Νομοθεσία & Έντυπα Τ.Κ.D

Εδώ θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα και κείμενα σχετικά με τους συλλόγους, το ταεκβοντο κά. Αν έχετε κάποια χρήσιμα κείμενα ή έγγραφα κα...Εδώ θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα και κείμενα σχετικά με τους συλλόγους, το ταεκβοντο κά.
Αν έχετε κάποια χρήσιμα κείμενα ή έγγραφα και θέλετε να τα αναρτήσουμε, μπορείτε να μας τα αποστείλετε στο e-mail:  


=======================================================================
[#]
Αθλητικός Νόμος Ν2725-1999 (ΦΕΚ  121, 17-06-1999)
Περιέχει τον αθλητικό νόμο με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το 2009. Έχει γίνει ειδική επεξεργασία σε δυο παράθυρα εμφάνισης ένα με τα περιεχόμενα (αριστερά) και ένα με το κείμενο του νόμου (δεξιά). Μπορείτε κάνοντας κλικ στα περιεχόμενα να εμφανίσετε το κείμενο στο σημείο που θέλετε. (σε μορφή HTML)
Πηγή : PoliceNET of Greece – www.policenet.gr
Ο Αθλητικός νόμος σε μορφή PDF
Αιτιολογική Έκθεση για το Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Νόμος Ν3861-2010 (ΦΕΚ 112, 13-07-2010)
Συμπληρωματική Εγκύκλιος 41ΚΥΚ-Γ
Επιστολή Υπουργείου Αποκέντρωσης προς Υπουργείο Οικονομικών
Επιστολή Υπουργείο Οικονομικών προς Υ.Δ.Ε. 
Τα κείμενα σχετικά με το Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".
1) Η Αιτιολογική Έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος
2) Ο Νόμος:
Τίτλος: "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1: Αντικείμενο του νόμου
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
3) Συμπληρωματική Εγκύκλιος με Θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”»
4) Επιστολή του Υπουργείου Αποκέντρωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών με Θέμα: "Έλεγχος της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο από τις Υ.Δ.Ε"
5) Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς τις Υ.Δ.Ε. με Θέμα: “Υποχρεωτικός έλεγχος ύπαρξης Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση πράξεων δαπανών των φορέων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)”  
Πηγή : Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Καταστατικό Αθλητικού Σωματείου (Υπόδειγμα Α)
Πλήρες και εκτενές υπόδειγμα καταστατικού για ίδρυση αθλητικού σωματείου. (σε μορφή PDF)

Θεώρηση - ακύρωση βιβλίων αθλητικών σωματείων
Ποια βιβλία πρέπει να τηρούν τα σωματεία κτλ. Πως θεωρούνται και ακυρώνονται. (σε μορφή HTML)

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (Υπόδειγμα)
Γενικό υπόδειγμα πρακτικού γενικής συνέλευσης. (σε μορφή HTML)

Σύμβαση Έργου, Σωματείου με Προπονητή [ΤΕΒΕ] (Υπόδειγμα)
Υπόδειγμα Σύμβασης έργου "πρόσληψης" προπονητή από Αθλητικό Σωματείο. Απαιτείται η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από μέρους του προπονητή (να είναι δηλαδή και στο ΤΕΒΕ). (σε μορφή DOC)
Πηγή: Φιλική παραχώρηση από αναγνώστη μας.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Αμειβομένου Προπονητή (Υπόδειγμα)
Υπόδειγμα Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με την οποία είναι δυνατή η "πρόσληψη" προπονητή από Αθλητικό Σωματείο για την παροχή προπονητικών υπηρεσιών. Η σύμβαση είναι ιδιωτικής φύσης (όπως προβλέπεται από την νομολογία που αναφέρεται μέσα στην σύμβαση) και δεν απαιτείται κάποια ασφάλιση. (σε μορφή DOC)
Πηγή: Φιλική παραχώρηση από αναγνώστη μας.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Σωματείου με Προπονητή [ΙΚΑ] (Υπόδειγμα)
Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού πρόσληψης προπονητή από Αθλητικό Σωματείο (με ασφάλιση στο ΙΚΑ). (σε μορφή DOC)
Πηγή: Φιλική παραχώρηση από αναγνώστη μας.

