποίες οι αθλητές θα συμμετάσχουν στο Ηπειρωτικό Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης δεν είναι από αυτές που οι αθλητές τους έχουν ήδη προκριθεί από το WTF Παγκόσμιο Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης, ή (2) ο αριθμός των αθλητών που έχουν προκριθεί από την συγκεκριμένη ΕΟΕ δεν υπερβαίνουν την μέγιστη ποσόστωση των δυο (2) ανδρών και δυο (2) γυναικών.
Η WTF θα διεξάγει Ηπειρωτικό Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης σε συνεργασία με τις σχετικές Ηπειρωτικές Ενώσεις για να γίνει η κατανομή των θέσεων πρόκρισης όπως αυτές καθορίζονται από τον παρακάτω πίνακα.

Ήπειρος
Άνδρες
Γυναίκες
Συνολική Ποσόστωση
Ασία
3 (1η – 3η)
3 (1η – 3η)
24
Ευρώπη
3 (1η – 3η)
3 (1η – 3η)
24
Αμερική
3 (1η – 3η)
3 (1η – 3η)
24
Αφρική
2 (1η – 2η)
2 (1η – 2η)
26
Ωκεανία
1 (1η θέση)
1 (1η θέση)
896 αθλητές

Η διοργανώτρια χώρα δεν θα πρέπει να συμμετάσχει σε κανένα από τα τουρνουά πρόκρισης, λόγω του ότι αυτόματα προκρίνεται στους αγώνες των δυο (2) ανδρών και στους αγώνες των δυο (2) γυναικών. Ωστόσο οι επιλεγμένοι αθλητές από την διοργανώτρια χώρα θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα όπως αυτά θέτονται στο άρθρο Γ.

Η διοργανώτρια χώρα θα πρέπει να ενημερώσει την WTF για τις κατηγορίες βάρους που επιθυμεί να συμμετέχει, όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου 2011.

Τέσσερις (4) θέσεις με προσκλήσεις της Τριμερούς Επιτροπής είναι διαθέσιμες για επιλέξιμα έθνη.

Στις 1 Νοεμβρίου 2011, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα επικοινωνήσει με όλες αυτές τις ΕΟΕ που θα έχουν επιλεχθεί να αιτηθούν για τις θέσεις με προσκλήσεις της Τριμερούς Επιτροπής.

Η τελική ημερομηνία για τις ΕΟΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις θέσεις με πρόσκληση της Τριμερούς Επιτροπής είναι η 16η Ιανουαρίου 2012. Σχετικά με το τέλος της περιόδου πρόκρισης, η Τριμερής Επιτροπή θα ενημερώσει, γραπτώς, την απόδοση των θέσεων με πρόσκληση στις αντίστοιχες ΕΟΕ μεταξύ τις 1ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου 2012.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις θέσεις με πρόσκληση της Τριμερούς περιέχονται στο “Θέσεις με Πρόσκληση της Τριμερούς Επιτροπής – Κείμενο Πληροφόρησης για τις ΕΟΕ” το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο “Αγώνες της 30ης Ολυμπιάδας, Λονδίνο 2012, Κριτήρια και Προσόντα Συμμετοχής”.

Ε. Διαδικασία επιβεβαίωσης για τις θέσεις ποσόστωσης

Η WTF θα επιβεβαιώσει τις ΕΟΕ για τις θέσεις ποσόστωσης που αυτές έχουν επιτύχει ακολούθως εκάστου γεγονότος πρόκρισης. Κάθε ΕΟΕ έχει έπειτα έως και δυο εβδομάδες καιρό για να επιβεβαιώσει την αποδοχή αυτών των θέσεων ποσόστωσης.

ΣΤ. Απόδοση των κενών θέσεων ποσόστωσης

Θέση που έχει κερδηθεί σε WTF Παγκόσμιο Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης
Αν μια ΕΟΕ που προκρίθηκε μέσω του WTF Παγκόσμιου Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης εγκαταλείψει μια θέση ποσόστωσης, αυτή η θέση θα αποδοθεί στην ΕΟΕ του επόμενου ψηλά στην κατάταξη αθλητή στην αντίστοιχη κατηγορία βάρους καθ' όσον η πρόσθεση της θέσης αυτής δεν υπερβαίνει την μέγιστη ποσόστωση για την συγκεκριμένη ΕΟΕ.

Θέση που έχει κερδηθεί σε Ηπειρωτικό Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης
Αν μια ΕΟΕ που προκρίθηκε μέσω του WTF Ηπειρωτικού Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης εγκαταλείψει μια θέση ποσόστωσης, θα αποδοθεί στην ΕΟΕ του επόμενου ψηλά στην κατάταξη αθλητή στην αντίστοιχη κατηγορία βάρους καθ' όσον η πρόσθεση της θέσης αυτής δεν υπερβαίνει την μέγιστη ποσόστωση για την συγκεκριμένη ΕΟΕ.

Η ΕΟΕ ενός αθλητή που παραβίασε κανόνα του αντί-ντόπινγκ ελέγχου θα χάνει την θέση ποσόστωσης που κερδήθηκε από τον αθλητή. Ο μέγιστος αριθμός των θέσεων ποσόστωσης για αυτή την ΕΟΕ θα μειώνεται από τον αντίστοιχο αριθμό των αθλητών που διέπραξαν μια παράβαση. Αυτή η μείωση δεν θα επηρεάζει τις κατηγορίες βάρους τις οποίες η αντίστοιχη ΕΟΕ μπορεί να αιτηθεί συμμετοχή σε επερχόμενο Ηπειρωτικό Τουρνουά Πρόκρισης μετά την απόσυρση της θέσης ποσόστωσης

Αν η διοργανώτρια χώρα δεν χρησιμοποιήσει τις θέσεις ποσόστωσής της ή οι επιλεγμένοι αθλητές της δεν πληρούν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα κριτήρια, οι θέσεις αυτές θα αποδίδονται (κατά το δοκούν) από την Τριμερή Επιτροπή.