Θέματα Λογιστικά, Φοροτεχνικά και Φορολογίας Σωματείων
Μετά από αίτηση αναγνώστη μας, παραθέτουμε ενημερωτικά κάποιες υποδείξεις σχετικά με θέματα φορολογίας για τα Αθλητικά Σωματεία/Συλλόγους. Τα θέματα που άπτονται των λογιστικών, φορολογικών κά. υποχρεώσεων των σωματείων είναι καλύτερα να τα απαντά ένας λογιστής ή φοροτεχνικός. Εμείς μπορούμε μόνο να σας παραθέσουμε κάποιους συνδέσμους (links) σε ιστολόγια όπου θα βρείτε ενημέρωση από άλλους που είναι πιο σχετικοί (και έγκυροι) πάνω σε αυτά τα θέματα από ότι εμείς. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση.
taxheaven, Κοινότητα Λογιστών
www.rotise.gr
Επιστημονική Εταιρεία Αθλητικών Μελετών
ΓΑΣ Ευκαρπίας
kathimerini.gr
Α1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
**Α2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
**Α3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙOY
**Α6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
**Α7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
**A8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Η σχετική σελίδα στην ΓΓΑ: Αθλητική Αναγνώριση
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) για την χορήγηση της "Ειδική Αθλητική Αναγνώριση" ή/και της βεβαίωσης "Ειδική Αθλητική Αναγνώριση" σωματείου καθώς και για άλλες διαδικασίες που αφορούν μεταβολές σε σωματεία (Αλλαγή Επωνυμίας, Συγχώνευση κτλ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω είναι μέσα στα πλαίσια του Νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, όπως υπάρχει η επισήμανση στην σελίδα της ΓΓΑ.
Τα Α4 και Α5 λείπουν λόγω του ότι αναφέρονται σε ενώσεις και ομοσπονδίες. Τα Α2,Α3,Α6,Α7,Α8 δεν υπάρχουν λόγω προβλήματος με τους συνδέσμους στην σελίδα της ΓΓΑ. Αποστείλαμε e-mail και αναμένουμε την διόρθωση, μόλις γίνει, θα τα ενσωματώσουμε. (σε μορφή DOC)
Το τελευταίο στοιχείο είναι LINK για τον ιστότοπο της ΓΓΑ στην σελίδα Δικαιολογητικά για την χορήγηση Αθλητικής αναγνώρισης.
Πηγή: ΓΓΑ
Β1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΦΑΑ
Β2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ΕΞ/ΡΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΕ
Β3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΓΑ
Β4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Β5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΛΗΝ ΕΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η σχετική σελίδα στην ΓΓΑ: Προπονητές
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) για την έκδοση "Άδεια προπονητή", η αίτηση για την έκδοση "Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος" προπονητή, 2 υποδείγματα "Υπεύθυνη δήλωση" προπονητή καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, e-mail) με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΓΓΑ. (σε μορφή DOC). Το τελευταίο στοιχείο είναι LINK για τον ιστότοπο της ΓΓΑ στην σελίδα Προπονητές.
Πηγή: ΓΓΑ
Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
Η αίτηση προς την ΕΛ.Ο.Τ. για την έκδοση δελτίου αθλητή. (σε μορφή DOC)
Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ.

Αίτηση Εξετάσεων DAN-POOM (ΕΛ.Ο.Τ.)
Η αίτηση προς την ΕΛ.Ο.Τ. για τις εξετάσεις σε POOM-DAN (Μαύρη ζώνη) αθλητή. (σε μορφή DOC).
Την ίδια αίτηση χρησιμοποιεί και η ΕΤΑΝΕ.
Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ.
Αίτηση Χορηγήσεως Διπλωμάτων Έγχρωμων Ζωνών (CUP)
Η αίτηση προς την ΕΛ.Ο.Τ. για την χορήγηση διπλωμάτων CUP (έντυπα) που χορηγούν τα σωματεία στους αθλητές στις εξετάσεις για τις έγχρωμες ζώνες. (σε μορφή PDF)
Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ.

Δήλωση Συμμετοχής ΑΝΔΡΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής ΕΦΗΒΟΙ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής ΝΕΑΝΙΔΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής ΠΑΙΔΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΥΜΣΕ (ΕΛ.Ο.Τ.) [PDF]
target="_blank"Δήλωση Συμμετοχής ΑΝΔΡΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής ΕΦΗΒΟΙ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής ΝΕΑΝΙΔΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής ΠΑΙΔΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΥΜΣΕ (ΕΛ.Ο.Τ.) [DOC]
Οι δηλώσεις συμμετοχής σε διοργανώσεις αγώνων της ΕΛ.Ο.Τ. για τα ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΥΜΣΕ,
σε μορφή PDF για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση
και
σε μορφή DOC για συμπλήρωση με το Word σε υπολογιστή.
Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ.

Σχετικά με τις Κάρτες Διαπίστευσης (ΕΛ.Ο.Τ.)
Αίτηση έκδοσης κάρτας διαπίστευσης Αθλητή (ΕΛ.Ο.Τ.)
Αίτηση έκδοσης κάρτας διαπίστευσης Κόουτς (ΕΛ.Ο.Τ.)
Αίτηση έκδοσης κάρτας διαπίστευσης Μέλους Δ.Σ. Σωματείου (ΕΛ.Ο.Τ.)
Αίτηση έκδοσης κάρτας διαπίστευσης Μέλους Σωματείου (ΕΛ.Ο.Τ.)
Οι αιτήσεις για την έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΕΛ.Ο.Τ. για ΑΘΛΗΤΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και ΜΕΛΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Οι κάρτες διαπίστευσης για τον ΑΘΛΗΤΗ και τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ είναι απαραίτητες για την συμμετοχή σε διοργανώσεις αγώνων στο εξωτερικό. Διαβάστε το κείμενο Σχετικά με τις Κάρτες Διαπίστευσης (σε μορφή PDF)
Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ.

Ενημερωτικό για τις εξετάσεις DAN (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής Ατομικά (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής Ατομικά (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) [DOC]
Δήλωση Συμμετοχής Ζευγάρια (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) [PDF]
Δήλωση Συμμετοχής Ζευγάρια (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) [DOC]
Το πληροφοριακό έντυπο της ΕΤΑΒΕ για τις εξετάσεις DAN,
Δήλωση Συμμετοχής Ατομικά σε μορφή PDF για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση,
Δήλωση Συμμετοχής Ατομικά σε μορφή DOC για συμπλήρωση με το Word σε υπολογιστή,
Δήλωση Συμμετοχής Ζευγάρια σε μορφή PDF για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση,
Δήλωση Συμμετοχής Ζευγάρια σε μορφή DOC για συμπλήρωση με το Word σε υπολογιστή,
Πηγή: ΕΤΑΒΕ

Δήλωση Συμμετοχής ΑΝΔΡΩΝ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΕΦΗΒΩΝ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΠΑΙΔΩΝ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)
Οι δηλώσεις συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.ΤΑ.Β.Ε. για τα ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, σε μορφή DOC (Word Document) όπου μπορείτε να τα συμπληρώσετε στον υπολογιστή και να τα εκτυπώσετε για αποστολή. (σε μορφή DOC)
Πηγή: Ε.ΤΑ.Β.Ε. (με μετατροπή σε DOC)

Δήλωση Συμμετοχής ΑΝΔΡΩΝ (Ε.ΤΑ.Ν.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε.ΤΑ.Ν.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΕΦΗΒΩΝ (Ε.ΤΑ.Ν.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Ε.ΤΑ.Ν.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΠΑΙΔΩΝ (Ε.ΤΑ.Ν.Ε.)
Δήλωση Συμμετοχής ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ε.ΤΑ.Ν.Ε.)
Οι δηλώσεις συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.ΤΑ.Ν.Ε. για τα ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, σε μορφή PDF, μπορείτε να τα εκτυπώσετε
Πηγή: Ε.ΤΑ.N.Ε.
Φύλλο Αγώνων (PULL)
Φόρμα φύλλου αγώνων (PULL) για τον προπονητή για την παρακολούθηση των αγώνων των αθλητών του συλλόγου σε διοργάνωση. (σε μορφή PDF)
Πηγή: Ιδιοκατασκευή.

Κάρτα αγώνων αθλητή (PULL CARD)
Φόρμα(-ες) κάρτας αγώνων αθλητή (PULL CARD) για τον αθλητή για την παρακολούθηση των αγώνων του σε διοργάνωση. (σε μορφή PDF)
Πηγή: Ιδιοκατασκευή.

Κανονισμοί Αγώνων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ (ερμηνευτική μετάφραση),
WTF (WORLD TAEKWONDO FEDERATION),
ΠΟΤ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ, Τροποποίηση/ισχύς: 7 Οκτωβρίου 2010,
Περιλαμβάνει τα άρθρα: 11,12,13,14,15,16,17 και 18. (σε μορφή PDF)
Το αγγλικό κείμενο βρίσκεται εδώ:
WTF Competition Rules and Interpretation (GA Passed on Oct 7 2010 Tashkent version final 2010)
Ο πίνακας τροποποιήσεων από τον προηγούμενο κανονισμό βρίσκεται εδώ:
Amended Competition Rules & Interpretation Table

Η νέα έκδοση των Κανονισμών Αγώνων από την WTF, σε ισχύ από τις 1 Ιουνίου 2011:
WTF Competition Rules (2011 Gyeongju, final V2) (30 Απριλίου 2011)
Πηγή: WTF

WTF, Ισχύουσες Διαδικασίες για το Ταεκβοντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες [STANDING PROCEDURES FOR TAEKWONDO COMPETITION AT OLYMPIC GAMES]
Κριτήρια επιλογής στην Προ-ολυμπιακή Ομάδα
- Οι ισχύουσες διαδικασίες για τους αγώνες ταεκβοντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την WTF, σε ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2010. (Αρχείο σε μορφή PDF, στα αγγλικά).
- Τα κριτήρια επιλογής στην Προ-ολυμπιακή Ομάδα 2011, και οι αλλαγές σε αυτά από την 28η συνεδρίαση της ολομέλειας στις 22/02/2011. Τα κείμενα προέρχονται από τον ιστότοπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και αφορούν τα γενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αθλητές για να συμμετέχουν σε προ-ολυμπιακή ομάδα για κάθε άθλημα.
- Το τέταρτο κείμενο είναι η τελική προκήρυξη για τους Προκριματικούς των Προολυμπιακών ομάδων των Εθνικών Προολυμπιακών Ομάδων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012, στο Baku από την WTF. Περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες (ακόμα και για τα dobok και για τον προστατευτικό εξοπλισμό των αθλητών), το κείμενο είναι στα αγγλικά. 
Πηγή: ΕΟΕ, WTF

WTF, Κανονισμοί για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή Διεθνών Πρωταθλημάτων Αγώνων Ταεκβοντο 
[Rules on Organization and Operation of International Taekwondo Championships] 
Σε ισχύ από τις 7 Οκτωβρίου 2010. (αρχείο σε μορφή PDF, στα αγγλικά)
Πηγή: WTF

WTF Κανονισμοί Τεχνικών Αγώνων (Poomsae Competition Rules)
WTF Κανονισμοί Τεχνικών Αγώνων (Poomsae Competition Rules, UK TDC)
6th WTF World Taekwondo Poomsae Championships (Outline)
Κανονισμοί POOMSAE (στα ελληνικά από την ΕΤΑΝΕ)
ETU A-Class Poomsae Criteria
Οι Κανονισμοί Αγώνων για τα Τεχνικά Πρωταθλήματα της WTF, Τροποποίηση/ισχύς: 26 Ιουλίου 2006.
Το δεύτερο κείμενο είναι ειδική έκδοση της WTF για το UK Taekwondo Development Council (UK TDC) που δόθηκε σε Επίσημο Σεμινάριο Κριτών Poomsae τον Απρίλιο του 2009. 
Το τρίτο κείμενο είναι η προκήρυξη για το 6ο Παγκόσμιο Τεχνικό Πρωτάθλημα της WTF.
Τα κείμενα είναι στα αγγλικά και σε μορφή PDF.
Το τέταρτο κείμενο είναι από την ΕΤΑΝΕ και είναι στα ελληνικά και μορφή DOC (το link παραπέμπει σε ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΤΑΝΕ)
Το πέμπτο κείμενο είναι από την ETU στα αγγλικά, αναφέρεται στα κριτήρια των A-Class Poomsae διοργανώσεων.
Πηγή: WTF, ΕΤΑΝΕ, ETU

Κανονισμοί αντι-ντοπινγκ (anti-doping)
Κανονισμοί Αντι-Ντοπινγκ της WTF (από τις 1 Ιανουαρίου 2009) [WTF Anti-Doping Rules as of 1 January 2009]
Λίστα Απαγορευμένων Ουσιών 2009 [2009 Prohibited List]
Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ουσιών 2009 [2009 Monitoring Program]
Περίληψη Αλλαγών 2009 [Summary of Modifications]
Λίστα Απαγορευμένων Ουσιών 2010 [2010 Prohibited List]
Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ουσιών 2010 [2010 Monitoring Program]
Περίληψη Αλλαγών 2010 [2010 Summary of Modifications]
Επιπρόσθετες Πληροφορίες για την Ψευδοεφερδίνη [Additional Info Pseudoephedrine]

Κανονισμοί και πληροφορίες σχετικά με το αντι-ντοπινγκ. Από το site της WTF.
Τα κείμενα είναι στα αγγλικά και σε μορφή PDF.
Πηγή: WTF

ETU Dan Promotion Rules
Οι Κανονισμοί για τις εξετάσεις προβίβασης σε DAN της ETU. Το κείμενο είναι στα αγγλικά και χωρίζεται σε 17 άρθρα. Συγκεκριμένα:
Άρθρο 1-Σκοπός: Ο σκοπός αυτών των κανονισμών είναι η ρύθμιση των διαδικασιών για την εξέταση των Poom και Dan της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταεκβοντο και την προώθηση των πιστοποιητικών DAN προκειμένου να βελτιωθούν οι τεχνικές του ταεκβοντο και να στανταριστούν οι βαθμοί Poom ή Dan στην Ευρώπη.
Πηγή: ETU

Το καταστατικό της ΕΛ.Ο.Τ. (Χ/Χ/ΧΧΧΧ)
Οι τροποποίησεις του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Τ. (13/7/2011)
Το καταστατικό της WTF (07/10/2010)
Το Νέο καταστατικό της WTF (22/08/2011)
Το καταστατικό της ETU (10/2010) [έκδοση G.A. Baku Οκτ. 2010]
Το καταστατικό της ETU (12/2009)
Κανονισμός Θέσπισης της Κυρωτικής Επιτροπής της ETU (10/2009)
1) Το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντο (ΕΛ.Ο.Τ.) [HELLENIC TAEKWONDO FEDERATION, H.T.F.] [38 άρθρα]
2) Οι τροποποιήσεις τις 13/7/2011, στο καταστατικό της ΕΛ.Ο.Τ. Περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις στα 8 άρθρα του Πειθαρχικού Κανονισμού και του άρθρου 12 του Εσωτερικού Κανονισμού.
[τα 2 παραπάνω κείμενα θα τοποθετηθούν μόλις τελειώσει η επεξεργασία τους
3) Το καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Taekwondo (WTF) [35 Άρθρα]

4) Το Νέο καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Taekwondo (WTF) [35 Άρθρα, περιέχει τις τελευταίες τροποποιήσεις όπως αυτές ψηφίστηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία από τις Εθνικές Ομοσπονδίες Μέλη της WTF, τον Αύγουστο 2011]
5) Το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Taekwondo (ETU) [22 Άρθρα], η αναθεωρημένη έκδοση G.A. στο Baku τον Οκτώβριο του 2010.
6) Η προηγούμενη έκδοση του καταστατικού της ETU [21 Άρθρα], Δεκέμβριος 2009.
7) Ο Κανονισμός Θέσπισης της Κυρωτικής Επιτροπής της ETU [51 Άρθρα], Οκτώβριος 2009
Τα κείμενα είναι στα αγγλικά και σε μορφή PDF.
Πηγή: ΕΛΟΤ, WTF, ETU


Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας
Ότι χρειάζεστε για Έκδοση/Ανανέωση διαβατηρίου, δικαιολογητικά, αιτήσεις κτλ. (σε μορφή LINK, ο σύνδεσμος σας παραπέμπει στην αντίστοιχη τοποθεσία στο ιστολόγιο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας)
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Λίστα Αναγνωρισμένων Κατασκευαστών Εξοπλισμού
Η ανάρτηση στον ιστότοπο της WTF όπου αναγράφονται οι εγκεκριμένοι κατασκευαστές εξοπλισμού από την παγκόσμια ομοσπονδία. Σε περιπτώσεις που ένας αθλητής συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες θα πρέπει ο εξοπλισμός που φέρει (ακόμα και η στολή dobok) να είναι αναγνωρισμένος από την WTF αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί ως αιτία αποκλεισμού από την διοργανώτρια αρχή των αγώνων.
Πηγή: WTF (στα αγγλικά)

Πρόγραμμα Φειδιππίδης
Το πρόγραμμα "Φειδιππίδης" ασχολείται με την Πρόληψη - τη Διάγνωση - την Θεραπεία - την Έρευνα, κληρονομικών νοσημάτων, κυρίως της καρδιάς και των αγγείων που ευθύνονται για τον αιφνίδιο θάνατο στους νέους και στους αθλητές
ΤΕΦΑΑ Αθηνών
Η ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας
Η ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
Η ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής
Η ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θράκης
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Η ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Όνομα

Αθλητές,107,Αποτελέσματα Αγώνων,76,Απόψεις,65,Διεθνές Πρωτάθλημα,399,Ελλάδα,690,Ελληνικό Πρωτάθλημα,143,Επιχορηγήσεις,15,Ιατρική στήλη - Διατροφή,83,Καλαντάρι,7,Κανονισμοί και Νομοθεσία,161,Νέα,89,Νέα στον Κόσμο,261,Νext Εvents,6,Παρεμβάσεις,117,Προπονητές,22,Σεμινάρια Ταεκβοντό,78,Σωματεία,23,info,5,Olympic Games,9,Para-taekwondo,31,podcast,6,tkd itf - news,71,Video,74,
ltr
item
taekwondo greece group: Νομοθεσία & Έντυπα Τ.Κ.D
Νομοθεσία & Έντυπα Τ.Κ.D
https://lh3.googleusercontent.com/-z9mzZMax0ms/TYE1VTW47KI/AAAAAAAABAU/LmT7_P5facc/s200/images.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-z9mzZMax0ms/TYE1VTW47KI/AAAAAAAABAU/LmT7_P5facc/s72-c/images.jpg
taekwondo greece group
https://www.tkdgr.eu/2011/03/blog-post_5487.html
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/
https://www.tkdgr.eu/2011/03/blog-post_5487.html
true
6606764849100239568
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Επιλογές για σένα LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content