Αν η Τριμερή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδώσει τις θέσεις ποσόστωσης ή οι αθλητές δεν πληρούν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα κριτήρια, οι θέσεις θα αποδίδονται στην επόμενη ΕΟΕ με επόμενο ψηλά στην κατάταξη αθλητή του WTF Παγκόσμιου Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης στην ίδια κατηγορία βάρους.

Ζ. Χρονολογικός Πίνακας Πρόκρισης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΡΟΣΗΜΟ
30 Μαΐου 2011
Η διοργανώτρια χώρα επιβεβαιώνει τις κατηγορίες βάρους που επιθυμεί να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες
30 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2011
WTF Παγκόσμιο Τουρνουά Ταεκβοντο Πρόκρισης (Baku, AZE)
11 Σεπτεμβρίου 2011
WTF Τουρνουά Πρόκρισης Ωκεανίας (Noumea, New Caledonia)
1 Νοεμβρίου 2011
Η ΔΟΕ θα επικοινωνήσει με όλες τις ΕΟΕ που επιλέχθηκαν να αιτηθούν για τις θέσεις με πρόσκληση της Τριμερούς Επιτροπής
4 - 6 Νοεμβρίου 2011
WTF Τουρνουά Πρόκρισης Ασίας (Bangkok, THA)
18 - 20 Νοεμβρίου 2011
WTF Παναμερικανικό Τουρνουά Πρόκρισης (Mexico City, MEX)
11 - 12 Ιανουαρίου 2012
WTF Τουρνουά Πρόκρισης Αφρικής (Port Said, EGY)
16 Ιανουαρίου 2012
Καταληκτική ημερομηνία για τις ΕΟΕ να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις θέσεις με πρόσκληση της Τριμερούς Επιτροπής
27 - 29 Ιανουαρίου 2012
WTF Τουρνουά Πρόκρισης Ευρώπης (Kazan, RUS)
14 Φεβρουαρίου 2012
Καταληκτική ημερομηνία για την WTF να επιβεβαιώσει όλες τις θέσεις πρόκρισης για τις ΕΟ/ΕΟΕ
28 Φεβρουαρίου 2012
Καταληκτική ημερομηνία για τις ΕΟΕ να ενημερώσουν την WTF για την χρησιμοποίηση των θέσεων ποσόστωσης που κέρδισαν
30 Απριλίου 2012
Η WTF να επιβεβαιώσει την απόδοση των μη-χρησιμοποιημένων θέσεων ποσόστωσης
1 Μαΐου – 9 Ιουλίου 2012
Η Τριμερής Επιτροπή θα επιβεβαιώσει, γραπτώς, την απόδοση των θέσεων με πρόσκληση στις ΕΟΕ
9 Ιουλίου 2012
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης για τις αιτήσεις συμμετοχής (φόρμα εισόδου) προς την Οργανωτική Επιτροπή Λονδίνο 2012Το αγγλικό κείμενο: London 2012 - Qualification System -Taekwondo


(Το κείμενο μας το έστειλε αναγνώστης μας, η μετάφραση έγινε από τον Σίμο Δαλκυριάδη)


Σχετικοί σύνδεσμοι:
Outline of WTF World Qualification Tournament for London 2012 Olympic Games
Περίληψη Πλαισίου για το Παγκόσμιο Τουρνουά Πρόκρισης της WTF για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012 (στις 26/01/2011)
2011 RTP Athletes list and Selection Criteria
Πίνακας Εγγεγραμμένων Αθλητών για Έλεγχο (Αντί-ντόπινγκ) και Κριτήρια Επιλογής (της WTF) (στις 21/01/2011)
2011 WTF World Taekwondo Championships Gyeongju- Outline & Athlete Licence Info
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντο 2011 της WTF στο Gyeongju - Περιγραφή πλαισίου & Πληροφορίες Αδειοδότησης Αθλητών (στις 02/12/2010)

ΣΧΟΛΙΑ

BLOGGER: 6
Loading...
Όνομα

Αθλητές,71,Αποτελέσματα Αγώνων,17,Απόψεις,46,Διεθνές Πρωτάθλημα,278,Ελλάδα,620,Ελληνικό Πρωτάθλημα,100,Επιχορηγήσεις,13,Ιατρική στήλη - Διατροφή,73,Καλεντάρι,3,Κανονισμοί και Νομοθεσία,108,Νέα στον Κόσμο,271,Παρεμβάσεις,102,Προσεχώς,6,Σεμινάρια Ταεκβοντό,67,Ωμέγα (1),1,Ωμέγα (2),83,info,6,Para-taekwondo,28,tkd itf - news,64,Video,62,
ltr
item
taekwondo greece group: Σύστημα Πρόκρισης – ΑΓΩΝΕΣ της ΧΧΧ (30ης) ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
Σύστημα Πρόκρισης – ΑΓΩΝΕΣ της ΧΧΧ (30ης) ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/04/30.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/04/30.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσότερα Reply Cancel reply Διαγραφή By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Προβολή Όλων Προτεινόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ιανουάριος Φερβουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Jan Feb Mar Apr Μάϊος Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy